Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling och databehov ”what gets measured, gets done” Per Tryding, PhD vVD Handelskammaren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling och databehov ”what gets measured, gets done” Per Tryding, PhD vVD Handelskammaren"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling och databehov ”what gets measured, gets done” Per Tryding, PhD vVD Handelskammaren Per.tryding@handelskammaren.com

2 Presentation Värderingar 23/10 2009 Disposition Två exempel på data och slutsats –Arbetsmarknad vs Trafik –Struktur vs Konjunktur Data –Analysenhet Öresund –Need-to-know data –What gets measured gets done

3 Presentation Värderingar 23/10 2009 Stark urbaniseringstrend väntas fortsätta Tillgänglighet De tre svenska storstäderna Andel företagens FoU 75% (+40% bara på Västkusten) (Köpenhamns andel i DK 65%) Andel akademiker 65% Fastighetspriser + 600% (sedan 1980)

4 Presentation Värderingar 23/10 2009 Arbetsmarknaden allt större och allt mer specialiserad Genom inflyttning och bättre pendling har svenska sidan av Öresund vuxit +75% sedan 2000 Kvalitativt har tillgången på vissa grupper ökat mycket starkt sedan 2000 –Sysselsatta inom FoU +132% –Sysselsatta inom avancerade tjänster +45 %

5 Presentation Värderingar 23/10 2009 Varugrupp Totalflöden 2008 Prognosflöden 2030 Förändring Procentuell förändring G122965739119916154270,3 G216472294781300679 G320943824173082,6 Totala flöden och förändringar i flöden(1000-tal ton) Varugruppernas andel av Nordens handel inbördes och med EN-området VarugrupperViktandel 2000,%Viktandel 2008, % G1 (lågvärde)96,192,6 G2 (medel)3,46,6 G3 (högvärde)0,50,8 Totalt100

6 Presentation Värderingar 23/10 2009 Transit vs pendling Pendlingen viktigare och allt mer värdefull Öresund (Själland och Skåne) närmar sig en situation som liknar den i alp-regionerna med stor transittrafik +60-90% fler lastbilar genom Skåne 2030 Risk för målkonflikt med snabb regional pendling som kompetensbesätter näringslivet

7 Presentation Värderingar 23/10 2009 Öresundsregionen kommer att få ökad fart Struktur: Våra enkäter visar att ungdom i Själland och Skåne vill integrera. Tillsammans med ökad daglig kontaktyta och investeringar i fasta förbindelser ökar integrationen.

8 Presentation Värderingar 23/10 2009 Öresundsregionen kommer att få ökad fart Konjunktur: Dansk ekonomi har befunnit sig i recession av och till sedan finanskrisen. Men Danmark har genomfört strukturreformer och investerar bl a 200 miljarder i infrastruktur (finansierat). Pendlingen har börjat vända upp igen om vi räknar med arbetskraftsbrist i Köpenhamn kommande år.

9 Presentation Värderingar 23/10 2009 Analysenhet och perspektiv avgörande (Är ”Skåne” rätt enhet?)

10 Presentation Värderingar 23/10 2009 Need-to-know Data ”what gets measured, gets done” Fokus NEED-to-know (used to need to och nice to) –Nära samverkan statistik och utveckling Exempel på NEED-to-know –Utvecklingen i funktionella regioner –Gränsgångarna som ”smiter” från datasetet –Equal footing –Mer detaljer kring produktivitet Sektorer Yrkesgrupper Komposition


Ladda ner ppt "Utveckling och databehov ”what gets measured, gets done” Per Tryding, PhD vVD Handelskammaren"

Liknande presentationer


Google-annonser