Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevsociala team.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevsociala team."— Presentationens avskrift:

1 Elevsociala team

2 Skolan och förebyggande arbete
Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta ungdomar är godkända betyg i grundskolan. Det är i skolan som den samhälleliga utslagningen först kommer till uttryck. Elevsocialt arbete är ofta betungande för lärare vilket har negativ inverkan på undervisningen. Skolan är den absolut viktigaste arenan för förebyggande socialt arbete!

3 Behov hos elever, personal och organisation,
Elevhälsans delar Rektor Kurator Resursperson EHT Studie och yrkesvägledare Skolans elevvårdsocean Behov hos elever, personal och organisation, akut och långsiktigt Fritidsledare Skolsköterska

4 Vad är ett elevsocialt team?
Elevsociala team arbetar direkt med elever och personal och består av andra professioner än lärare: t.ex. socionom, beteendevetare, fritidsledare, skolsköterska, studie och yrkesvägledare, resurspersonal.

5 Målet för elevsociala team är att:
~Verka för en god psykosocial miljö för både elever och lärare . ~Förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. ~Identifiera och arbeta med att stödja elever som har psykosociala problem och som därför riskerar att inte klara måluppfyllelsen.

6 Historia Idén kommer från England ”Inclusion project” som senare utvecklades till ”BEST” (Behavioural educational specialist teams) Startades 2006 på S:t Ilians skola och 2010 även på Bäckbyskolan och Skiljeboskolan.

7 Elevsociala teamet har regelbundna möten
Viktigt med en tydlig stuktur för de elevsociala teamets arbete i organisationen Elevsociala teamet har regelbundna möten Elevhälso-team Lednings-grupp

8 Rutiner som det elevsociala teamet upprätthåller
Skriftliga hänvisningar Rutiner vid skolk Anmälningar om kränkning av lärare Reflektionstid Incidentrapporter Elevstödslista

9 Vad gör det elevsociala teamet?
Konfliktlösning Skolkarbete Coaching/individuella samtal Grupper Stöd till klasser Handledning Samarbete med socialtjänst, polis och BUP Föräldra/Familjesamtal Likabehandlingsarbete

10 Insatser skolkarbete BOT grupp (socialt stödgrupp kombinerad med studiestöd) Vardagligt stöd (väckning, kontroll, hämtning, påminna mm) Stöd till mentor vid samtal med föräldrar. Skolklista varje månad Intervjuer med skolkande elever Närvarovecka

11 Coaching Regelbundna individuella samtal Stödja och stärka eleven
Helhetsperspektiv på elevens situation Samarbete med mentor/förälder

12 Konfliktlösning Konflikter löses på ett tidigt stadium
Samtal och medling Information till alla berörda (mentor, rektor, vårdnadshavare) Dokumentation

13 Grupper Here 4U BOT ART DISA Kill/tjejgrupp
Social färdighetsträning i grupp Läxverkstad

14 Probleminventering i klasser
Intervjuer av alla elever i en klass Sammanställning och analys av resultatet Förslag på åtgärder

15 Samarbete med IFO och Polis
Samarbete gynnas av personkännedom och av realistiska förväntningar Regelbundna träffar Informationsutbyte med polisen

16 Vi driver det elevsociala perspektivet på skolan
Förstå vilka faktorer som möjliggör ungdomars utveckling Förstå vad som hindrar ungdomars utveckling Förstå vikten av relationer och kontinuitet Flexibel kraft


Ladda ner ppt "Elevsociala team."

Liknande presentationer


Google-annonser