Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan och förebyggande arbete Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta ungdomar är godkända betyg i grundskolan. Det är i skolan som den samhälleliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan och förebyggande arbete Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta ungdomar är godkända betyg i grundskolan. Det är i skolan som den samhälleliga."— Presentationens avskrift:

1

2 Skolan och förebyggande arbete Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta ungdomar är godkända betyg i grundskolan. Det är i skolan som den samhälleliga utslagningen först kommer till uttryck. Elevsocialt arbete är ofta betungande för lärare vilket har negativ inverkan på undervisningen. Skolan är den absolut viktigaste arenan för förebyggande socialt arbete!

3 Elevhälsans delar Kurator Studie och yrkesvägledare Skolsköterska Resursperson Fritidsledare Skolans elevvårdsocean Rektor Behov hos elever, personal och organisation, akut och långsiktigt EHT

4 Vad är ett elevsocialt team? Elevsociala team arbetar direkt med elever och personal och består av andra professioner än lärare: t.ex. socionom, beteendevetare, fritidsledare, skolsköterska, studie och yrkesvägledare, resurspersonal.

5 Målet för elevsociala team är att: ~Verka för en god psykosocial miljö för både elever och lärare. ~Förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. ~Identifiera och arbeta med att stödja elever som har psykosociala problem och som därför riskerar att inte klara måluppfyllelsen.

6 Historia Idén kommer från England ”Inclusion project” som senare utvecklades till ”BEST” (Behavioural educational specialist teams) Startades 2006 på S:t Ilians skola och 2010 även på Bäckbyskolan och Skiljeboskolan.

7 Viktigt med en tydlig stuktur för de elevsociala teamets arbete i organisationen Elevsociala teamet har regelbundna möten Elevhälso- team Lednings- grupp

8 Rutiner som det elevsociala teamet upprätthåller Skriftliga hänvisningar Rutiner vid skolk Anmälningar om kränkning av lärare Reflektionstid I ncidentrapporte r Elevstödslista

9 Vad gör det elevsociala teamet? Konfliktlösning Skolkarbete Coaching/individuella samtal Grupper Stöd till klasser Handledning Samarbete med socialtjänst, polis och BUP Föräldra/Familjesamtal Likabehandlingsarbete

10 BOT grupp (socialt stödgrupp kombinerad med studiestöd) Vardagligt stöd (väckning, kontroll, hämtning, påminna mm) Stöd till mentor vid samtal med föräldrar. Skolklista varje månad Intervjuer med skolkande elever Närvarovecka Insatser skolkarbete

11 Regelbundna individuella samtal Stödja och stärka eleven Helhetsperspektiv på elevens situation Samarbete med mentor/förälder Coaching

12 Konfliktlösning Konflikter löses på ett tidigt stadium Samtal och medling Information till alla berörda (mentor, rektor, vårdnadshavare) Dokumentation

13 Grupper Here 4U BOT ART DISA Kill/tjejgrupp Social färdighetsträning i grupp Läxverkstad

14 Probleminventering i klasser Intervjuer av alla elever i en klass Sammanställning och analys av resultatet Förslag på åtgärder

15 Samarbete med IFO och Polis Samarbete gynnas av personkännedom och av realistiska förväntningar Regelbundna träffar Informationsutbyte med polisen

16 Vi driver det elevsociala perspektivet på skolan Förstå vilka faktorer som möjliggör ungdomars utveckling Förstå vad som hindrar ungdomars utveckling Förstå vikten av relationer och kontinuitet Flexibel kraft


Ladda ner ppt "Skolan och förebyggande arbete Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för utsatta ungdomar är godkända betyg i grundskolan. Det är i skolan som den samhälleliga."

Liknande presentationer


Google-annonser