Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På jakt efter en socialt hållbar värld Kulturens betydelse för hälsa och social hållbarhet Eva Bojner Horwitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På jakt efter en socialt hållbar värld Kulturens betydelse för hälsa och social hållbarhet Eva Bojner Horwitz."— Presentationens avskrift:

1 På jakt efter en socialt hållbar värld Kulturens betydelse för hälsa och social hållbarhet Eva Bojner Horwitz

2 Kulturens betydelse för hälsa och social hållbarhet 6 november 2014 Med dr Eva Bojner Horwitz Kulturhälsoforskare Utbildningsansvarig CSS

3 Vad gör kulturen för att stötta individers livslånga utveckling? Mitt fokus är vetenskapliga studier om vad som händer i kroppen när vi ta del av olika kulturella aktiviteter.

4 Social hållbarhet och kultur i ett historisk perspektiv Molinaro 1986, Hanna 1995 Tidig kommunikation Gemensam rytm Emotionellt utryck Övergångsritual Brown Parsons 2008

5 Involvera olika perceptionsnivåer – en modell för ökad kroppslig hållbarhet Culture - Perception levels - Assessment methods Verbal – kognitiv Visuell Emotionell Sensitiv Motorisk I enlighet med G Downing teori om medvetandeplan

6 Publicerade kulturhälsostudier 1.Biologisk - blodanalys 2.Terapeutisk - självbilder 3.Kognitiv – rörelse/känslonyansering 4.Kulturell - videotolkning 5.Miljömedicinsk - databasanalys 6. Pedagogisk - video + verbal 7. Socialmedicinsk – verbal skattning

7 1. Biologisk kontext – oxytocinstegring DMT grupp Saliva Cortisol Plasma Cortisol DHEA-S Prolactin NPY Oxytocin Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg The Arts in Psychotherapy 2003

8 2. Terapeutisk kontext – ökad självtillit Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg The Arts in Psychotherapy´ 2006

9 3. Kognitiv kontext – ökad känslokontakt Bojner Horwitz et al 2003 Bojner Horwitz, Theorell, Anderberg The Arts in Psych 2004 Video interpretation – Videotolkning Ökad rörelseförändring – ökad känslonyansering Patienter tolkar standardiserade rörelsemönster före och efter kulturmodalitet Kontrollpatienter / Interventionsgrupp

10 4. Dramakontext – minskad smärta Bodily preparation DMT 10 step programme Body and voice expression with professional actor Acting together with an actor Given manuscript Medea Bojner Horwitz et al. 2010. The Arts in Psychotherapy 37: 13-19

11 5. Miljömedicinsk kontext – buffra utmattning Är kulturaktiviteter på arbetsplatsen relaterade till anställdas mentala hälsa? Kulturhälsoaktiviteter på arbetsplatsen = buffert mot utmattning SLOSH data 2006, 2008, 2010 (n= 5037, n= 9623, n= 8912) Is cultural activity at work related to mental health in employees? Int Arch Occup Environ health. Theorell T, Bojner Horwitz E et al 2012

12 6. Pedagogisk kontext – minska skrivkramp X Writer´s Block and Dance Embodied knowledge Applied in academic writing process Rites (writes) of passage Minska självkritik Bojner Horwitz, Stenfors, Osika J of Transpers studies 2013

13 Gillian Lynne Inlärningsstörning? Uppfattades som en störande elev: ”Gillian is not sick, she is a dancer” På dansskolan upptäckte Gillian andra elever som behövde röra på sig för att minnas. Gillian började på Royal Ballet School, träffade Andrew Lloyd Webber – Cats, Phantom of the Opera..

14 7. Socialmedicinsk – minskad grad av alexitymi Kulturpaletter för utmattade kvinnor på öppenvårdscentraler Ökad empati och tillit Grape Viding, Osika, Theorell, Bojner Horwitz 2014 submitted Cultural health activities in primary health care SOC KEDS SRH TAS –

15

16 Hela vårdsystemet berörs patienter kulturaktiv itet vårdcentra l kulturprodu cent Forskni ngspro cess ”Förändring i kroppen – förändring i samhällskroppen” in progress

17 Le Doux Emotionshjärnan teori Omarbetad efter Annika Röhl Töres Theorell Sabina Wroblewski Gustrin hjärnbarken Le Doux; The emotional brain 1992

18 ”Att kroppsligen förstå en annan persons känslomässiga tillstånd” Ju mer erfarenhet av kroppsmedvetenhetsträning – desto mer ökar förmåga att avläsa en annan persons känslor. Kulturaktivitet i tidig ålder – ökad förmåga att avläsa annan persons känslotillstånd Embodiment theory Prof Sabine Koch Heidelberg University 2010, 2013

19 Observerade intryck speglas genom andra personers gester Intention med en rörelse är tillräcklig för att avläsa en annan persons känslomässiga rörelsekvalitet Rörelser och känslor - sammanlänkade i hjärnan Spegelneuron teori Gallese, Rizzolatti 2004McGarry, Russo 2011 Russo et al 2010

20 Nio områden som påverkar hållbarhet inom folkhälsoprogram Politisk stöd Stabil finansiering Samverkan Organisationens kapacitet Utvärdering och analys Flexibilitet i programmet Kommunikation Folkhälsoeffekt Strategisk planering An Agenda for Research on the Sustainability of Public Health Programs Mary Ann Scheirer Mary Ann Scheirer, PhD and James W Dearing 2013 Review

21

22 Nordisk nätverkskonferensen CSS KI ”Kulturens insatser för hållbar folkhälsa” 11-12 november 2014


Ladda ner ppt "På jakt efter en socialt hållbar värld Kulturens betydelse för hälsa och social hållbarhet Eva Bojner Horwitz."

Liknande presentationer


Google-annonser