Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsopedagogik Kapitel 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsopedagogik Kapitel 4"— Presentationens avskrift:

1 Hälsopedagogik Kapitel 4
Skolans hälsoprogram

2 Hur vill du jobba med hälsomål (s 109) i skolan
Du kommer jobba som hälsoinspiratör i skolan! Välj grupp och planera. 1. Vilket av följande tre arbetssätt vill du jobba? A, kunskapsmål B, känslomässiga mål C, aktivitetsmål 2. Hur vill du genomföra det? (sid 110) kvalitativt eller kvantitativt? 3. Vilken metod väljer du? (s. 112)

3 Hälsomålsgrupper Massage grupp = minska stress genom massage en gång i månaden på mentorstiden. Minska stress genom att ha avkoppling en gång i veckan eller massage. Mikaela, Melissa, Diana, Fanny, Nathalie, Alexandra, Mikaela Kost: Bättre skolmat= Marcus och Charlie Kost: Frukostgruppen: Cecilia Miljögruppen= Förbättra elevers hälsa genom att intervjua elever på de områden som de behöver hjälp med. Tex självförtroende. Andreas Svensson och Morgan Sjövall Miljögruppen= färgglad miljö, bättre sammanhållning i klasserna Teresa och Samira. Miljö genom aktivitet klättring= Erik Schema= Håltimmar, raster, hälsa, komplimanger.

4 Skolans hälsoprogram= Hälsomål
S 108 Enpowerment= Hjälpa individer utveckla sin egen förmåga S 109: Organisera och planera 1. Behov 2. Mål 3. Arbetssätt 4. Resultat 5. Utvärdering och förbättring

5 Välj rätt metod för redovisning
Vid redovisning tänk på: Utgå från deltagarna, Variera metoderna Använd din erfarenhet Motivera och aktivera deltagarna Tips på hur du kan motivera deltagarna: Anpassa och ge feedback.

6 Projektorienterat arbete
Grundregel när man ska genomföra ett hälsopedagogiskt projekt : s. 114 Vad försöker jag uppnå? Hur ska jag gå tillväga? Hur ska jag veta om jag har lyckats?

7 Ett projekt har fem faser:
1. Inledning 2. Tydliggörande 3. Design 4. Genomförande 5. Utvärdering och avslutning

8 Betygskriterier: •Betygskriterier för betyget Godkänt:
•Betygskriterier för betyget Godkänt: •☐ Eleven beskriver hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv. (Skolans hälsoprogram +Hälsopedagogiskt arbete) 
☐ Eleven ger exempel på faktorer som påverkar hälsa, livskvalitet och handlingsmönster hos individ och grupper. 
☐ Eleven tillämpar sina kunskaper om hälsopedagogiskt arbete i planering och genomförande av aktiviteter. (Praktiska aktiviteter) •Kriterier för betyget Väl godkänt •☐ Eleven redogör för orsaker till hälsoproblem i dagens samhälle samt ger förslag till åtgärder som kan motverka dessa. 
☐ Eleven planerar, genomför och utvärderar en arbetsuppgift som kan befrämja hälsa och livskvalitet. (Min livsstil + Praktiska akt.) •Kriterier för betyget Mycket väl godkänt: ☐ Eleven ger förslag till och motiverar utifrån teoretiska resonemang hälsobefrämjande åtgärder både för enskilda och för grupper av människor.
 ( Livsstil + Skolans hälsoprogram) ☐ Eleven jämför och analyserar kulturella och internationella faktorers betydelse för hälsa och livskvalitet (Hälsopedagogiskt arbete+ Det praktiska)

9


Ladda ner ppt "Hälsopedagogik Kapitel 4"

Liknande presentationer


Google-annonser