Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja ”Om man är stor får man vara snäll, om man är liten får man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja ”Om man är stor får man vara snäll, om man är liten får man."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja ”Om man är stor får man vara snäll, om man är liten får man vara smart”

2 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Politiska referensgruppen för LOV i norra Bohuslän Välkomna till Kungshamn 25 februari 2010

3 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Syftet med en politisk referensgrupp Gemensamma utgångspunkter i NoBo Förarbeta förslag till LOV-prövad verksamhet Gemensamma krav på utförare Val av ersättningssystem Återkoppling till nämnderna under våren

4 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Ni är utvalda! Göran Fahlgren och Elving Claeson, Sotenäs AnnSofie Alm och Maria Sundell, Munkedal Bo Andersson och Bengt Widengård, Tanum Siv Lycke och Emma Norén, Lysekil

5 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Nationell översikt 208 kommuner inför eller utreder LOV Statliga stimulansbidrag finansierar Nacka kommun startade 1992 Kundvalssystem i 60 kommuner (jan. 2010) Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn LOV att välja

6 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Mer än 60 informationstillfällen under 2009 Löpande info på kommunernas hemsidor Lokala beslut att tillämpa LOV klara i juni 2010 Kommunikation och delaktighet Driftstart av valfrihetssystem prel. sept 2010 Lokala aktiviteter

7 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja

8 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Kf-beslut i Sotenäs, Munkedal och Tanum Tillämpar LOV från 2010 ON ges i uppdrag att fastställa verksamhetsområden, godkänna externa leverantörer och fastställa ersättning Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda ON gör uppföljning inför Kf i december

9 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Lysekil Både SON och KS har sagt Ja till LOV Beslut i Kf Lysekil 28 januari 2010: LOV-ärendet återremitteras till KS Fortsatt utredning om risk och sårbarhet Vill följa LOV-utvecklingen i norra Bohuslän Åter till Kf 24 juni för beslut

10 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Tidsplan 2010 Januari - Juni Processarbete med mål om ett gemensamt förfrågningsunderlag i norra Bohuslän Juni Kommunernas ON fattar beslut Juni - September Förfrågningsunderlaget läggs ut på Valfrihetswebben September Godkända företag kan starta LOV- verksamhet

11 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Processarbetet Jan - Juni Gemensamt NoBo Lov styrgrupp Lov projektgrupp Referensgrupper Politiker KHR/ KPR Brukare Facklig grupp Yrkesprofessioner Företag Interna aktiviteter Inventering av: Organisation Styrdokument Datasystem Dokumentation Kvalité – hur har vi koll? Avgifter Förbereda förfrågningsunderlag

12 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Vilka verksamheter kan LOV-prövas? Projektgruppen LOV utreder följande områden, ON-politikerna beslutar: 1. Hemtjänst 2.Boendestöd 3.Ledsagning och avlösning av anhörigvårdare 4.Familjerådgivning 5.Daglig verksamhet/funktionshinder

13 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Vad menar vi med hemtjänst/hemvård? Serviceinsatser i form av städning, varuhemköp, tvätt och klädvård Personlig omvårdnad i form av stöd i den dagliga livsföringen, egenvård, förflyttning Delegerade och instruerade HSL-uppgifter på ordination av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast

14 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Vad vill ni prioritera – eller välja bort? Vilka verksamheter vill ni LOV-pröva först? Vilka kompetenskrav vill ni ställa? Hur skall utförarna ersättas? Är det viktigt att kommunerna går i takt? Kan kommuner följa upp och kvalitetsgranska tillsammans?

15 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Det ultimata förfrågningsunderlaget Görs i samverkan mellan upphandlare och projektansvariga Goda exempel finns på valfrihetswebben Synkronisering över kommungränserna Ersättning för beviljad eller utförd tid? Geografisk områdesindelning strategisk Kapacitetstak tillåts Icke-valsalternativ skall finnas

16 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Ni återrapporterar till nämnderna under våren. Vilket stöd önskas från LOV-proj? Mötestider ON/SON - Sotenäs: 15/3, 17/5 och 10/6 - Munkedal: 23/3, 26/4, 25/5 och 15/6 - Tanum: 4/3, 15/4, 20/5 och 17/6 - Lysekil: 24/3, 26/4, 26/5 och 23/6

17 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Kommande aktiviteter Starta eget i Vård & omsorg, Smögen 3/3 LOV ur brukarnas perspektiv, Vann 25/3 Möte II, politisk referensgrupp, Tanum 7/4 Lunchmingel med Tillväxtverket, Vann 9/4

18 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja En liten omvärldsspaning: LOV utökas till Arbetsförmedlingens område Kraftfullare Lex Sarah för hela socialtjänsten (lagrådsremiss) Värdigt liv i äldreomsorgen m.m. (lagrådsremiss > proposition)

19 Klicka här för att ändra format LOV att välja www.valfrihetswebben.se www.tillvaxtverket.se www.konkurrensverket.se


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja ”Om man är stor får man vara snäll, om man är liten får man."

Liknande presentationer


Google-annonser