Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokusgruppsmetoden i Nätmiljö Syfte Metodbakgrund: fördelar/nackdelar Genomförande Erfarenheter av metoden Slutsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokusgruppsmetoden i Nätmiljö Syfte Metodbakgrund: fördelar/nackdelar Genomförande Erfarenheter av metoden Slutsatser."— Presentationens avskrift:

1 Fokusgruppsmetoden i Nätmiljö Syfte Metodbakgrund: fördelar/nackdelar Genomförande Erfarenheter av metoden Slutsatser

2 Syfte  Syftet här är att redogöra för erfarenheterna av metoden IT-stödda fokusgrupper, dess möjligheter och begränsningar.

3 Metod  Fokusgrupper är lämpliga för att exempelvis studera individers attityder och värderingar. En av metodens styrkor är att interaktion mellan respondenter kan generera fler idéer och tankar än enskilda intervjuer.

4 Fördelar Traditionella fokusgrupper  Genererar större mängd data på samma tid  Enkelt med förklaringar och följdfrågor  Kroppsspråk och röstspel ger viktigt information  Enklare att fånga upp tysta deltagare  Deltagarna automatiskt koncentrerade på diskussionen IT-stödda fokusgrupper  Enklare att organisera  Lägre kostnader – ingen transkribering och inga resor  Kan samla ”andra” grupper, ex geografiskt spridda  Anonymitet möjliggörs  Status/grupptryck får mindre betydelse  Deltagarna väljer själva en komfortabel miljö

5 Nackdelar Traditionella fokusgrupper  Svåra att organisera  Alla ämnen är inte lämpliga att diskutera  Deltagarnas status/hierarki inverkar  Deltagandet kan vara ojämnt  Risk för att en norm skapas i gruppen som förhindrar att åsikter kommer fram IT-stödda fokusgrupper  Icke datoranvändare utesluts  Deltagarna kan vara koncentrerade på annat  Icke-linjär diskussion försvårar  Tidskrävande att reda ut missförstånd  Genererar mindre mängd data på samma tid  Tekniska problem kan påverka diskussionen

6 Genomförande  Sex IT-stödda fokusgrupper  Totalt 22 deltagare  Metoden anpassad för målgruppen – distansstudenter  Krav: dator och en webbläsare

7

8

9 Genomförande  Fokusgrupperna genomfördes enligt olika upplägg för att uppnå mesta möjliga gruppinteraktion. GrupperGenomförande Grupp 1Asynkront forum i 24 timmar Grupp 2Synkront i tre timmar Grupp 3-6 Synkront i 2 timmar, därefter asynkront i 22 timmar

10 Erfarenheter av metoden  Bra med små grupper  Bra med flexibel miljö men svårt att hålla ”uppsikt” över deltagarna  Variationer i diskussionen (synkront – asynkront forum)  Flera ämnen samtidigt gav splittrad diskussion  Oklarheter kunde uppstå

11 Erfarenheter av metoden  Lättare att ”prata” till punkt utan att bli avbruten  Trots ringa textmängd producerades en rik mängd data  Användningsområden: Säkerställa enkätstudie Fördjupa enkätstudie Bredda enkätstudie

12 Några rekommendationer  Grupperna bör inte vara för stora  Viktigt att skapa en enkel miljö i forumet  Viktigt med inledande information till deltagare  Tänka över om forumet ska vara asynkront eller synkront  Tänka över hur ämnena ska introduceras  Metoden är lämplig att använda med vissa målgrupper


Ladda ner ppt "Fokusgruppsmetoden i Nätmiljö Syfte Metodbakgrund: fördelar/nackdelar Genomförande Erfarenheter av metoden Slutsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser