Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,"— Presentationens avskrift:

1 2008-09-031 VAD ÄR DET ?

2 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag, behov, politiska beslut, omvärlden ArbetssättTeam, tvärvetenskapligt, samverkan konsultativt FörhållningssättLösningsinriktad, gemensam värdegrund AnnatPersonlig mognad, social kompetens

3 2008-09-033 Det nationella synuppdraget Ett samlat specialpedagogiskt stöd med hög kvalitet till barn/elever och vuxna med synskada

4 2008-09-034 Kompetensprojekt syn Projektets mål 1.Definiera den kompetens som myndigheten behöver för att nå målet i det nationella synuppdraget 2. En plan för intern kompetensutveckling för att nå det övergripande målet 3. En plan för utåtriktad kompetensutveckling 4. Kompetensförsörjningsplan för Resurscenter syn

5 2008-09-035 Kompetensprojekt syn Förstudie Definition av ”specialistkompetens” i myndigheten i region och vid Resurscenter syn Definition av generell kompetens i myndigheten i region och vid Resurscenter syn Nuvarande kompetens i myndigheten Kommuners, syncentralers, föräldrars syn på stödet

6 2008-09-036 Kompetensprojekt syn/förstudie Förstudiens perspektiv - Inifrån myndighetenEnkät Intervjuer i grupp/medarbetare Intervjuer enskilt/chefer Styrdokument för myndigheten - UtifrånSyncentraler - Intervjuer Kommuner/förskola/skola Intervjuer Föräldrar - Intervjuer Styrdokument

7 2008-09-037 Sammanfattning av intern kartläggning SpecialistkompetensPedagog- lärare Specialpedagog/lärare Yrkesspecifik utbildning (ej ped.) Påbyggnad syn- Vad? Vilken nivå? Påbyggnad flerfunktionsnedsättning (Örebro) Generell kompetens”Den kompetens man behöver för att göra ett bra jobb” Vad? Kompetensprojekt syn/förstudie

8 2008-09-038 Kompetensprojekt syn/förstudie Sammanfattning av extern kartläggning Stora olikheter i landet - inriktning/arbetssätt/kompetens Alla kommuner/förskolor/skolor är beroende av stöd från myndigheten och landstinget (syncentral och habilitering) Föräldrar har behov av samordning, information och initiativ

9 2008-09-039 Kompetensprojekt syn Synplanen och kompetensprojektet Utåtriktad kompetensutveckling - Kurser till personal i förskola/skola och till föräldrar Intern kompetensutveckling - Universitetsutbildning inom synområdet -Generell kompetens -Kompetensförsörjning

10 2008-09-0310 Universitetsutbildning/syn

11 2008-09-0311 Universitetsutbildning/syn Projektgrupp Representant från Stockholms universitet Rådgivare med inriktning syn Representanter från Resurscenter syn Projektledare

12 2008-09-0312 Universitetsutbildning/syn Mål Från hösten 2009 finns universitetsutbildningar inom synområdet som garanterar att behovet av kompetens i kommuner, i landstinget och vid Specialpedagogiska skolmyndigheten kan tillgodoses och utvecklas.

13 2008-09-0313 Universitetsutbildning/syn En överenskommelse som reglerar samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Örebro universitet angående universitetsutbildningar inom synområdet Kunskapsområden med pedagogisk inriktning som bör ingå i utbildningarna Arbetslag syn bildas - En samverkansgrupp med representanter från Stockholms och Örebro universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten

14 2008-09-0314 Utåtriktad kompetensutveckling

15 2008-09-0315 Utåtriktad kompetensutveckling Projektgrupp Tre rådgivare från tre regioner Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten Specialpedagog från Resurscenter syn Örebro Specialpedagog från Resurscenter syn Stockholm Teamledare från Resurscenter syn Stockholm Projektledare

16 2008-09-0316 Utåtriktad kompetensutveckling En genomgång och behovsanalys av myndighetens utåtriktade kompetens - utveckling inom synområdet till pedagoger i förskola/skola och föräldrar, med mål att ta fram ett likvärdigt och samordnat utbud av utbildningar

17 2008-09-0317 Utåtriktad kompetensutveckling Likvärdigt - Tillgänglig för alla som har behov av kompetensutveckling - På samma villkor och med samma kvalitet oavsett var i landet man bor. Samordnat - Kompetensutveckling genomförs på ett effektivt sätt - Hög kvalitet - Hög kompetens - Möjliggör erfarenhetsutbyte mellan deltagare inom ett smalt område

18 2008-09-0318 Utåtriktad kompetensutveckling Hur ser nuvarande kursutbud ut i regioner och vid Resurscenter syn? Vilka utbildningsbehov finns hos personal och föräldrar? Vad är det viktiga som bör ingå i varje kurs på RC syn och i regionernas utbud? Vilka utbildningsformer bör finnas? Finns behov av gemensam kurskatalog för synutbildningar inom myndigheten?

19 2008-09-0319 Generell kompetens

20 2008-09-0320 Generell kompetens Samarbetsprojekt mellan Mellersta regionen och Resurscenter syn Projektgrupp Rådgivare från Mellersta regionen Utvecklingsledare från Mellersta regionen Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten Teamledare från Resurscenter syn i Stockholm Teamledare från Resurscenter syn i Örebro Bitr. rektor från Ekeskolan, Örebro Projektledare

21 2008-09-0321 Generell kompetens ”Hård kompetens””Mjuk kompetens” Skola StyrdokumentSamtal med barn och Markkontaktvuxna IUPKonsultativt arbetssätt ÅtgärdsprogramVuxnas lärande Systemisk kompetensKris och sorg Kulturell mångfaldGrupprocesser UngdomskulturerAtt arbeta i team DokumentationLösningsfokuserat arbetssätt Hjälpmedel för eleven Att arbeta i projektform Kvalitetsarbete Datorn som arbetsredskap

22 2008-09-0322 Generell kompetens Prioritering Grupp 1 Samtal med barn och vuxna8 Vuxnas lärande /vuxenpedagogik5 Dokumentation/kvalitetssäkring11 Att arbeta i team5 Mångkulturellt samhälle5 Grupp 2 Förskola/skola2 Dokumentation4 Konsultativt förhållningssätt1 Vuxnas lärande/vuxenpedagogik5 Systemkompetens/systemteori7 Grupp 3 Samtalsmetodik9 Systemteori/problemorienterat5 Alternativa verktyg/didaktik6 Mångkulturellt samhälle5 Barns utveckling och lärande1 Grupp 4 Lärprocesser hos barn och vuxna(vuxnas lärande och vuxenpedagogik)14 Mångkulturellt samhälle5 Grupprocesser6 Dokumentation1 Baskunskaper kring begreppen, råd, stöd, konsultation, handledning /pedagogisk handledning4

23 2008-09-0323 Generell kompetens Prioriterade områden Samtal med barn och vuxna Mångfald( mångkulturellt samhälle) Vuxnas lärande/vuxenpedagogik Systemteori (Dokumentation)

24 2008-09-0324 Systemteori Syfte Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskap om de system som påverkar individen och det arbete man utför så att man förstår sin del i samverkan internt och med olika aktörer Målet med utbildningen - är att deltagaren har kunskap om systemteoretiskt tänkande. Därigenom får deltagaren insikt och förståelse för vad som påverkar på individ- grupp och organisationsnivå.

25 2008-09-0325 Samtal Syfte Syftet är att utveckla deltagarens kompetens, teoretiskt och praktiskt, i att vara samtalspartner och samtalsledare Målet med utbildningen är -Att deltagaren har ökat sin kompetens i att delta i och att leda ett professionellt samtal -Att deltagaren är trygg, kreativ och ansvarstagande i sin arbetsgrupp -Att deltagaren har insikt och kunskap i att möta föräldrar, barn och personal som befinner sig i sorg och kris

26 2008-09-0326 Vuxnas lärande Syfte Syftet är att utveckla deltagarens kompetens i att möta vuxna med funktionsnedsättning i utbildning ( vuxenutbildning) på ett professionellt sätt. Målet med utbildningen är -Att deltagaren är förtrogen med likheter och olikheter mellan barns och vuxnas lärande -Att deltagaren har kunskap om vuxenutbildningens styrdokument, organisation och stöd till individen -Att deltagaren känner till arbetsmarknadens och samhällets stöd till individer med funktionsnedsättning

27 2008-09-0327 Mångfald Syfte Att deltagaren ska utveckla sin kompetens för att kunna möta mångfalden i samhället på ett professionellt sätt Målet med utbildningen är - Att deltagaren är medveten om sig själv, sina reaktioner och sitt handlande i perspektiven mångfald och funktionsnedsättning -Att deltagaren har ökat sina kunskaper om människors likheter och olikheter i perspektiven funktionsnedsättning och -religion- genus- kulturer -sexualitet- socioekonomisk bakgrund

28 2008-09-0328 Kompetensförsörjning, Resurscenter syn

29 2008-09-0329 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Mål En strategisk plan för rekrytering, kompetensutveckling och kompetensöverföring för att säkra tillgången på fördjupad kompetens vid Resurscenter syn

30 2008-09-0330

31 2008-09-0331 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Förarbete Kompetens 2008Alla medarbetare ”Kompetenstrappan”Chefernas värdering av medarbetare Pensionsavgångar fram till 2013 ”Kompetensprofil” för varje yrkeskategori Policy i myndigheten?

32 2008-09-0332 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Projektgrupp Två representanter från ledningsgruppen RC syn En representant från medarbetare RC syn En representant från personalavdelningen Projektledare

33 2008-09-0333 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Vad påverkar kompetensbehoven i framtiden? Det ”nya ” uppdraget i SPSM? Omvärldsanalys/omvärldsförändringar- 2013 Förändringar i förskola/skola? Teknik? Forskning- medicinsk- pedagogisk……. Landstinget? Intresseorganisationer? Kommuner?

34 2008-09-0334 Kompetensprojekt syn Förslag………..för närvarande 1.Arbetslag syn Samverkan SU och SPSM 2.Kompetensutvecklingsgrupp syn Utåtriktad kompetensutveckling 3.Generell kompetens Något för hela myndigheten? Medarbetarens portfolio 4. Strategisk kompetensförsörjning Användbart för flera grupper i myndigheten? ……………………………………………………………

35 2008-09-0335 Kompetensprojekt syn ……för att förslagen ska bli verklighet: Förankring Långsiktigt tänkande Prioriteringar Balans Resurser ………………………………………………..Genomförande…

36 2008-09-0336 Kompetensprojekt syn Information om projektet Ulla Sturaeus, projektledare ulla.sturaeus@spsm.se Tel: +46104735145 alt +46705950579


Ladda ner ppt "2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,"

Liknande presentationer


Google-annonser