Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,"— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR DET ?

2 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag, behov, politiska beslut, omvärlden ArbetssättTeam, tvärvetenskapligt, samverkan konsultativt FörhållningssättLösningsinriktad, gemensam värdegrund AnnatPersonlig mognad, social kompetens

3 Det nationella synuppdraget Ett samlat specialpedagogiskt stöd med hög kvalitet till barn/elever och vuxna med synskada

4 Kompetensprojekt syn Projektets mål 1.Definiera den kompetens som myndigheten behöver för att nå målet i det nationella synuppdraget 2. En plan för intern kompetensutveckling för att nå det övergripande målet 3. En plan för utåtriktad kompetensutveckling 4. Kompetensförsörjningsplan för Resurscenter syn

5 Kompetensprojekt syn Förstudie Definition av ”specialistkompetens” i myndigheten i region och vid Resurscenter syn Definition av generell kompetens i myndigheten i region och vid Resurscenter syn Nuvarande kompetens i myndigheten Kommuners, syncentralers, föräldrars syn på stödet

6 Kompetensprojekt syn/förstudie Förstudiens perspektiv - Inifrån myndighetenEnkät Intervjuer i grupp/medarbetare Intervjuer enskilt/chefer Styrdokument för myndigheten - UtifrånSyncentraler - Intervjuer Kommuner/förskola/skola Intervjuer Föräldrar - Intervjuer Styrdokument

7 Sammanfattning av intern kartläggning SpecialistkompetensPedagog- lärare Specialpedagog/lärare Yrkesspecifik utbildning (ej ped.) Påbyggnad syn- Vad? Vilken nivå? Påbyggnad flerfunktionsnedsättning (Örebro) Generell kompetens”Den kompetens man behöver för att göra ett bra jobb” Vad? Kompetensprojekt syn/förstudie

8 Kompetensprojekt syn/förstudie Sammanfattning av extern kartläggning Stora olikheter i landet - inriktning/arbetssätt/kompetens Alla kommuner/förskolor/skolor är beroende av stöd från myndigheten och landstinget (syncentral och habilitering) Föräldrar har behov av samordning, information och initiativ

9 Kompetensprojekt syn Synplanen och kompetensprojektet Utåtriktad kompetensutveckling - Kurser till personal i förskola/skola och till föräldrar Intern kompetensutveckling - Universitetsutbildning inom synområdet -Generell kompetens -Kompetensförsörjning

10 Universitetsutbildning/syn

11 Universitetsutbildning/syn Projektgrupp Representant från Stockholms universitet Rådgivare med inriktning syn Representanter från Resurscenter syn Projektledare

12 Universitetsutbildning/syn Mål Från hösten 2009 finns universitetsutbildningar inom synområdet som garanterar att behovet av kompetens i kommuner, i landstinget och vid Specialpedagogiska skolmyndigheten kan tillgodoses och utvecklas.

13 Universitetsutbildning/syn En överenskommelse som reglerar samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Örebro universitet angående universitetsutbildningar inom synområdet Kunskapsområden med pedagogisk inriktning som bör ingå i utbildningarna Arbetslag syn bildas - En samverkansgrupp med representanter från Stockholms och Örebro universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten

14 Utåtriktad kompetensutveckling

15 Utåtriktad kompetensutveckling Projektgrupp Tre rådgivare från tre regioner Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten Specialpedagog från Resurscenter syn Örebro Specialpedagog från Resurscenter syn Stockholm Teamledare från Resurscenter syn Stockholm Projektledare

16 Utåtriktad kompetensutveckling En genomgång och behovsanalys av myndighetens utåtriktade kompetens - utveckling inom synområdet till pedagoger i förskola/skola och föräldrar, med mål att ta fram ett likvärdigt och samordnat utbud av utbildningar

17 Utåtriktad kompetensutveckling Likvärdigt - Tillgänglig för alla som har behov av kompetensutveckling - På samma villkor och med samma kvalitet oavsett var i landet man bor. Samordnat - Kompetensutveckling genomförs på ett effektivt sätt - Hög kvalitet - Hög kompetens - Möjliggör erfarenhetsutbyte mellan deltagare inom ett smalt område

18 Utåtriktad kompetensutveckling Hur ser nuvarande kursutbud ut i regioner och vid Resurscenter syn? Vilka utbildningsbehov finns hos personal och föräldrar? Vad är det viktiga som bör ingå i varje kurs på RC syn och i regionernas utbud? Vilka utbildningsformer bör finnas? Finns behov av gemensam kurskatalog för synutbildningar inom myndigheten?

19 Generell kompetens

20 Generell kompetens Samarbetsprojekt mellan Mellersta regionen och Resurscenter syn Projektgrupp Rådgivare från Mellersta regionen Utvecklingsledare från Mellersta regionen Rådgivare med ansvar för distansverksamheten i myndigheten Teamledare från Resurscenter syn i Stockholm Teamledare från Resurscenter syn i Örebro Bitr. rektor från Ekeskolan, Örebro Projektledare

21 Generell kompetens ”Hård kompetens””Mjuk kompetens” Skola StyrdokumentSamtal med barn och Markkontaktvuxna IUPKonsultativt arbetssätt ÅtgärdsprogramVuxnas lärande Systemisk kompetensKris och sorg Kulturell mångfaldGrupprocesser UngdomskulturerAtt arbeta i team DokumentationLösningsfokuserat arbetssätt Hjälpmedel för eleven Att arbeta i projektform Kvalitetsarbete Datorn som arbetsredskap

22 Generell kompetens Prioritering Grupp 1 Samtal med barn och vuxna8 Vuxnas lärande /vuxenpedagogik5 Dokumentation/kvalitetssäkring11 Att arbeta i team5 Mångkulturellt samhälle5 Grupp 2 Förskola/skola2 Dokumentation4 Konsultativt förhållningssätt1 Vuxnas lärande/vuxenpedagogik5 Systemkompetens/systemteori7 Grupp 3 Samtalsmetodik9 Systemteori/problemorienterat5 Alternativa verktyg/didaktik6 Mångkulturellt samhälle5 Barns utveckling och lärande1 Grupp 4 Lärprocesser hos barn och vuxna(vuxnas lärande och vuxenpedagogik)14 Mångkulturellt samhälle5 Grupprocesser6 Dokumentation1 Baskunskaper kring begreppen, råd, stöd, konsultation, handledning /pedagogisk handledning4

23 Generell kompetens Prioriterade områden Samtal med barn och vuxna Mångfald( mångkulturellt samhälle) Vuxnas lärande/vuxenpedagogik Systemteori (Dokumentation)

24 Systemteori Syfte Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskap om de system som påverkar individen och det arbete man utför så att man förstår sin del i samverkan internt och med olika aktörer Målet med utbildningen - är att deltagaren har kunskap om systemteoretiskt tänkande. Därigenom får deltagaren insikt och förståelse för vad som påverkar på individ- grupp och organisationsnivå.

25 Samtal Syfte Syftet är att utveckla deltagarens kompetens, teoretiskt och praktiskt, i att vara samtalspartner och samtalsledare Målet med utbildningen är -Att deltagaren har ökat sin kompetens i att delta i och att leda ett professionellt samtal -Att deltagaren är trygg, kreativ och ansvarstagande i sin arbetsgrupp -Att deltagaren har insikt och kunskap i att möta föräldrar, barn och personal som befinner sig i sorg och kris

26 Vuxnas lärande Syfte Syftet är att utveckla deltagarens kompetens i att möta vuxna med funktionsnedsättning i utbildning ( vuxenutbildning) på ett professionellt sätt. Målet med utbildningen är -Att deltagaren är förtrogen med likheter och olikheter mellan barns och vuxnas lärande -Att deltagaren har kunskap om vuxenutbildningens styrdokument, organisation och stöd till individen -Att deltagaren känner till arbetsmarknadens och samhällets stöd till individer med funktionsnedsättning

27 Mångfald Syfte Att deltagaren ska utveckla sin kompetens för att kunna möta mångfalden i samhället på ett professionellt sätt Målet med utbildningen är - Att deltagaren är medveten om sig själv, sina reaktioner och sitt handlande i perspektiven mångfald och funktionsnedsättning -Att deltagaren har ökat sina kunskaper om människors likheter och olikheter i perspektiven funktionsnedsättning och -religion- genus- kulturer -sexualitet- socioekonomisk bakgrund

28 Kompetensförsörjning, Resurscenter syn

29 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Mål En strategisk plan för rekrytering, kompetensutveckling och kompetensöverföring för att säkra tillgången på fördjupad kompetens vid Resurscenter syn

30

31 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Förarbete Kompetens 2008Alla medarbetare ”Kompetenstrappan”Chefernas värdering av medarbetare Pensionsavgångar fram till 2013 ”Kompetensprofil” för varje yrkeskategori Policy i myndigheten?

32 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Projektgrupp Två representanter från ledningsgruppen RC syn En representant från medarbetare RC syn En representant från personalavdelningen Projektledare

33 Kompetensförsörjning Resurscenter syn Vad påverkar kompetensbehoven i framtiden? Det ”nya ” uppdraget i SPSM? Omvärldsanalys/omvärldsförändringar Förändringar i förskola/skola? Teknik? Forskning- medicinsk- pedagogisk……. Landstinget? Intresseorganisationer? Kommuner?

34 Kompetensprojekt syn Förslag………..för närvarande 1.Arbetslag syn Samverkan SU och SPSM 2.Kompetensutvecklingsgrupp syn Utåtriktad kompetensutveckling 3.Generell kompetens Något för hela myndigheten? Medarbetarens portfolio 4. Strategisk kompetensförsörjning Användbart för flera grupper i myndigheten? ……………………………………………………………

35 Kompetensprojekt syn ……för att förslagen ska bli verklighet: Förankring Långsiktigt tänkande Prioriteringar Balans Resurser ………………………………………………..Genomförande…

36 Kompetensprojekt syn Information om projektet Ulla Sturaeus, projektledare Tel: alt


Ladda ner ppt "2008-09-031 VAD ÄR DET ?. 2008-09-032 Kompetens? UtbildningGrundutbildning, vidareutbildning, speciallistutbildning, erfarenhet, praktik KompetensinriktningUppdrag,"

Liknande presentationer


Google-annonser