Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner, Mikael Engvall, Bertil Persson Proj. ledare: Håkan Nyberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner, Mikael Engvall, Bertil Persson Proj. ledare: Håkan Nyberg."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner, Mikael Engvall, Bertil Persson Proj. ledare: Håkan Nyberg Proj grupp: Håkan Nyberg, Björn Franzén, Kerstin Keereweer, Hans Jacob Nilsen, Fredrik Norlund Extern Ref grupp: Lennart Engström, Vattenfall Nät Kjell Lindqvist, Vattenfall Produktion Eskil Agneholm, Fortum Peter Hjalmar, Sydkraft Lennart Sandebjer, Svensk Energi

2 2 SvK Avtalsstruktur  AVTAL NÄT  Nyttjandeavtal  Anslutningsavtal  Byggavtal  Anläggningsavtal  Tekniska Avtalsvillkor  SvKFS ang. utformning av produktionsanläggningar (fr.o.m. 1. 1. 2006 )  SvKFS 2001:1 ang. utrustning för förbrukningsfrånkoppling  AVTAL SYSTEMANSVAR  Balansansvarsavtal  Systemtjänstavtal  EDIEL-avtal  Nätägaravtal

3 3 SvK Avtalsstruktur nät  Nyttjandeavtal (f. n. 21 st. som tecknas årligen). Individuellt avtal + allmänna avtalsvillkor  Anslutningsavtal 1 avtal tecknat avseende inhemsk anslutning  Byggavtal (f.n ca 10 st) Tecknas med övriga intressenter i en station vid om- och tillbyggnad  Anläggningsavtal (ca 100 anläggningar med flera ägare) Ett individuellt avtal samt 4 övergripande avtal tecknade.  Tekniska avtalsvillkor -Tekniska Riktlinjer  SvKFS (avser utformning av produktionsanläggningar) I kraft 1. 1. 2006 ? SvKFS 2001:1 ang. utrustning för förbrukningsfrånkoppling

4 4 Svenska Kraftnäts avtal som rör nätet Nyttjandeavtal -tecknas årligen med ett 20-tal kunder (producenter och nätägare anslutna till stamnätet). -innehåller individuell del samt allmänna avtalsvillkor och prislista för stamnätstariffen. Anslutningsavtal -tecknas i samband med anslutning av anläggning till stamnätet. Skall reglera villkoren för anslutningen. Byggavtal -reglerar vad som skall förändras vid om-, eller tillbyggnad av en befintlig anläggning, kostnadsfördelning mm. -tecknas med övriga intressenter i anläggningen. Anläggningsavtal -skall reglera ägandet i anläggningar där det finns flera parter. -minst 100 anläggningar med två eller flera intressenter. Tekniska avtalsvillkor kopplade till anslutnings- och anläggningsavtalen SvK föreskrifter och råd (fr o m 2006) som rör driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar SvK föreskrifter och råd (SvK FS 2001:1) som rör utrustning för förbrukningsfrånkoppling


Ladda ner ppt "1 Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner, Mikael Engvall, Bertil Persson Proj. ledare: Håkan Nyberg."

Liknande presentationer


Google-annonser