Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordirland konflikten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordirland konflikten"— Presentationens avskrift:

1 Nordirland konflikten
Konfliktanalys av Nordirland konflikten

2 Situation/ fenomen Förlopp, aktörer, mål Orsaker Bakomliggande utlösande Konsekvenser/följder Kortsiktiga Långsiktiga Åtgärder Hur hanterades konflikten Vad hade kunnat göras Nivå Beskriv kort konfliktens förlopp Vilka aktörer Orsaker som har med världsordning och regionala system Hur har systemet förändrats Hur har stater, gruppers och ledares ställning inom systemet förändrats Vad gör Fn, eu , nato Hur bör borde de agera Hur kan vi förebygga konflikter på system nivå System Hur passar konflikten in i ett större sammanhang Vilka orsaker kan vi finna mellan stater, status, ekonomi, ideologi, historia Hur har relationerna mellan olika stater förändrats Hur hade andra stater kunnat agera Militär intervention, bojkott Mellanstatlig Klassklyftor, vissa grupper premieras Hur har samhället förändrats Hur hade man kunnat förändrat samhället för att undvika konflikt Samhälle Milisgrupper, etniska grupper, lobbygrupper, socialstatus, utbildning Hur har olika gruppers villkor förändrats Hur kan /hade man kunnat förändra samhället för att undvika konflikt Grupp Ledares personliga karaktär, stalin eller hitler Hur har ledarnas ställning inom landet förändrats Kan kunde ledarna handlat annorlunda politiskt, ekonomiskt Individ

3 konfliktens förlopp Vilka aktörer
Irland ockuperat i 900 år 1923 irland egen nation efter inbördeskrig Sex greveskap vill tillhöra Storbritanien Detta blir godkänt Nordirland styrs av en guvenör Protestantisk majoritet katolsk minoritet Den katolska minoriteten förtrycks

4 Konflikten i ett större sammanhang
Storbritanien som imperium Medborgarrättsrörelsen

5 Lång historia av ockupation Frihets och medborgarrörelse
Systemnivå orsaker Imperialism Kolonier Lång historia av ockupation Frihets och medborgarrörelse Orsaker till en lösning Tony Blair Terry Adams

6 Systemnivå konsekvenser
Ira först vapenvila IRA upplöses Försoning Fortfarande egen Nation/provins Styre tillsammans

7 Parterna måste mötas på lika vilkor
Systemnivå åtgärder Parterna måste mötas på lika vilkor Ett lokalt parlament med styrande från båda parter

8 Mellanstatlignivå Orsaker Konsekvenser Åtgärder
Englands okupation Irland i 900år Engelska invandrare som är protestanter Konsekvenser Åtgärder EU och FN borde pressat Storbritannien hårdare

9 Samhällig nivå Samhällig nivå Orsaker
En grupp premieras andra lever under ”apartheid liknande situation” Religionen och tillhörighet En utlösande faktor är Sunday b.. Avsaknad av Makt och ekonomi

10 Samhällig nivå Konsekvenser
Osäker början där Storbritannien går in och styr En fredsprocess påbörjas Fortfarande dör människor

11 Samhällig nivå Åtgärder
Borde förmodligen inte ha skiljt nordirland från irland Borde frånbörjan involverat alla parter i greveskapen Åtgärder som gjordes Fredsamtal som fick till stånd vapenvila

12 Gruppnivå IRA skapas IRA fortsätter sin kamp mot Storbritannien anser de! Ulster bildas och andra paramilitära grenar Med egen intressen

13 Gruppnivå När det gäller konsekvenser för grupper är de samma som på system och samhällsnivå

14 Gruppnivå Åtgärder Att försöka krossa medborgarrättsrörelsen ett misstag som ledde till IRA värvningar Att Förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för katolikerna hade förmodligen gett mindre stöd för IRA

15 Individnivå

16 Galtung Beteende Direktvåld Fredsbevarande Motsättning
Strukturellt våld Fredsbyggande Attityder Kulturelltvåld Fredsskapande Beteende Direktvåld Fredsbevarande


Ladda ner ppt "Nordirland konflikten"

Liknande presentationer


Google-annonser