Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma mål Mål En gemensamhetskänsla Lagmål Individuella mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma mål Mål En gemensamhetskänsla Lagmål Individuella mål"— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma mål Mål En gemensamhetskänsla Lagmål Individuella mål
Alla i laget är med i framtagningen och utvärderingen av målsättningen. Mål En gemensamhetskänsla Lagmål Individuella mål

2 1.Gemensamma/individuella mål/visioner
Laganda hjulet 1.Gemensamma/individuella mål/visioner Kommunikation 2 6. Ledarskap 3. Trygghet 5. Individualitet 4. Glädje

3 Vi vill skapa följande Åtgärd Match 3 Åtgärd Feedback Match 2 Feedback
Spelaren äger spelet Skapa medansvar Spelaren äger sin träning

4 Modell till analys av en match
För att kunna analysera och ge feedback efter match / prestation måste det inför matchen finnas uttalade mål: Klara och tydliga Kollektiva – utifrån en spelidé Individuella – utifrån en spelidé Mätbara Utfallet ska visa på: Uppnådda mål Icke uppnådda mål Åtgärder Ex. Skapar lägen men gör inga mål Vad göra - program med spänst Om vi inte skapar möjligheter som spelidén ska ge, utvärdera spelidén

5 Kommunikation Arbetet med målsättningarna skapar förutsättningar för en kommunikation. En bra kommunikation bygger upp förståelse och respekt baserad på acceptans och ödmjukhet. ”En bra kommunikation löser det mesta” ´”En bra kommunikation är en investering inför framtiden”

6 Trygghet Trygget ger mod och mod ger bra prestation. Trygghet
ligger helt och hållet i att vi gör saker tillsammans. T = M +P/T T= trygghet M = mod P/T = positivt tänk

7 Glädje Det är otroligt tillfredställande att befinna sig i ett ”bra lag”. Mycket är roligt och det som inte alltid är roligt görs roligt. ” Tonen är rå men hjärtlig”

8 Individualitet Vars och ens sätt att tänka ska accepteras
Det är med sin individualitet som man spelar och agera på planen Individen har stora rättigheter, men först när du ställt upp på dina skyldigheter, som man har mot sig själv och andra

9 Individualitet ”Det bästa laget formas av de individuellt bästa spelarna” ”Individer i fria roller som formas i samvaro med andra fria individer”

10 Ledarskap Här är man ansvarig för en miljö där det ställs höga krav på individen och organisationen och samtidigt bedöms man individuellt. Du ska vara beredd att ta ansvar samtidigt ska du vara så ödmjuk att du alltid höjer laget till skyarna i medgång och värnar om dem i motgång.

11 Ledarskap I slutänden är det alltid du som ledare som bedömer lagets sätt att vara och agera. Ska saker och ting förändras så är det du som har ansvar.

12 Lagets faser Smekmånad Problem Uppbyggnad Stabilitet

13 Sammanhållningens nycklar
"Laganda nycklar" Tillsammans Precision Intention Mod Engagemang Glädje Tillfredställelse Värdegrund Förtroende Vinnarkultur Drivkraft Disciplin Trovärdighet Ram Samarbete Konsekvent ledarskap Konsekvens analys Beroende

14 Konsekvesanalys Spelarna inom ramen vet förutsättningarna!
När vi utvidgar ramen. Vad gäller då?

15 Trovärdighet Det man säger och gör skall alltid stämma överens
”Visdom ligger i att veta vad vi tror på och står för och därifrån modellerar nytt”

16 Konsekvent ledarskap står för stor samstämighet
ställer frågor står för stor samstämighet hög fokusering på framtagna värderingar stark energi som investeras förutsätter initiativ tydliga syften stark entydig tillförlitlig förutsägbar

17 Detta ledarskap leder till:
spelarna får starka tankar och bilder samarbetar engagerat kring uppgifterna får klarhet i när och hur samarbete behövs deltar för att behålla den ”lyckade formeln ”i lagbygget tar och får ansvar

18 Intentionen i vinnarkulturen
i en vinnarkultur finns alltid en stark drivkraft, vad vi vill finns alltid en förmåga att förmedla den, såväl iden yttre som inre kretsen ramarna är mycket tydliga ramarnas tydlighet är avgörande för att förstå konsekvenserna en vinnarkultur hamnar sällan i oförutsedda situationer vi är förberedda på både positiva och negativa situationer en vinnarkultur jobbar alltid med frågor” vad får det för konsekvenser?

19 SEX TROGNA TJÄNARE Sex trogna tjänare jag har, jag allting lärt av dem. De heter varför, när och var och vad och hur och vem. R. Kippling

20 Vikten av repetition • Vad som sägs blir inte alltid hört… • Vad som hörts blir inte alltid förstått • Vad som förstås blir inte alltid accepterat • I vad som accepteras blir inte alltid ihågkommet • Vad som man kommer ihåg blir inte alltid tillämpat

21 Gruppövning 1. Behöver ni olika typer av möten under året? Vilka, för vad, när? 2. Sätt upp syfte, mål och metod. 3. Ge förslag på en bra dagordning De sex trogna tjänarna. Varför, När, Var, Vad, Hur, Vem

22 I en vinnarkultur är man bättre på att sortera.
Vad? Varför? Hur?

23 I en vinnarkultur är man bättre på att sortera
Nu ska vi träna! Nu ska vi vila! Nu ska vi ha roligt! Nu ska vi koncentrera oss!

24 Värdegrundens två delar
Central värdering Perifer värdering Perifer v – skötsamhet, tid, ex hur vi kommunicerar. Central ex människosyn, kunskapsyn, samhällssyn

25 Bengt"Bengan"Johanson och Hans Chrunak
Jag är säker på att deras värderingar skiljer sig kraftigt åt.” Men vad de gör inom sin ram är lika trovärdigt” Hur får man en gemensam värdegrund? Testa den så att bilden av ramen är någorlunda lika

26 Hur får vi den? Drivkraft
För att orka genomföra det vi kommer överens om, måste vi en drivkraft. Hur får vi den? Genom att styra tankarna mot visionen och värdegrunden i stället för mot målet. Det är omöjligt att skapa drivkraft utav mål som ligger långt fram i tiden., utan den måste hämtas från processen.Om visionen är tillräckligt stark skapar vi drivkraft och tålamod. D.v.s drivkraft över tid.

27 Konsekvensanalys Att förstå att varje litet träningspass har betydelse för helheten. Vi måste regelbundet ställa oss frågor Vad? Varför ? När? Hur? annars går det inte att skapa en vinnarkultur.

28 Analys Har vi trovärdigt ledarskap? Har vi en trovärdig grupp/ lag?
Har vi en trovärdig organisation?

29 Högpresterande system
Alla framgångsrika lag måste analysera var man befinner sig i processen och därefter skaffa kompetensen. Sedan måste man stämma av

30 Lagandan ur ett individuellt perspektiv
Den individuella resan görs parallellt med lagets resa Lagandan är oerhört viktig för den individuella framgången

31 Vad händer idag? ”Jaget” tar allt större plats än ”Viet”
Den mediala fokuseringen relaterar alltid till personen, målskytten eller syndabocken

32 Tjejer/Killar Är det svårare att skapa bra laganda i en tjejgrupp än i en kill grupp? Kommunikationen svårare, ordval, kroppsspråk, vill ha en motivering

33 Demokratisk laganda lika värde informellt umgänge
informell kommunikation

34 Mentala basbehov Att få en roll där jag betyder något för andra – att göra sitt bästa Att bli uppmärksammad, bli lyssnad på Att få förtroende Att få ta ansvar Att bli bekräftad, verbalt och fysmiskt Att få medkänsla At få utmaningar

35 Idrott består av två saker
Balans Feeling att klara av men inte alltid att behärska, men inte gratis att alltid prestera, men inte alltid vinna, det skapar attityd och motivation rättigheter och skyldigheter frågor och svar problem och möjligheter belöning, att vinna men inte alltid

36 Kemi och känslor I slutändan handlar det ändå om ”kemi och känslor”. Det finns lagar och oskrivna regler och hur denna atmosfär uppstår

37 Idrottsgrupper Processfaktorer Ingångsfaktorer Utgångseffekter
Effekt på individ Grupp - sammanhållning Gruppmiljön Grupp – process Grupp struktur Effekt på grupp Medlemars egenskaper Ingångseffekter – det man tar med sig/miljön/egenskaper Process faktorer – gruppens struktur/norm/regler/ och gruppsammanhållning Utgångeffekt – själva konsekvensen för individ/grupp Potentiell produktivitet – Processförluster = Verklig produktivitet


Ladda ner ppt "Gemensamma mål Mål En gemensamhetskänsla Lagmål Individuella mål"

Liknande presentationer


Google-annonser