Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITiS Referensgrupp 1999-11-12 zInformation, Rapporter  Regionala Stödutbildningar vt 2000 yPolitikerseminarium yHandledarutbildning ySkolledarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITiS Referensgrupp 1999-11-12 zInformation, Rapporter  Regionala Stödutbildningar vt 2000 yPolitikerseminarium yHandledarutbildning ySkolledarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 ITiS Referensgrupp 1999-11-12 zInformation, Rapporter  Regionala Stödutbildningar vt 2000 yPolitikerseminarium yHandledarutbildning ySkolledarutbildning  Referensgruppens fortsatta arbete

2 Handledarutbildning ht 99 zTom Tits Experiment i Södertälje 6 platser yFinspång (1), Norrköping (2+1), Söderköping (1) och Valdemarsvik (1) zHögskolan i Jönköping 9 platser yMotala (2). Linköping (3+1), Vadstena (1), Mjölby (1+2)

3 Skolledarutbildning ht 99 z32 skolledare från skolor med ITiS-arbetslag zAnordnare ht 1999 PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: 25/10, 9/11 och 29/11 (en veckas studier) zSe vidare www.edu.linkoping.se/sortho/

4 region Östergötland ITiS platser (lärare i lärarlag)

5 Regionala mötesplats: Interaktiva ITiS i Östergötland gymnasium.mjolby.se/itis/

6 Kompetensutvecklingen i arbetslaget zLärande i arbetet ygenom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever zI arbetslaget (15 tim* handledning) ysom studiegrupp zI en seminarieserie på 20 tim tillsammans med andra arbetslag inklusive examination (20 tim*, 10 tim** handledning) *) Kommunal handledare **) Lärarutbildare

7 ITiS Studiehandledning www.itis.gov.se/publikationer/Studieha.pdf

8 Läromedelsdatabasen zwww.itis.gov.se/studiematerial/index.htmlwww.itis.gov.se/studiematerial/index.html

9 Lärarlaget/Studiegruppen zlärarna i arbetslaget tar eget ansvar för sitt eget lärande zstöd i form av handledning och anvisningar om läromedel ztillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll ysamtliga deltagare för loggbok zplanerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever yutvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

10 Seminarieserierna z>25 personer, 3-5 lärarlag zbör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier zgärna samverkan över kommungränserna zfördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet zexamination sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering

11 Seminarieserierna zInnehåll? Byta erfarenheter, diskutera och inspirera zGemensam mall för ”examinationsseminariet” (T ex enligt förslag från HLK) zGemensam mall för rapporten (T ex enligt förslag från HLK och Granström/Colnerud) zFörväntningar på lärarutbildarna ydelta som ”nivåhöjare” i diskussionerna ydela med sig av kunskaper om modern skolforskning yläsa arbetslagens rapporter och kommentera dessa på slutseminariet zSkolledarnärvaro vi seminarierna?

12 KK-pengarna zSyftet är att arbetslag, skolledare, handledare och lärarutbildare ska komma i kontakt med lärare, elever och skolor som genom medverkan i KK-projekt eller på annat sätt fått erfarenhet av att arbeta med IT som ett lärandets verktyg z4000 kr/lärarlag på i medeltal 7 personer z3000 kr/handledare och 1000 kr/skolledare som disponeras av resp utbildningsgrupp

13 Politikerseminarium våren 2000 zbehov? zintresse? zförutsättningar?

14 Handledarutbildning vt 00 zStart i januari 2000 zGenomförs av Linköpings Universitet, ITL Ansvarig: Stefan Pettersson zPlatserna delas med Jönköpings län

15 region Östergötland ITiS handledarplatser

16 Skolledarutbildning vt 00 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar z2 kurser vt 2000 zAnordnare första kursen vt 2000 är PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: under jan-feb 2000 (en veckas studier) zITiS skolledarutbildningen är obligatorisk

17 IT-dygnet 2000 zIT-dygnet 2000 går av stapeln 8-9 april (lördag-söndag) zSamarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska högskolan, Landstinget, ÖC, och Dataföreningen Östra kretsen zFinns intresse att regionalt visa upp vad som händer i regionens skolor?

18 Ev koppling ITiS/EU zFörsöka åstadkomma en koppling mellan ITiS skolutvecklingsarbete och EU zKontakt med andra regioner i Europa som arbetar på liknande sätt med skolutveckling eller är intresserade av vad vi gör här zUtbildning av handledare inom ITiS för speciell kompetens i EU-frågor zKontakter tagna med Annelie Nylander vid Eastsweden i Bryssel


Ladda ner ppt "ITiS Referensgrupp 1999-11-12 zInformation, Rapporter  Regionala Stödutbildningar vt 2000 yPolitikerseminarium yHandledarutbildning ySkolledarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser