Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetskonferens 2009-02-20
Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning Välkomna!!!!!!

2 HHs kvalitetssystem Beslutades av högskolestyrelsen i december 2004
Implementerades Under ständig revision Mål/styrdokument Kvalitetsprogram/handlingsplaner Uppföljning med rapporter/dialoger

3 Högskolans samverkande kvalitetssystem - styrdokument
I: Högskoleövergripande: Vision, FUS & kvalitetspolicy II: Utbildning: strategi & kval. program Forskning: strategi & kval. program Samverkan: strategi III: Operativa enheter: Utvecklings- och åtgärdsplaner (efter kvalitetsdialoger) eller kvalitetsprogram Aspekter Lika villkor Miljö

4

5

6 Och nu HSV:s presentation

7 Våra bedömare Tre erfarna sakkunniga:

8 Magnus Söderström Född 1942 Disp. Uppsala Universitet
Professor i pedagogik med inriktning organisations- och professionsteori Tidigare rektor VxU Gästprofessor vid Växjö och Mälardalen

9 Kirsti Koch Christensen(N)
Född 1940 Tidigare rektor Bergen Ämne: Lingvistik Arbetar på norska motsvarigheten till HSV

10 Lars Lustig Född 1962 Tidigare bedömare HSV
Utredare för Utbildningsdep. Universitetsdirektör på Umeå universitet

11 HSV:s handläggare Annika Vänje Mehdi Sedigh Zadeh
Erik Lindesjöö (huvudprojektledare)

12 Och nu tillbaka till HSV:s presentation

13 Tidsplan 18/2 HSV:s uppstartsmöte
20/2 Kvalitetskonferens: Internt avstämningsmöte med information från HSV 25/2 HH:s förslag på fördjupningsmiljöer lämnas till HSV 16/3 Besked från HSV om fördjupningsmiljöer 20/3 Workshop grupp 4 23/3 Workshop grupp 5 24/3 Workshop grupp 1+2 1/4 Workshop grupp 3 3/4 Workshop grupp 6+7 April/maj Bedömarmöte 1 25/4 Förslag till självvärdering på remiss Vecka 19/20 Seminarium extern bedömningsgrupp 25/5 Självvärderingen behandlas av kvalitetsrådet 8/6 Självvärderingen inlämnad till HSV Augusti Bedömarmöte 2 Sep-nov Process inför platsbesöket + platsbesök Sep-nov Platsbesök Löpande Projektgruppsmöten/ordförandemöten Mars 2010 Rapport HSV klar

14 Självvärderingen - process
Samla och sammanställa bakgrundsmaterial Workshops Sammanställa utkast till rapport HH-remiss och seminarium med extern sakkunnig Slutrapport

15 7 arbetsgrupper för 7 aspekter
Workshops för att utarbeta: Beskrivning Analys/ reflektion Bedömning

16 Arbetsgrupper självvärdering
Grupp 1 och 2: Systematiskt kvalitetsarbete samt regelbundet återkommande granskning och revidering av utbildningar Kvalitetsrådet Förvaltningen: Kvalitetssamordnare (eller motsvarande) och studierektorer (eller motsvarande) på sektionerna: - IDE: Magnus Larsson (kvalitetssamordnare), Mikael Hindgren (studierektor teknik), Nicolina Månsson (studierektor teknik), Ewa Zimmerman (studierektor informatik), Christer Rehnström (studierektor informatik) - HOS: Hansi Hinic och Margareta Brandorf - SET: - HUM: - LUT: Utbildningsnämnden: Tina Skytt Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Ullrika Sellman, Kajsa Christensson, Louise Kjellberg

17 Arbetsgrupper självvärdering
Grupp 3: Bedömning och examination av studerande Examinatorer: - IDE: Ewa Zimmerman (examinator informatik), Veronica Gaspes (examinator datalogi), Kenneth Nilsson (examinator kandidatprojekt), Bertil Nilsson (examinator matematik) - HOS: Mattias Nilsson och Ingrid Karlsson - LUT: Monica Eklund, Claes Ericsson, Ingrid Nilsson, Pernilla Nilsson - SET: - HUM: CLU: Bertil Gustafsson Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Viktoria Larsson, Håkan Fasth

18 Arbetsgrupper självvärdering
Grupp 4: Personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling Personalansvariga chefer på sektioner, förvaltning, EKS och bibliotek: - Tekniska avdelningen: Mats Lyberg - Fler från förvaltningen? - EKS: - Biblioteket: Peter Lindgren - IDE: Magnus Larsson (sektionschef), Håkan Pettersson (labledare), Carina Ihlström Eriksson (labledare), Magnus Jonsson (labledare), Magnus Hållander (labledare) - HOS: Barbro Boström/Ole Olsson - HUM: - LUT: - SET: Personalavdelningen: Inger Sundqvist, Niklas Tholin CLU: Bertil Gustafsson Studentrepresentanter: Ullrika Sellman, Viktoria Larsson, Anna Hulander

19 Arbetsgrupper självvärdering
Grupp 5: Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande Representanter från sektionerna: - IDE: Mats Lindkvist (lärare informatik), Olga Torstensson (lärare nätverksdesign), Niklas Sjöberg (datortekniker), Emil Nilsson (forskningsingenjör) - HOS: Jette Trolle Schutts-Jensen - LUT: Monica Eklund, Claes Ericsson, Ingrid Nilsson, Pernilla Nilsson - SET: - HUM: Tekniska avdelningen: Matilda Gunnarsson Internationella avdelningen: Rebecca Rosenberg IT-avdelningen: Peo Månsson Studenthälsan: Per Österberg Studerandeavdelningen: Skrivpunkten Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Mirna Fuentes

20 Arbetsgrupper självvärdering
Grupp 6 och 7: Systematisk insamling av information om utbildningarnas kvalitet samt information till allmänheten Utbildningsnämnden: Christina Sjöberg Personalavdelningen: Lena Tunander, Inger Sundqvist Informationsavdelningen: Lena Lundén, Anette Laurell Ekonomiavdelningen: Studerandeavdelningen: Informationsansvariga på sektionerna: - IDE: Magnus Larsson (kvalitetssamordnare), Christer Svensson (kvalitetssamordnare), Eva Nestius (forskningssekreterare), Martina Johansson (högskolesekreterare), Christer Rehnström (operativa rekryteringsgruppen), Roland Thörner (informationsansvarig CERES) - HOS: Thérese Eriksson/Helena Andin Wickström - LUT: - SET: - HUM: EKS: Tommy Svensson, Max Lundberg Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Jan Nilsson, Håkan Fasth

21 Information på:


Ladda ner ppt "Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning"

Liknande presentationer


Google-annonser