Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Kvalitetskonferens 2009-02-20 Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning Välkomna!!!!!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Kvalitetskonferens 2009-02-20 Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning Välkomna!!!!!!"— Presentationens avskrift:

1 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Kvalitetskonferens 2009-02-20 Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning Välkomna!!!!!!

2 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet HHs kvalitetssystem Beslutades av högskolestyrelsen i december 2004 Implementerades 2005-2006 Under ständig revision Mål/styrdokument Kvalitetsprogram/handlingsplaner Uppföljning med rapporter/dialoger

3 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Högskolans samverkande kvalitetssystem - styrdokument I: Högskoleövergripande: Vision, FUS & kvalitetspolicy II:Utbildning: strategi & kval. program Forskning: strategi & kval. program Samverkan: strategi III: Operativa enheter: Utvecklings- och åtgärdsplaner (efter kvalitetsdialoger) eller kvalitetsprogram Aspekter Lika villkor Miljö

4 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet

5

6 Och nu HSV:s presentation

7 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Våra bedömare Tre erfarna sakkunniga:

8 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Magnus Söderström Född 1942 Disp. Uppsala Universitet Professor i pedagogik med inriktning organisations- och professionsteori Tidigare rektor VxU Gästprofessor vid Växjö och Mälardalen

9 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Kirsti Koch Christensen(N) Född 1940 Tidigare rektor Bergen Ämne: Lingvistik Arbetar på norska motsvarigheten till HSV

10 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Lars Lustig Född 1962 Tidigare bedömare HSV Utredare för Utbildningsdep. Universitetsdirektör på Umeå universitet

11 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet HSV:s handläggare Annika Vänje Mehdi Sedigh Zadeh Erik Lindesjöö (huvudprojektledare)

12 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Och nu tillbaka till HSV:s presentation

13 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Tidsplan 18/2HSV:s uppstartsmöte 20/2Kvalitetskonferens: Internt avstämningsmöte med information från HSV 25/2 HH:s förslag på fördjupningsmiljöer lämnas till HSV 16/3 Besked från HSV om fördjupningsmiljöer 20/3Workshop grupp 4 23/3Workshop grupp 5 24/3Workshop grupp 1+2 1/4Workshop grupp 3 3/4Workshop grupp 6+7 April/maj Bedömarmöte 1 25/4 Förslag till självvärdering på remiss Vecka 19/20 Seminarium extern bedömningsgrupp 25/5Självvärderingen behandlas av kvalitetsrådet 8/6Självvärderingen inlämnad till HSV AugustiBedömarmöte 2 Sep-novProcess inför platsbesöket + platsbesök Sep-novPlatsbesök LöpandeProjektgruppsmöten/ordförandemöten Mars 2010Rapport HSV klar

14 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Självvärderingen - process Samla och sammanställa bakgrundsmaterial Workshops Sammanställa utkast till rapport HH-remiss och seminarium med extern sakkunnig Slutrapport

15 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet 7 arbetsgrupper för 7 aspekter Workshops för att utarbeta: Beskrivning Analys/ reflektion Bedömning

16 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Arbetsgrupper självvärdering Grupp 1 och 2: Systematiskt kvalitetsarbete samt regelbundet återkommande granskning och revidering av utbildningar Kvalitetsrådet Förvaltningen: Kvalitetssamordnare (eller motsvarande) och studierektorer (eller motsvarande) på sektionerna: - IDE: Magnus Larsson (kvalitetssamordnare), Mikael Hindgren (studierektor teknik), Nicolina Månsson (studierektor teknik), Ewa Zimmerman (studierektor informatik), Christer Rehnström (studierektor informatik) - HOS: Hansi Hinic och Margareta Brandorf - SET: - HUM: - LUT: Utbildningsnämnden: Tina Skytt Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Ullrika Sellman, Kajsa Christensson, Louise Kjellberg

17 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Arbetsgrupper självvärdering Grupp 3: Bedömning och examination av studerande Examinatorer: - IDE: Ewa Zimmerman (examinator informatik), Veronica Gaspes (examinator datalogi), Kenneth Nilsson (examinator kandidatprojekt), Bertil Nilsson (examinator matematik) - HOS: Mattias Nilsson och Ingrid Karlsson - LUT: Monica Eklund, Claes Ericsson, Ingrid Nilsson, Pernilla Nilsson - SET: - HUM: CLU: Bertil Gustafsson Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Viktoria Larsson, Håkan Fasth

18 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Arbetsgrupper självvärdering Grupp 4: Personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling Personalansvariga chefer på sektioner, förvaltning, EKS och bibliotek: - Tekniska avdelningen: Mats Lyberg - Fler från förvaltningen? - EKS: - Biblioteket: Peter Lindgren - IDE: Magnus Larsson (sektionschef), Håkan Pettersson (labledare), Carina Ihlström Eriksson (labledare), Magnus Jonsson (labledare), Magnus Hållander (labledare) - HOS: Barbro Boström/Ole Olsson - HUM: - LUT: - SET: Personalavdelningen: Inger Sundqvist, Niklas Tholin CLU: Bertil Gustafsson Studentrepresentanter: Ullrika Sellman, Viktoria Larsson, Anna Hulander

19 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Arbetsgrupper självvärdering Grupp 5: Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande Representanter från sektionerna: - IDE: Mats Lindkvist (lärare informatik), Olga Torstensson (lärare nätverksdesign), Niklas Sjöberg (datortekniker), Emil Nilsson (forskningsingenjör) - HOS: Jette Trolle Schutts-Jensen - LUT: Monica Eklund, Claes Ericsson, Ingrid Nilsson, Pernilla Nilsson - SET: - HUM: Tekniska avdelningen: Matilda Gunnarsson Internationella avdelningen: Rebecca Rosenberg IT-avdelningen: Peo Månsson Studenthälsan: Per Österberg Studerandeavdelningen: Skrivpunkten Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Mirna Fuentes

20 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Arbetsgrupper självvärdering Grupp 6 och 7: Systematisk insamling av information om utbildningarnas kvalitet samt information till allmänheten Utbildningsnämnden: Christina Sjöberg Personalavdelningen: Lena Tunander, Inger Sundqvist Informationsavdelningen: Lena Lundén, Anette Laurell Ekonomiavdelningen: Studerandeavdelningen: Informationsansvariga på sektionerna: - IDE: Magnus Larsson (kvalitetssamordnare), Christer Svensson (kvalitetssamordnare), Eva Nestius (forskningssekreterare), Martina Johansson (högskolesekreterare), Christer Rehnström (operativa rekryteringsgruppen), Roland Thörner (informationsansvarig CERES) - HOS: Thérese Eriksson/Helena Andin Wickström - LUT: - SET: - HUM: EKS: Tommy Svensson, Max Lundberg Biblioteket: Peter Lindgren Studentrepresentanter: Kajsa Christensson, Jan Nilsson, Håkan Fasth

21 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Information på: www.hh.se/omhogskolan/kvalitet


Ladda ner ppt "För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Kvalitetskonferens 2009-02-20 Internt avstämningsmöte inför HSV:s kvalitetssystemgranskning Välkomna!!!!!!"

Liknande presentationer


Google-annonser