Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupp 5 Hur samarbetar lärare, lärocenter och bibliotek i undervisning av informationskompetens?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupp 5 Hur samarbetar lärare, lärocenter och bibliotek i undervisning av informationskompetens?"— Presentationens avskrift:

1 Grupp 5 Hur samarbetar lärare, lärocenter och bibliotek i undervisning av informationskompetens?

2 Deltagare Sari Tarvonen, Finland, inledare Olav Åås, Norge Ingrid Kjellqvist, Sverige Lena Dafgård, Sverige Anne Kivento, Finland Karen Harbo, Danmark Maria Byholm, Finland

3 1.Vad förväntar sig studerande av universitet och högskolor? skillnaderna mellan campus och distansstuderande datorkunskaper hos ungdomar skillnader mellan humanister och teknologer kritiska om nätet eller tekniken inte fungerar önskar klar och tydlig undervisning förväntar sig att universitetslärare använder sig av teknik vuxenstuderande vill lära sig ”matnyttigt”

4 1….. forsättning lärare som börjar använda nätet sätter ett tryck på andra lärare teknik för att ge ökad kvalitet närträffar för ökad kvalitet ungdomarna har ”utvecklat” nya sätt att kommunicera ”computer literacy” studerande är fokuserade på ämnet ”studieobjektet”

5 2. På vilket sätt skall bibliotekarier delta i undervisningen? bibliotekarier borde komma in väldigt tidigt redan i början av studierna helst redan i planeringen i slutet av studierna och gärna kontinuerligt studerande tar annars ”vanor” att söka andra vägar kollegial analys, läraren och bibliotekarien planlägger undervisningen bibliotekarier behöver inte alltid vara ämneskompetenta men kan ta fram exempel från olika databaser om olika specifika ämnen

6 2…… fortsättning bibliotekarier borde undervisa tillsammans med lärare bibliotekarierna måste låta andra komma in med den informationskompetens de besitter lärarna ser ur lärar perspektiv, bibliotekarier ur biblioteksperspektiv, IT-personer ur IT-perspektiv måste samarbeta ex 15 min undervisning om ”databasar” kan reserveras

7 3. Vem skall ge undervisning i olika delar av informationskompetens? undervisningsmiljöer t ex Lärocenter anpassade för samarbete mellan experter från olika områden, IT, bibliotek, pedagogik och ämnen. i samarbete med studierådgivare m fl

8 4. Hur kan vi öka samarbetet mellan lärare, biblioteks- och lärocenterpersonal? kursplaner anpassade för samarbete mellan experter från olika områden, IT, bibliotek, ämnen samarbetet kring informationskompetens borde ingå i universitetens strategier synliggöra bibliotekariernas kompetens bibliotekarier måste sälja och marknasföra sina tjänster (kompetens) ex bibliotekarierna går in på metodkurser en del i ett lärarlag

9 3……forsättning starta ett gemensamt projekt/undervisning kring informationskompetens kompetensutveckling för bibliotekarier i teknik och pedagogik

10 5. Vems uppgift är det att berätta om etiska principer i studierna och i vilket skede av studierna? informationskompetens redan grundskolan, vi fostrar redan då att kopiera material redan i lärarutbildningarna i samarbete med biblioteket i obligatoriska högskolepedagogiska utbildningar tillsammans med biblioteket

11 Slutfråga: Vilka kompetenser inom ACRL- standarden kräver ett bättre samarbete mellan lärare, IT-stöd och bibliotekarier? alla


Ladda ner ppt "Grupp 5 Hur samarbetar lärare, lärocenter och bibliotek i undervisning av informationskompetens?"

Liknande presentationer


Google-annonser