Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökningsprocessen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökningsprocessen:"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökningsprocessen:
Överblicka: Vad innebär ämnesområdet? Formulera: Vilka frågor vill du diskutera/besvara? Sökord: Gå till uppslagsverk, ordböcker, läroböcker, bibliotekskataloger. Fundera över engelska motsvarigheter. Källor: Vilken sorts källor passar för ditt ämne/frågeställning? Hur aktuellt måste materialet vara? Vilken nivå?

2 När informationen redan finns När informationen inte finns
Olika sorters källmaterial: När informationen redan finns När informationen inte finns ”Skrivbordsundersökningar” -sekundärdata ”Fältundersökningar” - primärdata Litteratur Tidningar och tidskrifter Databaser Webbsidor Statistik Offentliga handlingar (ex. utredningar) Privata handlingar (ex. dagböcker) Bilddokument (ex. filmer) Ljuddokument Intervjuer Enkäter Observationer Experiment

3 Informationssökningsprocessen:
Överblicka: Vad innebär ämnesområdet? Formulera: Vilka frågor vill du diskutera/besvara? Sökord: Gå till uppslagsverk, ordböcker, läroböcker, bibliotekskataloger. Fundera över engelska motsvarigheter. Källor: Vilken sorts källor passar för ditt ämne/frågeställning? Hur aktuellt måste materialet vara? Vilken nivå? Söka och ta fram information: Var ska man leta? En del finns på/kan beställas av biblioteket, annat finns digitalt via Internet och databaser. Källkritik: Granska alltid materialet källkritiskt

4 Vilken information saknar du?
Tänk igenom: Vad vet du redan? Vilken information saknar du? Vilka slags källor kan innehålla relevant information för dig? Skrivbordsundersökning eller fältundersökning?

5 Bloggen - en plats att börja på!
Logga in i Fronter och klicka på:  Rum  Alla rum  Biblioteket  Användbara sökverktyg Användbara sökverktyg: Uppslagsverk Databaser Bibliotekskataloger Tidningar och tidskrifter Länksamlingar Sökmotorer

6 Källkritiskt tänkande
Källkritik är bl.a. att ta reda på om en källa är: Äkta Oberoende Trovärdig Aktuell I tryckta källor har innehållet ofta granskats i flera led innan det publiceras, vilket minskar risken för felaktig information. På Internet kan vem som helst kan lägga ut vad som helst, utan att det kontrolleras av någon. Var extra uppmärksam och kritisk! Förlita dig aldrig på bara en källa – jämför olika Förhåll dig kritiskt till andrahandskällor – dubbelkolla Använd ditt sunda förnuft och dina förkunskaper

7 Vem ligger bakom materialet?
En myndighet? En organisation? Ett företag? En privatperson? Någon som kan ämnet? Någon du litar på? Varför har det publicerats? För att informera om något? För att luras? För att sälja något? För att underhålla? För att propagera för en åsikt?

8 På webben finns det många sätt att luras och felinformera
På webben finns det många sätt att luras och felinformera! Undersök alltid: Webbadressen Kontaktinformationen Sidans utseende Sök .se-domäner: Sök andra domäner: Är skribenten känd eller auktoritet på området? Har skribenten publicerat sig förut inom samma ämnesområde? Sök på namnet i söktjänst eller i en bibliotekskatalog. Verkar texten trovärdig och logisk? Är texten faktagranskad? Finns många slarvfel?

9 Kom gärna och prata med oss i biblioteket! Vi kan bl.a.
Några slutord Kom gärna och prata med oss i biblioteket! Vi kan bl.a. vägleda dig när du söker information beställa litteratur från andra bibliotek hjälpa dig att vara källkritisk …men tänk på att det är många som vill ha hjälp i biblioteket. Vänta inte till sista minuten.


Ladda ner ppt "Informationssökningsprocessen:"

Liknande presentationer


Google-annonser