Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTAGERANDE BETEENDE ETT BETEENDE PRÄGLAT AV HOT OCH/ELLER VÅLD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTAGERANDE BETEENDE ETT BETEENDE PRÄGLAT AV HOT OCH/ELLER VÅLD."— Presentationens avskrift:

1 UTAGERANDE BETEENDE ETT BETEENDE PRÄGLAT AV HOT OCH/ELLER VÅLD.

2 UTAGERANDE BETEENDE. I alla yrken där man möter människor finns risken att man möter någon med utagerande beteende.

3 Exempel på utsatta yrken. ● Polis. ● Omsorgspersonal. ● Socialarbetare. ● Vårdpersonal (särskilt psykiatri). ● Bussförare. ● Parkeringsvakter.

4 PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Genom ett professionellt förhållningssätt kan risken för att en hotfull och våldsam situation uppstår minimeras.

5 Professionellt förhållningsätt. ● Psykiskt. Hur vi själva uppträder för att ha kontroll över situationen. ● Fysiskt. Eget kroppsspråk samt enklare tekniker för att skydda sig och säkert kunna backa ur situationer.

6 NÖDVÄRNSRÄTTEN. ● Om man blir angripen för man ta till det våld som nöden kräver. ● Är ingen ”vårdlag”. Är samma lag som gäller övrigt i samhället.

7 Vilka patienter är utagerande? ● Kan förekomma hos alla diagnosgrupper. ● Tidigare känt utagerande beteende är alltid ett observandum. ● Är personen drogpåverkad?

8 INTUITION ● Lita på din känsla. ● Känslan beror på att vi tyder andra signaler än de rent verbala. ● Viktigt att rapportera denna känsla till medarbetare.

9 LPT OCH LRV. ● Tar stor hänsyn till farlighetskriterier. ● Dessa lagar ger oss möjlighet till skyddande och behandlande åtgärder. ● Exempel är: Inlåsning,tvångsmedicinering, fastspännande, avskiljande, visitering, ökad tillsyn. Alla dessa åtgärder kräver läkarordin- ation.

10 Hur uppträder jag när jag möter någon med utagerande beteende? ● Håll säkerhetsavstånd. ● Försök att uppträda lugnt. Lågt röstläge och inga yvig rörelser. ● Uppmärksamma övriga på den uppkomna situationen. ● Om ni är flera personal. VISA DET! ● Rädda inte inventarier. ● Om nödvändigt. Sätt dig själv i säkerhet.

11 BEHANDLING AV UTAGERANDE BETEENDE. ● Professionellt förhållningssätt vilket kräver regelbunden utbildning. ● Farmakologisk: Ångestlindring och sedering. Vid psykiatrisk slutenvård kan det vara fråga tvångsmedicinering. ● Skyddsmedel. (gäller endast psykiatriska slutenvården).

12 LOKLALERS UTFORMNING OCH INREDNING. ● Viktigt med bra uppsikt. ● Om möjligt nära till reträttväg. ● Aldrig låst dörr när man har patient hos sig. ● Undvik farliga inventarier som kan användas som vapen. Exempel är: tunga hålslag, lerkrukor, spetsiga föremål. ● Finns överfallslarm?

13 EGEN KLÄDSEL. ● Stabila skor som sitter fast. Exempelvis sandaler med hälrem. ● Ej slips, scarf eller kraftigt halsband (stryprisk).

14 RUTINER FÖR SÄKRA HEMBESÖK. ● Vem vet var du är? ● Aldrig ensam om det bedöms finnas risk för att möta utagerande beteende? ● Lyssna innan man går in i lägenheten/huset. Finns det mer personer där? ● Ha mobilen programerad så att man med ett enkelt tryck kommer i kontakt med sin arbetsplats. ● Gå helst inte längst in i lägenheten/huset. Tänk på reträttväg. ● Backa ur tidigt om situationen kräver det.

15 VAD HÄNDER OM NÅGON BLIVIT UTSATT FÖR UTAGERANDE BETEENDE? ● Vad gäller vid sjukskrivning? ● Möjlighet till stödsamtal/debreefing. ● Rutiner för rehabilitering. ● Hur rapporteras tillbud/arbetsskada? ● Vem gör polisanmälan? Den drabbade eller chefen?

16 VAD HÄNDER VID POLISANMÄLAN? ● Viktigt för alla att veta att vi som anmälare/målsägare ej är anonyma. Vi förekommer med namn och personnummer i alla papper. ● Åklagaren avgör om det skall bli någon utredning och rättegång.

17 PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS ● Att en person har en psykiatrisk diagnos innebär inte att personen med automatik har ett utagerande beteende. ● Endast en mycket liten del av personer med psykiatrisk diagnos har ett utagerande beteende som en del av symtombilden.


Ladda ner ppt "UTAGERANDE BETEENDE ETT BETEENDE PRÄGLAT AV HOT OCH/ELLER VÅLD."

Liknande presentationer


Google-annonser