Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11.1.2015 Lektion 2.. I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11.1.2015 Lektion 2.. I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE 2."— Presentationens avskrift:

1 11.1.2015 Lektion 2.

2 I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE 2.

3 Vad vet du om ämnet? Har du sett en brand? Tycker du att tanken på att en brand ska antändas är skrämmande? Vet vad du ska göra om det börjar brinna hemma? Tycker du att tanken på att se en olycka är skrämmande? Vet du hur du ska agera till exempel vid en trafikolycka? Vet du vad biståndsskyldighet betyder? Kommer du ihåg nödnumret? Har du nånsin blivit tvungen att ringa ett nödsamtal?

4 VID EN BRAND ÄR DET FRÅGA OM MINUTER

5 När det brinner i egen bostad Du märker att det har börjat brinna i ditt hem. Vad gör du först? Vad gör du om förstahandssläckningen inte har någon effekt? Hur rör du dig i en rökfylld lägenhet? Vad ska man komma ihåg när man avlägsnar sig från bostaden? När man avlägsnar sig ska man då använda trapporna eller hissen? Varifrån gör du nödanmälan?

6 Ett rökfyllt trapphus är livsfarligt Om du befinner dig i ett höghus och du märker att det är rök I trapphuset, stanna i egen lägenhet, täta dörren till trapphuset och gå till ett öppet fönster eller på balkongen för att vänta på hjälp. Gå inte i en rökfylld trappuppgång! Lägg märke till vad som sker vid varje ögonblick! Filmen är på finska!

7 Offentliga byggnader I offentliga by ggnader behövs det två utrymningsvägar, huvudingång och reservutgång. Vid en brand kan den ena vägen vara rökfylld. De är märkta så att de även syns när det är mörkt. Man får inte gå i riktning mot röken. Bild: Jarmo Majamaa, SPEK

8 Offentliga byggnader I offentliga byggnader behövs det två utrymningsvägar, huvudingång och reservutgång. Vid en brand kan den ena vägen vara rökfylld. De är märkta så att de även syns när det är mörkt. Man får inte gå i riktning mot röken. Bild: Jarmo Majamaa, SPEK

9 KOM IHÅG ATT KONTROLLERA RESERVUTGÅNGEN

10 Mission possible Se Mission Possible-filmen Funktion vid en brand.

11 DET ÄR DIN SKYLDIGHET ATT HJÄLPA

12 Räddningslagen 3§ ALLMÄN HANDLINGSSKYLDIGHET Var och en som märker eller får veta att en eldsvåda har brutit ut eller att någon annan olycka har inträffat eller är överhängande och som inte genast kan släcka branden eller avvärja faran är skyldig att utan dröjsmål underrätta dem som är i fara, göra nödanmälan och efter förmåga vidta räddningsåtgärder.

13 Räddningslagen 106§ STRAFF Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter handlingsskyldigheten enligt 3 § ska, om inte gärningen ska betraktas som ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för räddningsförseelse dömas till böter.

14 Vägtrafiklagen 57§ ALLMÄN BISTÅNDSSKYLDIGHET Har någon till följd av trafikolycka försatts i sådant tillstånd att det är nödvändigt att han omedelbart transporteras till vård, är varje förare av fordon skyldig att transportera honom. Lämpar sig fordonet inte för säker transport, och står ändamålsenligare transport att få, ska föraren dock vara behjälplig vid ordnandet av transporten.

15 Vägtrafiklagen 58§ BISTÅNDSSKYLDIGHET FÖR DEN SOM VARIT INBLANDAD I TRAFIKOLYCKA Vägtrafikant som med eller utan skuld varit inblandad i trafikolycka ska omedelbart stanna och i mån av förmåga bistå de skadade eller dem som råkat i hjälplöst tillstånd samt även i övrigt medverka i de åtgärder till vilka olyckan ger anledning.

16 Strafflagen 15§ FÖRSUMMANDE AV RÄDDNINGSÅTGÄRD Den som vet att någon befinner sig i livsfara eller allvarlig fara för hälsa, men underlåter att ge eller skaffa denne sådan hjälp som skäligen kan krävas av honom med beaktande av hans möjligheter och situationens art, ska för försummande av räddningsåtgärd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

17 Strafflagen 14§ UTSÄTTANDE Den som försätter någon annan i ett hjälplöst läge eller lämnar någon som han är skyldig att dra försorg om i ett sådant läge och därigenom utsätter denne för fara till liv eller hälsa, skal för utsättande dömas till böter eller fängelse i högst två år.

18 Funktion vid en trafikolycka 1/2 En bil och en motorcyklist krockar på en landsväg. Du råkar var den som först kommer till platsen. Hur agerar du? GÖR LÄGESBEDÖMNING Klargör vad som har hänt. Gör en lägesbedömning om hur allvarlig olycka det är fråga om. RÄDDA Rädda personer som är i livsfara och skadade. FÖRHINDRA TILLÄGGSOLYCKOR Använd nödblinkers eller varningstriangel. Stäng av olycksfordonens motorer. Se till att patienter och hjälpare håller sig vid sidan av vägen.

19 Funktion vid em trafikolycka 2/2 LARMA Gör nödanmälan till numret 112 och följ instruktionerna du får. LUGNA NER OCH HJÄLP Håll den som är skadad i handen och tala med hen. Lämna inte en skadad ensam ens för en stund. VÄGLED Vägled räddningspersonalen till platsen. Stanna kvar på olycksplatsen tills du får lov av att avlägsna dig.

20 Mission possible Se Mission Possible-filmen 112 och hjälp till skadad.

21 VID BRÅDSKANDE SITUATION RING 112

22 Varför får man inte ringa I onödan till nödnumret Se på Nödcentralverkets filmer där det instrueras om när man inte ska ringa till nödnumret. Film 1Film 2 Filmen är på finska!

23 Säkerhetspromenad UPPGIFT: Genomför en säkerhetspromenad i er skola. Instruktioner finns i elevmaterialet. Ni får blanketter av läraren där ni kan anteckna era observationer.

24 www.nouhata.fi


Ladda ner ppt "11.1.2015 Lektion 2.. I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE 2."

Liknande presentationer


Google-annonser