Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan UTB-006 v500 140120.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan UTB-006 v500 140120."— Presentationens avskrift:

1 1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan UTB-006 v500 140120

2 2 Försammanträdet Föredragningslista

3 3 I Ordenssalen ska vid logesammanträde finnas: Allmän lag för loger (ALL) Handbok för ämbetsmän i loge Logens stadgar Föredragningslista

4 4 Utnämning av protempore Föredragningslista

5 5 Uteslutning av punkt eller ändrad ordningsföljd i föredragningslistan Föredragningslista

6 6 Obligatoriska punkter 1, 3, 6 samt 11 - 16 Föredragningslista

7 7 Information om nödutgångar och uppsamlingsplatser efter utrymning Föredragningslista

8 8 Yttre Vakt lämnar före sammanträdets början närvaroboken till Undermästaren Föredragningslista

9 9 Vad gäller om någon blir allvarligt sjuk under sammanträdet? Föredragningslista

10 10 Föredragningslista 1.Logen öppnas

11 11 Föredragningslista 2. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

12 12 Föredragningslista 3. Finanssekreterarens punkt: a) inbetalning till FS b)FS:s rapport samt redogörelse av antalet medlemmar som inte är gottstående

13 13 Föredragningslista 4. Skattmästarens punkt: Utanordningar av räkningar och SkM:s rapport

14 14 Föredragningslista 5. Klubbmästarens rapport

15 15 Föredragningslista 6. Sjuk eller nödställd medlem a) Ny anmälan om sjuk eller nödställd medlem b) Utnämning av, berättelse från samt avslut av sjukutskott C) Biståndsfrågor

16 16 Föredragningslista 7.Medlemskap a) Upphörande av medlemskap i loge eller Orden b) Ny ansökan, utnämning av ordförande i undersökningsutskott, ballotering av tidigare inkommen ansökan om upptagning i Orden och logen

17 17 Föredragningslista Medlemskap c) Anmälan om övergång från annan loge och återinträde i Orden d) Anmälan om logebrev eller certifikat för övergång till annan loge e) Förslag om kallelse till högre grad ballotering

18 18 Föredragningslista 8. Bordlagt eller till utskott hänskjutet ärende samt övriga inte avslutade ärenden

19 19 Föredragningslista 9. Meddelande från Storlogen, från andra Odd Fellow- institutioner och blandade meddelande

20 20 Föredragningslista 10. Nominering och val

21 21 Föredragningslista 11. Information från utskott

22 22 Föredragningslista 12. Välgörenhet

23 23 Föredragningslista 13. Andragande till logens eller Ordens bästa

24 24 Föredragningslista 14. Invigning, gradgivning alternativt fördjupning och Ordenskunskap

25 25 Föredragningslista 15. Kaplanens tankar

26 26 Föredragningslista 16. Logen avslutas


Ladda ner ppt "1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan UTB-006 v500 140120."

Liknande presentationer


Google-annonser