Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Försöksverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen 2010-2012 En översikt från forskarperspektiv 2011-05-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Försöksverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen 2010-2012 En översikt från forskarperspektiv 2011-05-25."— Presentationens avskrift:

1 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Försöksverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen 2010-2012 En översikt från forskarperspektiv 2011-05-25

2 Utvärdering efterfrågas Utdrag ur Regeringsbeslut 2009-06-17 om att utbetala bidrag för försöksverksamheter inom cancervården.

3 Forskningsfokus 1.Vilka effekter kan geografiskt heltäckande sjukvårds- system uppnå med ett kollaborativt förbättringsarbete beträffande coloncancer, och hur? 2.Vilka generaliserbara lärdomar om förbättring av cancervård ur ett befolknings- och patientperspektiv kan dras utifrån försöksverksamheten?

4 Översiktlig tidsaxel 1 Betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) överlämnades till socialministern den 20 februari 2009. 2009-02 2010 Regeringsbeslut 2009-06-17 om att ge medel till SKL för försöksverksam- heter i landsting och regioner för sammanhållen och patientfokuserad cancervård 2009-11-05 utser regeringen Kjell Asplund till nationell cancersam- ordnare för att bl.a. främja utvecklingen av regionala cancercentrum 2009-11-16 genomför SKL ”Startseminarium om hur Cancervården i Sverige skall förbättras ” med experter och intressenter från hela landet Oktober 2009: Regionsjuk- vårdsnämnden initierar etablering av RCC; Hans Starkhammar projektledare April 2010 börjar Gunilla Gunnarsson som samordnare på SKL 2010-02-01: Inbjudan att söka medel för försöksverksamheter sänds ut till landets hälso- och sjukvårds- direktörer 100416 har 31 ansökningar inkommit; 6 av dessa inbjuds komma med fullständig ansökan före 100528. 2010-01-25 möts ”Fredensborgs- gruppen” med företrädare för SÖ sjukvårdsregionen och dess lärosäten på Träcentrum i Nässjö till Utvecklingsdag om cancervården som förberedelse för en ansökan. Paul Batalden är med. 100623 beslutar SKL att bevilja SÖ sjukvårds- regionens ansökan (liksom ytterligare 3 ansökningar). Projektledningen kallas till startmöte på SKL 100906.

5 Översiktlig tidsaxel 2 2010-05 2011 Projekt- ledningarna till start- möte på SKL 100906. 100518: Uppstart för regionens gemensamma arbete, på Brigaden i Linköping, i syfte att utveckla möjliga förbättringar inom modellområdet koloncancer. 2-3 september 2010, internat på Gränsö Slott, Västervik: Regionalt förbättrings- arbete inom cancervård! 100623 beslutar SKL att bevilja SÖ sjukvårds- regionens ansökan (liksom ytterligare 3 ansökningar). 101013, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby: Regionalt förbättrings- arbete inom cancervård- kedjor 110209 Brigaden, Linköping: LS5 Regionalt förbättrings- arbete inom cancervård- kedjor! 101214, Qulturum i Jönköping: LS4 Regionalt förbättrings- arbete inom cancervård- kedjor! 110525 LS6, Kalmar 110929 LS7, Jönköping Idag!

6 Projektsamverkan kring coloncancer Region- sjukvårds- ledning Projekt- ledning Team Jönköping Team Kalmar Team Östergötland Höglandet Jönköping Värnamo Motala Kalmar Norrköping Västervik Oskarshamn Linköping Social- departementet SKL Mät- grupp Program- grupp RCC Kliniker Folkhälso- grupp Patienter och närstående Forskare IT- grupp Primärvård

7 Forskare Östergötland Charlotta Lundgren, kommunikationsforskare, Linköpings universitet; Rune Sjödahl, kirurg, Hälsouniversitetet Styrgrupp för den interaktiva forskningen: alla fältforskare samt Johan Thor, Boel Andersson Gäre; Göran Henriks; Hans Starkhammar; m.fl. Jönköping Felicia Gabrielsson- Järhult, Anna Sandgren, Hälsohögskolan; Vivian Vimarlund, Internationella handelshögskolan; Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare; Kalmar Anna-Lena Nilsson, e-Hälsoinstitutet; Eva Benzein och Carina Persson; Linnéuniversitetet Forskare Djupstudier av upplevelser hos patienter med coloncancer och närstående. Intervention med hälsofrämjande familjesamtal. Djupstudier av palliativ omvårdnad; patienter upplevelser. Studier av försöksverksamheten i Östergötland – insatser och deras effekter i vården. Djupstudier av kommunikation mellan olika professionella aktörer i coloncancer- vården. Studier av försöksverksamheten i Jönköpings län – insatser och deras effekter i vården Samordning av forskningen; region- övergripande analyser, återkoppling och rapportering. Djupstudier av informatik i coloncancer-vården. Journalgenomgång beträffande indikatorer för säker vård; kartlägga praxisvariation. Studier av försöksverksamheten i Kalmar län – insatser och deras effekter i vården

8 Frågor? Protester? Hurrarop? Tips?


Ladda ner ppt "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Försöksverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen 2010-2012 En översikt från forskarperspektiv 2011-05-25."

Liknande presentationer


Google-annonser