Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El- och värmeeffektiva installationstekniska lösningar i flerbostadshus Lennart Jagemar Docent Installationsteknik Energi och Miljö Chalmers Göteborg Docent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El- och värmeeffektiva installationstekniska lösningar i flerbostadshus Lennart Jagemar Docent Installationsteknik Energi och Miljö Chalmers Göteborg Docent."— Presentationens avskrift:

1 El- och värmeeffektiva installationstekniska lösningar i flerbostadshus Lennart Jagemar Docent Installationsteknik Energi och Miljö Chalmers Göteborg Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

2 Innehåll Resultat Bakgrund - Riksdagens miljökvalitetsmål Bakgrund – Elanvändning för fläktar & pumpar i Sverige Distribuerade pumpar – fördelar och delar Hur få el- och värmeeffektiva flerbostadshus? Vilka hinder finns för att nå detta? Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

3 Resultat Distribuerade pumpar för ett ombyggt radiatorsystem på ett tillbyggt vindsplan i ett befintligt kontorshus Elenergibesparing ca 1,4 kWh/(år·m² A temp ); ca 70 % På grund av helg/nattsänkning i kontorshus (21 o C/18 o C) värmeenergibesparing ca 60 kWh/(år·m² A temp ); ca 50 % p.g.a. värmetrögheten i golvbjälklaget Lätt att installera elledningar i kontorshus (ledningskanal under fönster och i korridorundertak), troligen mycket svårare i flerbostadshus, särskilt befintliga Ny tysk teknik, just introducerad i Sverige. Kostnaderna blir osäkra Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

4 Bakgrund - Riksdagens miljökvalitetsmål Total energianvändning per uppvärmd golvarea: Jämfört med 1995: år 2020: -20 % år 2050: -50 % år 2009 - 8 % om ingen primärenergivägning sker av elektricitet och värme Bygger knappt 1 % golvarea per år till 2050 har vi ca 40 % nybyggda hus vilka alla uppfyller -50 % minskning per golvarea Befintliga byggnader idag måste också uppfylla – 50 % per golvarea efter ombyggnad. Kräver åtgärder! Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

5 Bakgrund – Elanvändning för pumpar och fläktar i Sverige ByggnadstypLokalbyggnaderFlerbostadshusSmåhusTotalt 2,890,890,734,51 ByggnadstypLokalbyggnaderFlerbostadshusSmåhusTotalt Byggda < 1991-0,291,04- Byggda > 1990-0,020,12- Totalt0,680,311,162,15 Pumpar [TWh/år] Fläktar [TWh/år] Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

6 Distribuerade pumpar - fördelar Minskad användning av el- och värmeenergi Full reglerauktoritet utan extra tryckfall Inget behov av injustering och balansering Möjlighet till lokal flödesreglering (värmning/kylning) Ökad flexibilitet vid om- och tillbyggnad Behovsstyrd framledningstemperatur som automatiskt tar hänsyn till interna värmelaster Bättre anpassning mellan till- resp. bortförd mängd i relation till lokalt, verkligt behov Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

7 Distribuerade pumpar - nackdelar Visst merarbete på rörsidan vid ombyggnad: - ersätta radiatorventil med backventil på framledningen - montera pumpen på returledningen - idag anpassade för tyska rördimensioner och radiatorkoppel Merarbete på elsidan: - montering av rumsgivare samt kopplingsdosa för pump - web-uppkopplad reglercentral för alla pumparna Dragning av 4-trådskabel för 24 V till pumpar samt BUS-slinga för givare/reglerutrustning Svårare/dyrare att dra kabel i flerbostadshus än i kontorshus Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

8 Hur få el-och värmeeffektiva flerbostadshus Eleffektiva fläktar, låg SFP [kW/(m³/s)] < 1,5-2,0 kW/(m³/s)] Eleffektiva motorer i fläktar och pumpar, DC-motorer (EC) med hög verkningsgrad vid låg belastning Eleffektiva pumpar, låg SPP [kW/(m³/h)] klass A (i regel DC-motorer) och flödesreglerade, pumpstopp Eleffektiv, närvaroreglerad allmän belysning i trapphus etc. Eleffektiva tvättstugor Intressera hyresgästerna för eleffektivisering: eleffektiva vitvaror Effektiv värmeåtervinning med låga tryckfall Täta byggnadsskal Välisolerade fönster, väggar och tak Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

9 Varför når vi inte dit? Tekniskt kan vi redan idag nå mycket energieffektiva ombyggda flerbostadshus, d.v.s. minst halverad energianvändning per golvarea mot idag (1995) Ekonomiskt är detta dock svårt, ofta på grund av motstridande ekonomiska krav Produktionstekniskt borde byggprocesserna kunna bli något mer effektiva Kunskapsbrist hos såväl beställare och entreprenörer som leverantörer. Kunskapsbristen är mindre om rätt konsulter väljs Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012

10 Tack för uppmärksamheten! Frågor? Docent Lennart Jagemar CERBOF & BeBo seminarium 25 april 2012


Ladda ner ppt "El- och värmeeffektiva installationstekniska lösningar i flerbostadshus Lennart Jagemar Docent Installationsteknik Energi och Miljö Chalmers Göteborg Docent."

Liknande presentationer


Google-annonser