Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

2 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets verksamhetsidé
Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, dvs ett nätverk, där medlemmarna lär av varandra och värdet av deltagandet bygger på i vad mån detta uppnås Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Strategiska mål - yttre
Ökad insikt om behovet av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Strategiska mål - inre Optimalt stöd till internt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Befolkningsperspektivet Kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Patientperspektivet: tex patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor Befolkningsperspektivet: tex skadeförebyggande arbete Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

6 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverket växer Sekretariatet håller precis på med en översyn av vad de som är landstingsmedlemmar egentligen inkluderar i sitt medlemskap. Nätverket har september medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer (varav ca 50 är sjukhus) Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

7 Nätverkets utbredning 2010
Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

8 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Medlemmar 2010 (sept) Enskilda sjukhus/organisatorisk enheter Hela vårdorganisation/landsting 1 Akademiska sjukhuset Uppsala 2 Alingsås lasarett 3 Angereds närsjukhus 4 Capio Lundby sjukhus 5 Frölunda Specialistsjukhus 6 Kungälvs sjukhus 7 Lasarettet i Enköping 8 Länssjukhuset i Kalmar 9 NU-sjukvården, Västra Götaland 10 Oskarshamns sjukhus 11 Piteå Älvdals sjukhus 12 Primärvården Södra Älvsborg 13 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 14 Skaraborgs sjukhus 15 Södra Älvsborgs sjukhus, Borås 16 Västerviks 17 Capio närsjukvård 18 Hälso- och sjukvården Gotland 19 Jämtlands läns Landsting 20 Landstinget Blekinge 21 Landstinget Halland 22 Landstinget i Jönköping 23 Landstinget Kronoberg 24 Landstinget Sörmland 25 Landstinget Västernorrland 26 Landstinget i Östergötland 27 Region Skåne 28 Stockholms läns landsting 29 Västerbottens läns Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

9 Nätverkets organisation
PU Nätverkets organisation Presidium Internationella nätverket Sekretariat Nationell koord. Processledare Medlems- organisation PU=presidieutskott Pilar = var man finns/deltar i aktivt arbete; streckade linjer = nära och många kontakter, men ”deltar” inte i dagliga arbetet Tema- och arbetsgrupper Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

10 Internationella nätverkets organisation
GB Internationella nätverkets organisation General Assembly (GA) Internationellt sekretariat & Internationell koordinator . Nationella koordinatorer Nationella nätverk GB=Governance board (internationella nätverkets PU). Margareta Kristenson (Sveriges nationella koordinator) har en plats i GB sedan 2006 (man väljs för två år i taget) Task forces Working groups Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

11 Internationella nätverkets utbredning
HPH in total (May 2009) 35 Networks 681 Hospitals/Health Services 34 Member States Årliga internationella konferenser 2009 Hersonissos, Kreta 2010 Manchester, England 2011 Finland 2012 Taiwan 2013 Sverige, Göteborg National/Regional HPH Networks Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Montreal & Toronto), China (Taiwan), Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Northern Ireland, Italy, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation, Scotland, Slovakia, Spain (Catalonia), Sweden, Switzerland, USA (Pennsylvania), USA (Connecticut) Individual Hospitals/Health Services Australia, Denmark, Japan, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Africa, Spain, England, USA, Singapore, Brazil Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

12 Subnätverk, projekt och arbetsgrupper 2010
PROM - resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården (Patient Reported Outcome Measurement) PROM center (Kvalitetsregister) 2. Kollegial granskning – lärande 3. Befolkningsinsatser – skadeprevention, ny temagrupp? 4. Medlemskriterier – hur följa upp medlemskapet? 5. Hälsofrämjande vårdmiljö – seminariedag (2011?) Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

13 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Temagrupper 2010 Alkoholprevention (Riskbruksprojektet) Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) Matvanor (kostpolicy på sjukhus) Fysisk aktivitet (FaR) Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell, checklista) Hälsofrämjande förhållningssätt (webbaserat utbildningsmaterial) Indikatorer (för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård) Avtal/ersättningssystem (för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård; ”Skåneprojektet”) Hälsofrämjande primärvård (bevaka hälsofrämjande-perspektivet i Vårdval) FaR = fysisk aktivitet på recept Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer avs levnadsvanor Workshops & rapporter för att sprida kunskap i nätverket Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

14 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Indikatorer Indikatorer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Patientnivå - hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (inom vården) Befolkningsnivå - kunskapsförmedling och aktivt deltagande Medarbetarnivå - den goda arbetsplatsen Styr- & ledningsnivå - hälsoorientering som strategi Årliga mätningar sedan januari 2004 (avseende år 2003) Här följer några exempel från årets mätning… Exempel på tema/arbetsgrupp… Intensivt utvecklingsarbete avs indikatorerna pågår! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

15 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Bakgrund Deltagande organisationer/år Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

16 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Svarsalternativ 2009 Ja, genomfört i organisationens kliniker/motsvarande: > 75 % Genomfört i mer än hälften av organisationens kliniker/motsvarande: 50 – 75 %. (Nytt svarsalternativ infört Tidigare år användes endast ett svarsalternativ för området genomförd %.) Genomfört i mindre än hälften av organisationens kliniker/motsvarande: 25 – 50 %. Genomfört i begränsad omfattning i organisationens kliniker/motsvarande: < 25 % Ej genomfört Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

17 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Presentation av diagramtyp Fraktionsdiagram med staplade staplar. Jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet. Svarsalternativet nytt år 2008, tidigare användes alternativet 25-75% n = antal svarande organisationer per år Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

18 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
1. Preventiva program tillämpas angående tobak. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

19 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
2. Preventiva program tillämpas angående alkohol. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

20 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
3. Preventiva program tillämpas angående övervikt/mat. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

21 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
4. Preventiva program tillämpas angående fysisk aktivitet. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

22 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
5. Preventiva program tillämpas angående stressrelaterade problem. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

23 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
11. Metoder tillämpas för att stimulera och tillvarata patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

24 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
13. Mätning av hälsorelaterad livskvalitet bedrivs. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

25 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
15. Utvecklade samverkansformer för folkhälsoarbete finns på lokal/regional nivå. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

26 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
16. Organisationen följer en dokumenterad plan för att skapa hälsofrämjande arbetsplats. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

27 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
20a. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på landstingsnivå. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

28 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
20c. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

29 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
22. Det finns en styrgrupp till stöd för HFS. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

30 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
29. Hur värderar ni er interna process? (Har den interna processen varit tillräcklig för att ge tillförlitliga svar?) Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

31 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
30. Har resultatet från förra årets indikatoruppföljning bidragit till verksamhetsutveckling inom organisationen? Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

32 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Levnadsvanor Fokus för årets strategidagar: implementering av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för Sjukdomspreventiva insatser inom vården avseende levnadsvanor Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)


Ladda ner ppt "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)"

Liknande presentationer


Google-annonser