Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pulsen Integration. Identitetshantering Sambruk 2007-01-25 Kerry Gedin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pulsen Integration. Identitetshantering Sambruk 2007-01-25 Kerry Gedin."— Presentationens avskrift:

1 Pulsen Integration

2 Identitetshantering Sambruk 2007-01-25 Kerry Gedin

3 Pulsen Integration Agenda Pulsen och vårt utbud Metakataloger, begrepp & struktur Självadministration & Workflow Samverkan Driftsaspekter och metodik för införande Marknadsöversikt, produkter

4 Pulsen Integration Pulsen

5 Pulsen Integration Koncernen Pulsen Integration Pulsen Systems inkl Education PEDAB Distribution Stockholm Pulsen Integration Karlstad Pulsen Integration Trollhättan Pulsen Application Pulsen Integration Pulsen Systems Pulsen Finance Pulsen Consumer PEDAB Distribution Göteborg Pulsen Application Pulsen Integration Pulsen Production PEDAB Distribution Pulsen Fastighet/Konferens & Restaurang Huvudkontor Borås Pulsen Integration Lund Pulsen Systems Malmö Pulsen Data AB Affärsområden Pulsen Application Pulsen Integration Pulsen Systems Pulsen Production Pulsen Finance Pulsen Consumer PEDAB Distribution Pulsen Fastighets AB Göteborg Stockholm Borås - Konferens & Restaurang Omsättning 911 Mkr Anställda ca 320 st Strategisk IT-partner sedan 1964

6 Pulsen Integration

7

8 Förpackade lösningar SAFE Access –Säker åtkomst, identiteten styr Internet Verksamhets system Portal Authentisiering Meta Katalog Internt Nätverk Validering DMZ Regler

9 Pulsen Integration SAFE POP Kommunportal

10 Pulsen Integration

11 I samarbete med Novell –EMEA Identity Management partner of the year –Platinum Partner –Plattform för flera koncept Microsoft –Managed Partner –Guldpartner –MSKD Partner –Plattform för flera koncept PortWise –Partner, SAFE Access Nordic Edge –Partner, SAFE Identity, SAFE Workplace SenseLogic –Partner, SAFE POP

12 Pulsen Integration SAFE en helhet Metakatalog SAFE Identity PA System AD/eDir Verksamhetssystem Integrerat LDAP Verksamhets system Internet Portal SAFE POP Delegerad administration SAFE Access LDAP SAFE Workplace

13 Pulsen Integration SAFE Identity Tidredovisning Inpassering Lönesystem Verksamhets- applikationer Mail Företagskatalog Nätverk Telefonisystem FöretagskatalogÄrendehantering Fjärr access Personalsystem Katalog (Regelverk)

14 Pulsen Integration Metakataloger Struktur och design –Metakatalog, platt struktur –Kopplade kataloger, strukturerade –Roller –Placering –Lösenord

15 Pulsen Integration Metakatalog

16 Pulsen Integration Struktur

17 Pulsen Integration Placering Förvaltning Avdelning Befattning Arbetsställe Avtalskod Användarekategorier En eller flera anställningar

18 Pulsen Integration

19 Självadministration & Workflow

20 Pulsen Integration Delegerad administration & workflow Delegerad administration & Självadministration –Låta användare låsa upp sina lösenord –Låta användare begära nya behörigheter –Låta systemägare dela ut behörigheter –Låt pedagogisk personal sköta delar av administrationen Workflow –Låt ansvarig chef godkänna behörigheter innan de automatiskt uppdateras Spar tid, kortar ledtider och ökar kvalitén –Avlastar driftspersonal

21 Pulsen Integration Delegerad administration & workflow Dynamiska webbgränsnitt –Ger icke teknisk personal möjlighet att uppdatera information –Servicedesk –Lärare –Systemägare Metakatalog Katalogtjänst Resursnät

22 Pulsen Integration Workflow Begära Godkännande i flera steg Automatiskt uppdatering Beställning och godkännande via webbgränsnitt Notifiering via E-post

23 Pulsen Integration Resurser Resurser kopplade till identitet –Telefoner –Arbetsplatser –PDA –Licenser Beställning via workflow Ger kontroll

24 Pulsen Integration Samverkan

25 Pulsen Integration Samverkan, identitetshantering Internt inom en kommun –Administration –Pedagogik Mellan Kommuner –Kommunkluster –Gemensamma verksamhetssystem –Gemensam driftsplattform Kommuner Landsting

26 Pulsen Integration Samverkan, inom kommunen Metakatalog Katalogtjänst- E-postsystem Personal administrativt system Förnamn Efternamn Titel Avdelning Adress Förnamn Efternamn Titel E-postdadress Förnamn Efternamn Avdelning Adress Användarnamn Elev administrativt system Förnamn Efternamn Titel Avdelning Adress Delegerad kontoadministration via webbgränssnitt Resursnät Nya, gemensamma verksamhetssystem

27 Pulsen Integration Nutid Plattform AdministrationPlattform skola 1 Plattform skola 2 Drift Administration Drift Administration Drift Administration Design C Version Z Design B Version Y Design A Version X Tekniker 1Tekniker 2Tekniker 3 Olika versioner Olika design Skapar: Högre driftskostnad Beroende av enskild personal Högre underhållskostnad Låg samverkan

28 Pulsen Integration Samverkan, inom kommunen Gemensamt utbildningsnät Drift Administration Tekniker 1,2,3,4,5,6 En plattform En design Innebär: Hög samverkan Lägre driftskostnad Oberoende av enskild personal Lägre underhållskostnad Mindre ”brandsläckning” Ökade möjligheter för utveckling Gemensamt administrativt nät Gemensamt resursnät Resursnät: Gemensam plattform E-post Applikation O/S Säkerhet Brandvägg ADM/UTB: Data Verksamhets system

29 Pulsen Integration Grunder för samverkan Organisation Kommunikation Identitet Teknisk driftsplattform

30 Pulsen Integration Samverkan mellan kommuner. Före Adm nät Kommun1Adm nät Kommun 2 Drift Administration Drift Administration Drift Administration Design C Version Z Design B Version Y Design A Version X Tekniker 4Tekniker 5 Tekniker 6 Utb nät Kommun1Utb nät Kommun 2Utb nät Kommun 3 Drift Administration Drift Administration Drift Administration Design C Version Z Design B Version Y Design A Version X Tekniker 1Tekniker 2Tekniker 3 Olika versioner Olika designlösningar Innebär: Små möjligheter till samverkan Högre driftskostnad Beroende av enskild personal Högre drift och underhållskostnad

31 Pulsen Integration Öppen för samverkan mellan kommuner och landsting –En eller flera kommuner med egna metakataloger –Gemensam metakatalog Föds med användare från kommunernas kataloger –System Ett eller flera gemensamma system som nyttjar ”samarbets-katalogen” Metakatalog kommun X Metakatalog kommun Y Metakatalog samarbete Portal BKS Verksamhets- system Samverkan Identitet

32 Pulsen Integration Samverkan plattform Gemensamt utbildningsnät Drift Administration Tekniker 1,2,3,4,5,6 En plattform En design Innebär: Hög samverkan Lägre driftskostnad Oberoende av enskild personal Lägre underhållskostnad Mindre ”brandsläckning” Ökade möjligheter för utveckling Gemensamt administrativt nät Gemensamt resursnät Resursnät: Gemensam plattform E-post Applikation O/S Säkerhet Brandvägg ADM/UTB: Data Verksamhets system

33 Pulsen Integration Samverkan Landsting Kommun Kerry skriver!!!!

34 Pulsen Integration Metodik för införande och driftaspekter

35 Pulsen Integration Utvecklingen inom identitetshantering -Från -Få system -Enkel hantering -Få intressenter -Interna intressenter -Inget användar- deltagande -Till -Flera system -Komplex hantering -Flera intressenter -Externa intressenter -Självservice för användaren

36 Pulsen Integration Utmaningen -Många system -Många intressenter -Externa -Interna -Lösningen måste vara skalbar -Lösningen måste vara flexibel

37 Pulsen Integration Var börjar man? Entusiasten: “Vi vill börja med det här, och det här, och det här, och det här, och …” Pessimisten: “Uj… Nä, det här är för stort. Vi klarar inte det just nu. Kan inte nån annan börja före oss?”

38 Pulsen Integration Pulsens råd 1.Tänk stort, men börja smått 2.Prioritera 3.Prioritera 4.Prioritera Börja med det enkla först Ta en sak i taget

39 Pulsen Integration Metodik 2. Projektering 3. Införande 4. Förvaltning 1. Förstudie

40 Pulsen Integration Workshop -Resultatet är ett beslutsunderlag -Beskrivning av nuläget -Önskat scenario -Handlingsplan -Vad är det vi vill göra, och varför? -Var börjar vi? Vilken priotering bör vi göra? -När kan det genomföras?

41 Pulsen Integration Förstudie -Begränsat arbete -Färre system -Färre deltagare -Djupare analys -Hur arbetar vi idag? -Hur vill vi arbeta? -Vad krävs för eventuell förändring? -Kan vi göra ytterligare avgränsning?

42 Pulsen Integration Projektering Fastställa detaljerad funktion –Logik, regler, design –Underlaget är förstudien –Resultatet Teknisk funktionsspecifikation SAT (testprotokoll) Teknisk Design –Kvalitetssäkrar införande och förändring

43 Pulsen Integration Teknisk Design Dokumentation av teknisk plattform –Dimensionering av serverlösning –Kommunikation till verksamhetssystem och katalogtjänster –Design katalogtjänst (metakatalog) –Hantering av backup –Övervakning

44 Pulsen Integration Funktionsspecifikation Struktur och innehåll Vilken information som hämtas/lämnas till respektive system Regelverk för skapande av nya uppgifter Vilket händelseflöde som skall implementeras mellan metakatalog och respektive system Ett levande dokument Versionshantering

45 Pulsen Integration Testprotokoll SAT Utgår ifrån ett antal händelsefall Verifierar införd funktionalitet Stöd under leveranskontrollperioden Skapar kvalitetssäkring vid och inför framtida förändringar Ett levande dokument Versionshantering

46 Pulsen Integration Införande Sker i en testmiljö –Minskad risk för driftstörningar Pilotdrift –Referensgrupp från verksamheten –Representanter från IT-drift –Utvärdering med testprotokoll, (SAT) Ev. justering av funktionsspec, SAT –Ny utvärdering med testprotokoll

47 Pulsen Integration Förvaltning Driftöverlämning –Genomförande av utbildningar –Justering/uppdatering av supportavtal –Överlämnande av dokumentation

48 Pulsen Integration Driftsaspekter Stabil plattfom Utveckling i LAB-miljö Backup

49 Pulsen Integration Marknadsöversikt

50 Pulsen Integration Produkter för identitetshantering Pulsen har erfarenhet av –Novell IDM –Microsoft MIIS –IBM TIM –Nordic Edge Identity Manager

51 Pulsen Integration


Ladda ner ppt "Pulsen Integration. Identitetshantering Sambruk 2007-01-25 Kerry Gedin."

Liknande presentationer


Google-annonser