Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examen i skärgårdsnavigation Exempellösningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examen i skärgårdsnavigation Exempellösningar"— Presentationens avskrift:

1 Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar
Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Examen i skärgårdsnavigation Exempellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell här intill), en fast monterad reservkompass och ett ekolod. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7°O. Uppgifterna är oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri ordning.

2 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 1. Du närmar dig Ölands norra del från väster. För att bestämma din position pejlar du med handpejlkompass havsfyren Norrudd i kompassbäring 146° och känningsbåken Norrbådan i kompassbäring 083°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? 2 p NORRUDD Bk = 146° d = ° Bm = 146° m = +7° B = 153° Lat: 63°55,67’ N Lon: 25°38,11’ O B=090° B=153° NORRBÅDAN Bk = 083° d = ° Bm = 083° m = ° B = 090°

3 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 2. Kl fortsätter du din färd från positionen 63°55,75’N 25°39,60’O på kompasskurs 073°. Din fart är 7 knop. Vad är klockan då känningsbåken Norrbådan är i sidvinkeln 90° om styrbord? 3 p Kk = 073° d= ° Km = 076° m = ° K = ° sv = + 90° B = 173° B= K+sv Distans 1,5 M 63°55,75’N 25°39,60’O K=83° B= 173° Fart= 7 Knop Distans= 1,5 M Tid= Distans/Fart*60=13min (12,86) Start 10h15min Tid min Framme kl

4 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 3. Du anländer till 4.5 meters farleden. Du önskar granska reservkompassens deviation. Du styr exakt mot Skogböle linjetavlor. Reservkompassen visar Kk=170°. Vad är reservkompassens deviation för den styrda kursen? 1 p K = ° m= (+)-7° Km = 170° Kk = 170° - d = ° K=177°

5 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 4. Du kör i 4.5 meters farleden i farledens huvudriktning. Kl är Norrbådans känningsbåk i rättvisande bäring 270°. Kl anländer du till positionen 63°53,63’N, 25°46,68’O. a) Vilken har din båts fart varit? Distans= 1,5M+0,8M= 2,3 M Tid= – 13.20= 20min Fart= 2,3/20min*60= 6,9 (7) Knop 2 p B= 270° Kl b) Är linjetavlorna på Långö belysta? 1,5M Nej! 1 p c) Vilken ljuskaraktär har ett belyst nordmärke? 0,8M Extrasnabb blixt, VQ (Trafikverket) eller Snabblixt, Q (IALA rek.) 63°53,63’N 25°46,68’O Kl 1 p

6 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 5. Du kör i 3,0 meters farleden och håller linjetavlorna på Långö i linje akterut. Du närmar dig Svensksund och då linjetavlorna i Skogböle är ens på babords sida, ser du ett fartyg lägga ut från sundets högra sida. Fartyget visar vidstående signalfigurer. a) Vad slags fartyg är det med största sannolikhet frågan om? En linfärja som trafikerar mellan Öland och fastlandet (se kartsymbolen i sjökortet)! 1 p b) Vilka åtgärder kräver situationen av dig? Du förbereder dig på att ge linfärjan fri framfart (det är frågan om ett ickemanöverfärdigt fartyg som dessutom kommer från styrbord) genom att minska farten eller vid behov stanna. Du noterar också att linfärjans vajer kan ligga nära vattenytan och att du passerar färjan på tryggt avstånd! 1 p

7 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 6. Du anländer norrifrån till 5,2 m farleden. Din destination är gästbryggan i Vilniemi i positionen 63°53,55’N 25°55,80’O. Du har tagit till dig gott sjömansskap och gjort ruttplaneringen före avfärd. Rita in den gjorda rutt planen i examenssjökortet genom att märka ut de linjer och girpunkter samt behövliga säkerhetsgränser du använder för att tryggt komma fram. Markera med kryss (X) de faroställen som bör beaktas under färden! Vänd- och styrlinje samt Säkerhetsgräns för passering av Tankokari x x Vändpunkt Vändlinje för den sista etappen till Vilniemi Vändpunkt Vändpunkt och styrlinje 3 p Exempel! Vändpunkt x x

8 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 7. a) Vad är syftet med sjövägsreglerna? 1 p Förhindrande av kollision b) Ett snabbt gående segelfartyg hinner upp din farkost akterifrån! Vad gör du? - Bibehåller fart och kurs (Gör dig beredd på väja i fall att den väjningsskyldige inte vidtar åtgärder för att hindra kollision) 1 p c) Hurudan ljudsignal avger vid nedsatt sikt ett maskindrivet fartyg, som gör fart genom vattnet? 1 p En långt ljudsignal med högst 2 minuters intervall d) Två segelfartyg närmar sig varandra så att fara för sammanstötning kan uppstå (se bilden). Fartyget som har vinden in på babordssida (A), ser ett fartyg i lovart men kan inte med säkerhet avgöra, om det andra fartyget (B) har vinden in på babords- eller styrbordssida! Vem väjer? 1 p A väjer

9 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 8. a) Vad betyder vidstående sjökortssymbol? 1 p Skyddshamn b) Vad betyder vidstående sjötrafikmärke? 1 p Stoppmärke c) Märk ut på det vidstående ”tomma” märket, nordmärkets reflektorer samt ange deras färger! Blått 1 p Blå reflex uppe, gul nere Gult

10 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 9. Ange med kryss i rutan om påståendet är rätt eller fel: a) Missvisningen är till storlek och riktning alltid lika oberoende var på jordklotet vi befinner oss. b) Hjälpmärket anger den riktning i vilken huvudmärket gäller. c) En med segel försedd registreringspliktig farkost får användas även om den inte försetts med registerbeteckning. d) Basfarledens leddjup är minst 2,4 m. Rätt Fel 1 p 1 p 1 p 1 p

11 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf
2014 Uppgift 10. a) Med vilka fyra (4) funktionsdugliga redskap skall en farkost försedd med inombordsmotor vara utrustad då den är i gång? 1. Godkänd räddningsväst /plagg, passlig storlek för var och en) 2. Länspump eller annat redskap för tömning av båten 3. Åror elelr paddel eller ankare med lina 4. Typgodkänd handbrandsläckare, vederbörligt granskad 1 p b) Med ekolodet mäter du vattendjupet till 4.5 m. Det verkliga vattendjupet är 5 m! Vad är ekolodets korrektionsfaktor? 1 p Verkliga djupet 5m / lodat djup 4,5= korrektionsfaktor 1.11 Blinkande c) I kvällsskymningen ser du vidstående ljus närma sig. Vilket slag av eller vilket fartyg är det frågan om? 1 p Ett fartyg under brådskande tjänste- eller räddningsuppdrag Eller alternativt nämnt en visst myndighet, såsom - Polisens, Tullens, Gränsbevakningens, Försvarsmaktens, Trafikverkets, Brandkårens, Sjöräddningsenhetens fartyg. d) Skyddsområdena är inritade i finska sjökort. Gäller bestämmelserna om skyddsområden alla oberoende av nationalitet? 1 p Ja de gäller alla!


Ladda ner ppt "Examen i skärgårdsnavigation Exempellösningar"

Liknande presentationer


Google-annonser