Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rubriken på föredraget är medvetet lagd lite provokativt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rubriken på föredraget är medvetet lagd lite provokativt."— Presentationens avskrift:

1 Ska en markägare verkligen ha ersättning när hans fastighet blir berikad med en huvudgata?
Rubriken på föredraget är medvetet lagd lite provokativt. Filosofiskt resonemang Nuvarande lagstiftning Expropriationsutredningens förslag

2 Varför ersättning? Utan gata 1 hektar åker á 80 000 kronor.
D C B Utan gata 1 hektar åker á kronor. Med gata 0,2 ha gata plus 4 råtomter á kronor. Byggkostnad 1,0 Mkr Exploatörsparagraf

3 Nuvarande lagstiftning inom plan
ExL 4:3a → värde före, råmark ExL 4:3 (presumtionsregeln) → förväntningsläget 10 år före. ExL 4:2 (influensregeln) → eventuellt ersättning för trafikstörningar

4 Nuvarande lagstiftning utom plan, ga-anl
Vinstdelning ExL 4:2 (influensregeln) → eventuellt ersättning för trafikstörningar

5 Expropriationsutredningens förslag, inom plan
Marknadsvärdet plus 25 %. ”Kommersiella” även vinstdelning Presumtionsregeln upphävs Företagsnytta beaktas inte PBL 6:19 ?????

6 Praktikfall, Ersättning för allmän plats.

7 Ersättning för allmän plats
Råmark eller tomtmark? Högsta värdet väljs Markanvändningen före planen styr.

8 1 4 2 3 1 Mark i Kilsbergen med pågående planarbete för skjutbana, 2 kr/m² 2 Mark för framtida industri, inget planarbete men angivet i ÖP, 10 kr/m² 3 Mark i direkt anslutning till bostadsbebyggelse, plan ska antas 1 dec, 100 kr/m² 4 En ”lucktomt” centralt i stan med utsikt över Svartån och i bästa affärsläge, detaljplan saknas, kr/m²

9 Råtomt Jordbruk

10 Råtomt Jordbruk Allmän plats

11 Råmarksvärde Aktuellt råmarksvärde 100 kr/m²
Uppräknat med KPI 23,52 kr/m² m² x 23,52 kr/m² = kr

12

13 Pågående markanvändning
Småhustomt Skogsmark

14 Småhustomtsvärde Värde hela tomten kvm kr Genomsnittsvärde kr/kvm Resultat: m² x 170 kr/m² = kr ??????????

15 Genomsnittsvärde/ Marginalvärde ?
Genomsnittsvärde används vid tomtbildning. Vinstdelningsprincip Skyddsregler som kan leda till marginalvärde Marginalvärde används vid intrång

16 Småhustomtsvärde Marginalvärde Normalt 25 – 35 % Bedömning här
100 % nära huset 25 % längre bort Resultat kr

17 Rättsenlig ersättning
kr

18 Enligt expr. utr. förslag
Aktuellt råmarksvärde 100 kr/m² Påslag individuellt värde 125 kr/m² Vinstdelning ???? m² á 125 kr/m² = kr Plus eventuell vinstdelning


Ladda ner ppt "Rubriken på föredraget är medvetet lagd lite provokativt."

Liknande presentationer


Google-annonser