Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ska en markägare verkligen ha ersättning när hans fastighet blir berikad med en huvudgata?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ska en markägare verkligen ha ersättning när hans fastighet blir berikad med en huvudgata?"— Presentationens avskrift:

1 Ska en markägare verkligen ha ersättning när hans fastighet blir berikad med en huvudgata?

2 Varför ersättning? Utan gata 1 hektar åker á kronor. Med gata 0,2 ha gata plus 4 råtomter á kronor. Byggkostnad 1,0 Mkr Gata A DC B

3 Nuvarande lagstiftning inom plan ExL 4:3a → värde före, råmark ExL 4:3 (presumtionsregeln) → förväntningsläget 10 år före. ExL 4:2 (influensregeln) → eventuellt ersättning för trafikstörningar

4 Nuvarande lagstiftning utom plan, ga-anl Vinstdelning ExL 4:2 (influensregeln) → eventuellt ersättning för trafikstörningar

5 Expropriationsutredningens förslag, inom plan Marknadsvärdet plus 25 %. ”Kommersiella” även vinstdelning Presumtionsregeln upphävs Företagsnytta beaktas inte PBL 6:19 ?????

6

7 Ersättning för allmän plats Råmark eller tomtmark? Högsta värdet väljs

8  1 Mark i Kilsbergen med pågående planarbete för skjutbana, 2 kr/m²  2 Mark för framtida industri, inget planarbete men angivet i ÖP, 10 kr/m²  3 Mark i direkt anslutning till bostadsbebyggelse, plan ska antas 1 dec, 100 kr/m²  4 En ”lucktomt” centralt i stan med utsikt över Svartån och i bästa affärsläge, detaljplan saknas, kr/m²

9 Råtomt Jordbruk

10 Råtomt Jordbruk Allmän plats

11 Aktuellt råmarksvärde100 kr/m² Råmarksvärde kr/m² Uppräknat med KPI23,52 kr/m² m² x 23,52 kr/m² = kr Råmarksvärde

12

13 Småhustomt Skogsmark Pågående markanvändning

14 Värde hela tomten kvm kr Genomsnittsvärde 170 kr/kvm Resultat: m² x 170 kr/m² = kr ?????????? Småhustomtsvärde

15 Genomsnittsvärde används vid tomtbildning. Vinstdelningsprincip Skyddsregler som kan leda till marginalvärde Marginalvärde används vid intrång Genomsnittsvärde/ Marginalvärde ?

16 Marginalvärde Normalt 25 – 35 % Bedömning här 100 % nära huset 25 % längre bort Resultat kr Småhustomtsvärde

17 kr Rättsenlig ersättning

18 Aktuellt råmarksvärde100 kr/m² Påslag individuellt värde125 kr/m² Vinstdelning ???? m² á 125 kr/m² = kr Plus eventuell vinstdelning Enligt expr. utr. förslag


Ladda ner ppt "Ska en markägare verkligen ha ersättning när hans fastighet blir berikad med en huvudgata?"

Liknande presentationer


Google-annonser