Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Svensson Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna Professor, Kardiologi, Södersjukhuset Hjärtstopp utanför sjukhus. Kan vi nå patienten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Svensson Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna Professor, Kardiologi, Södersjukhuset Hjärtstopp utanför sjukhus. Kan vi nå patienten."— Presentationens avskrift:

1 Leif Svensson Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna Professor, Kardiologi, Södersjukhuset Hjärtstopp utanför sjukhus. Kan vi nå patienten snabbare?

2 Behandling vid hjärtstopp

3 Tidig hjärt-lungräddning Kan öka chansen till överlevnad med 2-3 gånger

4 Betydelse av vem som gör HLR.

5 Tidig HLR och defibrillering

6 Vem, Var, När och Hur?

7 Vem? 2/3 i hemmet

8 Var och hur? 2/3 i hemmet 55 % bevittnade 14 % Bevittnade av ambulanspersonal

9 Strategier för ökad HLR Utbildning av allmänheten Telefon assisterad HLR Enklare riktlinjer? Nya tekniska metoder att rekrytera livräddare?

10 Hjärtstartaren, AED

11 Strategier för tidig defibrillering Public Access Defibrillation

12 Antal AEDs i Stockholm och antal defibrillerade

13 OHCA I STHLM 2006-2012

14 Problem Konventionella resurser anländer i allmänhet försent vid hjärtstopp 3 miljoner utbildade i Sverige. Få får nyttja…. 50 % får HLR innan ambulans/RTJ/Polis i Stockholm 20-25 000 Hjärtstartare i Sverige, används inte 2/3 är i hemmet

15 Forskningsfråga ”Kan ny teknik användas i syfte att nå dessa patienter tidigare för hjärt- lungräddning och användning av hjärtstartare?

16 Mobil positionering

17 SMS livräddare.

18 Slide 18 112 Approx. 8-9 minutes

19 Samtal, SMS och Karta

20 Studiedesign, huvudstudie StudietypRCT, blindad Hypotes: Öka B-HLR 50%-62,5% (25% ökning) Inklusion: Definitiva OHCA där SMS-livräddare systemet aktiverats Primär utfallsvariabel: Bystander-HLR Definierad som: Någon form av HLR startat av bystander (ej T-HLR) före första ankommande larmade enhet (RTJ/Polis/Amb )

21 Data Hjärtstoppsregistret Ambulansjournal SMSlivräddarenkät Brand/Polis journal

22 Stickprovsstorlek  Two-sidigt test95  Styrka80 Bystander HLR:50 Bystander HLR med SMS-livräddare62.5 Total stickprovs storlek492

23 Resultat huvudstudie April 2012- December 2013 Antal SMS livräddare ökade 6 000 – 10 000

24 Resultat, huvudstudie. Baseline data

25 Resultat huvudstudie

26 Slutsats Mobil positioneringsteknik och utlarmning av frivilliga kan ökan andelen som får HLR med ca 30 % innan ankomst av larmade enheter. Subgruppsanalys visade att: Många i hemmet nåddes av SMSlivräddare Detta i en miljö med hög andel bystander HLR samt utlarmning av first responders.

27 Nästa steg  Nationell införandeplan för SMS livräddare  Denna plan skall omfatta även rekrytering av hjärtstartare. Samma princip som SMS livräddare  Detta införande bör ske samordnat med SOSAlarm som nav.

28 Tack!


Ladda ner ppt "Leif Svensson Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna Professor, Kardiologi, Södersjukhuset Hjärtstopp utanför sjukhus. Kan vi nå patienten."

Liknande presentationer


Google-annonser