Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KALLA FÖTTER OCH ANDRA ADDERANDE SYMPTOM HOS BARN MED CEREBRAL PARES

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KALLA FÖTTER OCH ANDRA ADDERANDE SYMPTOM HOS BARN MED CEREBRAL PARES"— Presentationens avskrift:

1 KALLA FÖTTER OCH ANDRA ADDERANDE SYMPTOM HOS BARN MED CEREBRAL PARES
Lena Svedberg, doktorand, leg. sjukgymnast Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Fysioterapi SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET, Barn- och ungdomsneurohabiliteringen, Örnsköldsvik, Sverige

2 DEFINITION AV CEREBRAL PARES
A group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behaviour, and/or by a seizure disorder Bax et al., Dev Med Child Neurol 2005;47(8):571-6.

3 HUDTEMPERATUR Kalla extremiteter har uppmärksammats hos vuxna patienter med stroke Patienterna upplevde temperaturnedsättningen som obehaglig och att det påverkade den dagliga livsföringen negativt Wanklyn et al., Stroke 1994;25(9): Korpelainen et al., Stroke 1995;25(9):

4 HUDTEMTERATUR Experimentella studier har visat att balanskontrollen i stående påverkas negativt om fotsulan är nedkyld Asai et al., Disorders of posture and gait.1990;

5 FRÅGESTÄLLNINGAR Normal hudtemperatur i extremiteterna hos barn?
Är nedsatt hudtemperatur generellt förekommande bland barn med neurologiska funktionshinder? Samband med hudtemperatur och motorisk förmåga och/eller andra symptom hos barnen? Vilken behandlingsmetod är effektiv?

6 HUDTEMPERATUR Hudtemperaturen beskrivs generellt ligga på 32 oC
Lännergren et al., Fysiologi:Sensoriska system. 1996:

7 HUDTEMPERATUR Raytek Raynger ST2L

8 Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol 2005;9(5):347-54.

9 ADDERANDE FUNKTIONSHINDER
Vanligare med adderande funktionshinder som synnedsättning, talsvårigheter, utvecklingsstörning och epilepsi hos barn på GMFCS nivå IV-V (icke gångare) jämfört med GMFCS nivå I-III (gångare) Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol(2007),doi: /j.ejpn

10 ADDERANDE SYMPTOM Kalla händer och fötter rapporterades hos 93% av icke gångarna och hos 56% av gångarna Ett samband sågs mellan kalla extremiteter och sömnstörningar, förstoppning, smärta och nedsatt välbefinnande Inget samband sågs mellan kalla extremiteter och t.ex. spasticitet, epilepsi, födelsevikt eller undervikt Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol(2007),doi: /j.ejpn

11 ADDERANDE SYMPTOM Distribution of accompanying specific symptoms by GMFCS level. The dashed line divides the children in walkers (above) and non-walkers (below). Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol(2007),doi: /j.ejpn

12 Proportion of walkers and non-walkers by numbers of accompanying specific symptoms
Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol(2007),doi: /j.ejpn

13 BEHANDLING Proportion of untreated and treated children with accompanying specific symptoms Svedberg et al., Eur J Paediatr Neurol(2007),doi: /j.ejpn

14 KALLA EXTREMITETER Kalla extremiteter hos patienter med stroke har förklarats med en dysfunktion i det autonoma nervsystemet pga hjärnskadan Korpelainen et al. Stroke 1995;25(9):

15 FÖRSTOPPNING OCH SMÄRTA
Orsaken till förstoppning och smärta vid colon irritabile (IBS) hos vuxna patienter har förklarats med en sannolik dysfunktion i det autonoma nervsystemet Chelimsky and Chelimsky. Clin Auton Res. 2001;11(6):

16 SÖMNSTÖRNING Autonoma nervsystemet är involverat vid reglering av sömn och utsöndring av melantonin Jan and Freeman, Dev Med Child Neurol 2004;46(11)

17 HYPOTES Kalla extremiteter och sambandet med sömnstörning, förstoppning och smärta skulle kunna vara kopplat till en dysfunktion i autonoma nervsystemet pga hjärnskadan

18 SENSORISK STIMULERING
Experimentella och kliniska studier visar att stimulering av afferenta somatiska nervfibrer har effekt på autonoma reflexer, smärta och patologiska tillstånd i inre organ Sato and Sato, Rev Physiol Biochem Pharmacol 1997;130:1-138.

19 EFFEKTER VID AKUPUNKTUR
Vasodilaterande Jansen et al.,Neurosci Lett 1989;97(3):305-9. Lundeberg, Scand J rehab Med Suppl 1993;29:61-86. Smärtlindrande Andersson and Lundeberg, Med Hypotheses 1995;45(3): Ger erfarenhetsmässigt ofta en känsla av välbefinnande, lugn och förbättrad sömn

20 BEHANDLING I dagsläget finns ingen konsensus i litteraturen gällande effekten av olika sensoriska stimuleringstekniker på perifer cirkulation och hudtemperatur hos patienter och friska Sandberg et al. Eur J Pain 2005;9(5): Fibromyalgia - Manual deep muscle acupuncture - Subcutaneous needle insertion Skin and muscle blood flow  Skin and muscle blood flow Severe work-related trapeziusmyalgia Manual deep muscle acupuncture vs subcutaneous needle insertion Lesser blood flow response in skin and muscle Kaada. Eur Heart J 1982;3: Raynaud´s phenomenon Low frequency TENS  Skin temperature and blood flow

21 Cumulative effect on skin temperature
Svedberg et al., Compl Ther Med 2001; 9:

22 EFFEKTIV BEHANDLINGSMETOD FÖR BARN MED CEREBRAL PARES
???

23 TACK !


Ladda ner ppt "KALLA FÖTTER OCH ANDRA ADDERANDE SYMPTOM HOS BARN MED CEREBRAL PARES"

Liknande presentationer


Google-annonser