Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk foderoptimering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk foderoptimering"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk foderoptimering
Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Mora 17 januari Bildserien bygger på en foderstatsberäkningar från en gård skall bygga och som vill titta på olika möjligheter att lösa utfodringen på. I de exempel som visas här har optimeringarna skett relativt fritt d v s få begränsningar har lagts in för försöka så tydligt som möjligt visa på skillnaderna mellan det nuvarande systemet och NorFor.

2 Ekonomisk foderoptimering
Kort om NorFor Foderstatsexempel Nuläge NorFor Drav Alternativa fodermedel Jämförelse med olika grovfoderkvalitéer Sammanfattning Innehåll

3 Kort om NorFor Plan Nytt system för foderstatsplanering och optimering
Utvecklat från vårt nuvarande fodervärderingssystem Beskriver fodrets nedbrytning och omsättning i kon Beräkning av foderintag Strukturvärdering Bild hämtat från pptpresentation på rådgivarsajten.

4 Nuvarande vs nya foderberäkningssystemet
AAT/PBV -systemet 1kg korn 13,2 MJ 90 g AAT + 1kg korn 13,2 MJ 90 g AAT + 1kg korn 13,2 MJ 90 g AAT + 1kg ensilage 10,5 MJ 70 g AAT + 1kg ensilage 10,5 MJ 70 g AAT 115,8 Mj 78o g AAT NorFor Plan Energi korn ? AAT korn ? Energi ensilage ? AAT ensilage ? ?  ! foderstaten bestämmer vilka foder ingår i vilken mängd

5 Effekt av foderintag på foderstatens energivärde
Visar hur energivärdet i fodret påverkas av foderintaget. Gäller en given foderstat. Källa Harald Volden Harald Volden

6 Effekt av foderintag på foderstatens AAT-värde
Dette er et eksempel ved en gitt fôrrasjon, med en bestemt grovfôrkvalitet og en bestemt type kraftfôr, så verdiene må ikke betraktes som absolutte. Ved økning av fôropptaket fra 10 til 20 kg TS så øker AAT verdien med 28% pr kg TS, ved en gitt fôrrasjon. Källa: Harald Volden Harald Volden

7 Varför är NorFor Plan bra ?
Mer som kon och fodret fungerar; ökad lönsamhet bättre hälsa och fertilitet minskad miljöbelastning Optimering av foderstater biologi ekonomi Delvis hämtad från: är NorFor Plan bra

8 Förutsättningar Besättningen Vikt Avkastning Inhysning -100 kor
- 600 kg Avkastning - ~9.500 kg ECM Inhysning - kortbås - separatutfodring med del av kraftfodret blandat med grovfodret Besättningsuppgifter. SRB kor i kortbås som utfodras datafodervagn/kombi. Ensilaget är samensilerat med korn, ca 20%. Korna får nu relativt lite grovfoder då tillgänglig mängd ensilage är begränsad. Fetthalt 4,1% och proteinhalt 3,6%.

9 Förutsättningar, foder
Ensilage - 11 Mj - 180 g Rp - 520 g NDF - 1,25 kr Korn - 1,95 kr (1,80+0,15) Koncentrat - Enligt prislista dec-07, 6 ton, Blg Kornpris 1,80kr + 0,15 för krossning m m. Det koncentrat som användes i den nuvarande foderstaten var Unik 82.

10 Lägre kostnad ~500kr/ko år
Nuvarande Utfod avkastning (kg ECM) Grovfoder (kg ts) ens+hö Korn (kg) Konc Pris (öre/kg ECM) 45 9+1 8,8 7,5 112 35 4,2 111 25 10+1 5,3 0,9 106 NorFor Utfod avkastning (kg ECM) Grovfoder (kg ts) ens+hö Korn (kg) Konc Pris (öre/kg ECM) 45 13,5 9,1 5,2 110 35 13,9 7,1 2,0 105 25 14,6+0,6 1,4 1,3 101 Nuvarande foderstat, är beräknat i IndividRAM 4,2 i exemplet redovisas det samensileade fodret är uppdelat som ensilage och korn var för sig. Där kornet slagits ihop med den kompletterande spannmålsgivan. NorFor, programmet har fått optimera relativt fritt, med möjliga foderslag, ensilage, hö korn och en rad olika koncentrat. Det är också genom optimeringen som lämpligt koncentrat tagits fram. På årsbasis blir det en ca 500 kr billigare foderstat. Lägre kostnad ~500kr/ko år

11 Lägre kostnad ~800 kr/ko år
NorFor, drav 2 kg ts Utfod avkastning (kg ECM) Ens+drav (kg ts) Korn (kg) Konc Pris (öre/kg ECM) 45 13,2+2 9,4 3,5 105 35 13,6+2 6,1 1,2 99 25 14,1+2 1,5 - 92 NorFor Utfod avkastning (kg ECM) Grovfoder (kg ts) ens+hö Korn (kg) Konc Pris (kr) 45 13,5 9,1 5,2 110 35 13,9 7,1 2,0 105 25 14,6+0,6 1,4 1,3 101 Drav finns att tillgå och kostar ca 1,20 kr. Drav går in till ca 1,50 kr /kg ts vilket gör att lantbrukaren kan klara en hanteringskostnad på 35 öre/kg ts. Draven i exemplet är begränsad till 2 kg ts. ”Fri” optimeringen gav givor på över 10 kg ts. Det undre fältet visar igen NorFor optimeringen från det tidigare exemplet som jämföresle. Lägre kostnad ~800 kr/ko år Totalt ~1.300 kr/ko år

12 Alternativa fodermedel
Pris i opt. (kr) Högsta pris Soja 3,55 3,35 Expro 2,50 2,70 Rapsmjöl 2,22 2,60 Betfor 2,00 Vete 2,25 Alternativa fodermedel med de priser som var i dec 07. Fodermedlen har lagts in för optimering av foderstater till den aktuella besättningen. Röd siffra visar att priset på fodret är för högt och grön att fodret går in i foderstaten. Högsta pris anger det pris där fodret inte längre går in i foderstaten.

13 NorFor, Expro Utfod avkastning (kg ECM) Grovfoder (kg ts) Korn (kg) Expro+konc Pris (öre/kg ECM) 45 13,6 10,0 4,0 104 35 14,25 6,9 2,9+07 99 25 15 0,7 0,5+0,3 93 Raps visade sig här ha ett fördelaktig pris. Vid optimering gick Expro in som enda proteinfodermedel vid de högra avkastningarna. Jenny Persson Blekinge-Kronobergs Husdjurstjänst har visat i en undersökning att mjölkkor som får Expro får ett minst lika bra resultat avkastningsmässigt som om traditionella koncentrat används. I Finland har man i försök också sett att Expro tillsammans med ett bra vallensilage fungerat bättre än t ex soja.

14 jämförelser olika grovfoderkvalitéer
NorFor, jämförelser olika grovfoderkvalitéer 45 (kg ECM) Grovfoder (kg ts) Korn (kg) Konc Pris (öre/kg ECM) bra (11,7 MJ/kg ts) 14,1 9,4 3,9 104 medel (10,7 MJ/kg ts) 13,1 9,0 6,6 116 mindre bra (10,3 MJ/kg ts) 12,6 8,9 7,7 121 Olika ensilagekvalitéer med avseende på bl a energi har jämförts i foderstat för en ko som mjölkar 45 kg ECM. Det koncentrat som var lämpligt till resp ensilage har fått gå in i foderstaten.

15 Sammanfattning Optimerar både, pris och biologi
Skattning av foderintag Redskap för att optimera gårdens foderstrategi Var alert det, svänger fort!


Ladda ner ppt "Ekonomisk foderoptimering"

Liknande presentationer


Google-annonser