Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvägsbehandling vid drunkning Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvägsbehandling vid drunkning Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Luftvägsbehandling vid drunkning Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

2 Patofysiologi Luftvägshantering HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

3 Håller andan HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

4 Andas in vatten-laryngospasm- CO2↑ PO2↓- acidos, Sväljer vatten Laryngospasmen släpper-andas in vatten HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

5 Surfactant sköljs ut-Alveolerna faller samman Pulmonell hypertension Ventilation/Perfusion mismatch- PO 2 ↓

6 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Aspiration

7 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Lungödem-både vid söt och saltvatten drunkning

8 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Bronkospasm

9 Asfyktiskt hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Cerebral ischemi och ödem

10 Luftvägshantering HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 PO2↓ CO2↑ Maginnehåll-Aspiration Luftvägstrycket ↑Broncospasm Lungödem

11 Luftvägshantering HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Avlägsna främmande föremål Töm ej luftvägarna på vatten Utspänd magsäck

12 Mun till mun HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

13 Mask-blåsa HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

14 Larynxmask HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

15 Intubation-Endotracheal tub HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

16 CPAP-PEEP HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Shunt↓ PaO 2 ↑

17 Hypotermi 5-8-11% sänkt syrgasbehov/°C Lungans-bröstkorgens compliance↓ HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

18 Köldchock Kallt vatten < 10°C Blodtrycket↑ Arrytmier Hålla andan↓ Djupandning ↑ Hyperventilation HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

19 Sammanfattning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Påbörja HLR Skapa fri luftväg-aspiration Töm ej lungan på vatten Ökat luftvägstryck vanligt Behandla syrebristen-hypoxin Till sjukhus även med drunkningstillbud

20 Post-arrest vård på IVA Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

21 Hypotermi Akut Kranskärlsröntgen Specifikt drunkning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

22 Hypotermi

23 Frågor om hypotermibehandling HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Handlar effekten av hypotermi enbart om att undvika feber? Har behandlingstid betydelse

24 TTM trial-33 vs 36 °C HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Nielsen N et al. NEJM 2013 Nov 17 [Epub ahead of print]

25 TTM-Resultat HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 939 patienter med hjärtstopp utanför sjukhus inkluderades Vid 6 månader 33° C jmf med 36° C 54 % jmf med 52 % av patienterna döda eller med dålig neurologisk funktion

26 TTM-konklusion HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Hos medvetslösa patienter efter hjärtstopp utanför sjukhus och med sannolik kardiell genes så ger inte behandling med 33° C någon fördel jämfört med en behandling med en måltemperatur på 36° C

27 Duration av Hypotermibehandling HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 TTH48 en ny hypotermi studie 24 vs 48 tim av hypotermi 33 °C-350 patienter Primär målsättning att påvisa bättre CPC vid 6 månader efter hjärtstopp Hans Kirkegaard Aarhus-PI ?

28 Hjärtstopp efter Drunkning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Behandla med 32-34° C i 24 timmar Undvik feber!

29 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 AKA efter hjärtstopp

30 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Indikationer för akut Kranskärlsröntgen och ev PCI LBBB ST-höjning >1mm Hemodynamisk instabilitet med misstänkt kardiell orsak

31 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Hypothermia Registry Hjärtstopp utanför sjukhus-986 pat inlagda på IVA Överlevnad på sjukhus 56 % 6 mån överlevnad med endast smärre neurologiska sequele 46 % Kranskärlsröntgen 49 %, PCI stent 30 % 6 mån överlevnad med endast smärre neurologiska sequele 60 % Nielsen N et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53:926-934.

32 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 714 pat med hjärtstopp utanför sjukhus 435 pat hjärtat som orsak Alla genomgick kranskärlsröntgen 304 pat (70%) signifikant förträngning I kranskärl 128/134 ST förhöjning 176/301 utan ST förhöjning Dumas F et al Circ Cardiovas Interv. 2010;3:200-207

33 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 PCI Pat med ST höjning- 128/134 99 pat med lyckad PCI Pat utan ST höjning- 176/301 78 pat med lyckad PCI ”Sjukhus överlevnad” signifikant högre hos pat med lyckad PCI 51% vs 31 %

34 Hjärtstopp efter Drunkning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Kranskärlsröntgen och ev PCI enligt samma indikationer

35 Ventilation HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Normoventilation PCO 2 5-5,5 kPa PO 2 10-12 kPa

36 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Surfactant sköljs ut-Alveolerna faller samman Pulmonell hypertension Ventilation/Perfusion mismatch- PO 2 ↓

37 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Aspiration

38 HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Lungödem-både vid söt och saltvatten drunkning

39 Infektion Bakterietillväxt minskar vid hypotermi Försämrat immunsystem-funktion T-cell medierad antikropps produktion ↓ Antalet av cirkulerande neutrofiler ↓ Oxidativ bakteriell avdödning av neutrofiler↓ Proinflammatoriska cytokiner ↓

40 Infektion Profylaktisk antibiotika vid aspiration? 30-40 % pneumoni-sannolikt vanligare vid drunkning Bensylpc 3g x 3-sannolikt bredare antibiotikum krävs

41 Asfyktiskt hjärtstopp HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Cerebral ischemi och ödem Överväg ICP monitorering-speciellt hos barn

42 Sammanfattning HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014 Hjärtstopp efter drunkning ska behandlas på sedvanligt sätt på IVA Aspiration med sannolik pneumoni-antibiotika Överväg ICP monitorering-speciellt hos barn


Ladda ner ppt "Luftvägsbehandling vid drunkning Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR2014 - Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser