Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvägsbehandling vid drunkning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvägsbehandling vid drunkning"— Presentationens avskrift:

1 Luftvägsbehandling vid drunkning
Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

2 Patofysiologi Luftvägshantering
HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

3 Håller andan HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

4 Andas in vatten-laryngospasm- CO2↑ PO2↓- acidos, Sväljer vatten
Laryngospasmen släpper-andas in vatten HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

5 Surfactant sköljs ut-Alveolerna faller samman Pulmonell hypertension
Ventilation/Perfusion mismatch- PO2↓ HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

6 Aspiration HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

7 Lungödem-både vid söt och saltvatten drunkning
HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

8 Bronkospasm HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

9 Asfyktiskt hjärtstopp
Cerebral ischemi och ödem HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

10 Luftvägshantering PO2↓ CO2↑ Maginnehåll-Aspiration
Luftvägstrycket ↑ Broncospasm Lungödem HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

11 Luftvägshantering Avlägsna främmande föremål
Töm ej luftvägarna på vatten Utspänd magsäck HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

12 Mun till mun HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

13 Mask-blåsa HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

14 Larynxmask HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

15 Intubation-Endotracheal tub
HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

16 CPAP-PEEP Shunt↓ PaO2↑ HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

17 Hypotermi 5-8-11% sänkt syrgasbehov/°C
Lungans-bröstkorgens compliance↓ HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

18 Köldchock Kallt vatten < 10°C Blodtrycket↑ Arrytmier Hålla andan↓
Djupandning ↑ Hyperventilation HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

19 Sammanfattning Påbörja HLR Skapa fri luftväg-aspiration
Töm ej lungan på vatten Ökat luftvägstryck vanligt Behandla syrebristen-hypoxin Till sjukhus även med drunkningstillbud HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

20 Post-arrest vård på IVA
Sten Rubertsson, professor Anestesiologi & Intensivvård Uppsala Universitet HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

21 Akut Kranskärlsröntgen Specifikt drunkning
Hypotermi Akut Kranskärlsröntgen Specifikt drunkning HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

22 Hypotermi HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

23 Frågor om hypotermibehandling
Handlar effekten av hypotermi enbart om att undvika feber? Har behandlingstid betydelse HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

24 TTM trial-33 vs 36 °C Nielsen N et al. NEJM 2013 Nov 17 [Epub ahead of print] HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

25 TTM-Resultat 939 patienter med hjärtstopp utanför sjukhus inkluderades
Vid 6 månader 33° C jmf med 36° C 54 % jmf med 52 % av patienterna döda eller med dålig neurologisk funktion HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

26 TTM-konklusion Hos medvetslösa patienter efter hjärtstopp utanför sjukhus och med sannolik kardiell genes så ger inte behandling med 33° C någon fördel jämfört med en behandling med en måltemperatur på 36° C HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

27 Duration av Hypotermibehandling
TTH48 en ny hypotermi studie 24 vs 48 tim av hypotermi 33 °C-350 patienter Primär målsättning att påvisa bättre CPC vid 6 månader efter hjärtstopp Hans Kirkegaard Aarhus-PI ? HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

28 Hjärtstopp efter Drunkning
Behandla med 32-34° C i 24 timmar Undvik feber! HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

29 AKA efter hjärtstopp HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

30 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp
Indikationer för akut Kranskärlsröntgen och ev PCI LBBB ST-höjning >1mm Hemodynamisk instabilitet med misstänkt kardiell orsak HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

31 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp
Hypothermia Registry Hjärtstopp utanför sjukhus-986 pat inlagda på IVA Överlevnad på sjukhus 56 % 6 mån överlevnad med endast smärre neurologiska sequele 46 % Kranskärlsröntgen 49 %, PCI stent 30 % 6 mån överlevnad med endast smärre neurologiska sequele 60 % Nielsen N et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53: HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

32 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp
714 pat med hjärtstopp utanför sjukhus 435 pat hjärtat som orsak Alla genomgick kranskärlsröntgen 304 pat (70%) signifikant förträngning I kranskärl 128/134 ST förhöjning 176/301 utan ST förhöjning Dumas F et al Circ Cardiovas Interv. 2010;3: HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

33 Tidig revaskularisering efter hjärtstopp
PCI Pat med ST höjning- 128/134 99 pat med lyckad PCI Pat utan ST höjning- 176/301 78 pat med lyckad PCI ”Sjukhus överlevnad” signifikant högre hos pat med lyckad PCI 51% vs 31 % HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

34 Hjärtstopp efter Drunkning
Kranskärlsröntgen och ev PCI enligt samma indikationer HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

35 Ventilation Normoventilation PCO2 5-5,5 kPa PO2 10-12 kPa
HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

36 Surfactant sköljs ut-Alveolerna faller samman Pulmonell hypertension
Ventilation/Perfusion mismatch- PO2↓ HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

37 Aspiration HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

38 Lungödem-både vid söt och saltvatten drunkning
HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

39 Infektion Försämrat immunsystem-funktion
Bakterietillväxt minskar vid hypotermi Försämrat immunsystem-funktion T-cell medierad antikropps produktion ↓ Antalet av cirkulerande neutrofiler ↓ Oxidativ bakteriell avdödning av neutrofiler↓ Proinflammatoriska cytokiner ↓

40 Profylaktisk antibiotika vid aspiration?
Infektion Profylaktisk antibiotika vid aspiration? 30-40 % pneumoni-sannolikt vanligare vid drunkning Bensylpc 3g x 3-sannolikt bredare antibiotikum krävs

41 Asfyktiskt hjärtstopp
Cerebral ischemi och ödem Överväg ICP monitorering-speciellt hos barn HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014

42 Sammanfattning Hjärtstopp efter drunkning ska behandlas på sedvanligt sätt på IVA Aspiration med sannolik pneumoni-antibiotika Överväg ICP monitorering-speciellt hos barn HLR Om Drunkning Tylösand 3-4 juni 2014


Ladda ner ppt "Luftvägsbehandling vid drunkning"

Liknande presentationer


Google-annonser