Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Bolivia, Ryssland och Sverige Nora Choque Olsson Leg. psykolog, leg psykoterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Bolivia, Ryssland och Sverige Nora Choque Olsson Leg. psykolog, leg psykoterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Bolivia, Ryssland och Sverige Nora Choque Olsson Leg. psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi Psykolog utan gränser, september 2013 1

2 BOLIVIA- allmänt Idag finns det inte en estimation angående insidens och prevalens (5% av befolkning) Begränsad kunskap Ej socialskydd Familjer som blir allt mer isolerade Fel diagnostik/behandling Ansvaret på att söka information, kunskap ligger hos föräldrarna själva. 2

3 BOLIVIA- allmänt Bristande kunskap i skolan Eleven med funktionsnedsättningar får inte anpassad pedagogik- misslyckas ofta. Samhället är byggd på att individen tar eget ansvar för sin framgång och misslyckande. Stor okunskap om hur många vuxna med autismspektrum eller ADHD som misslyckas i livet och begår självmord. Föräldrarna har börjat att organisera sig, men fortfarande en stor okunskap i samhället. 3

4 BOLIVIA- psykologarbete Psykologarbete är av stor betydelse. - Diagnostik - Interventionen Stöd till degagoger och föräldrarna (som tror ber skulden) I Bolivia finns ej specialiserad center där det görs en psykiatrisk utredning gällande dessa frågor. I La Paz planeras starta en center CIPA – integrerad behandling, ABA, TEACH, men har ej psykologkompetens. Behov av resurser och ekonomisk stöd. 4

5 RYSSLAND (Sankt Petersburg) Början av 90-talet- Schizoid psykopati (Eva Ssucharewa, 1926) Slutet av 90-talet- autism, klassisk autism Det finns kunskaper inom området, men fortfarande begränsad. Barn och ungdomar med högfungerande autism fick inte någon hjälp ADHD fanns inte som diagnos, utan pratade man om maladaptiva barn/ungdomar- uppfostringshem Barnhem- gatubarn- missbruk 5

6 RYSSLAND (Sankt Petersburg) Medvetenheten bland barnläkare, skolpersonal och befolkning i stort är mycket begränsad. Barnhem eller psykiatrisk klinik. Bristande socialskydd Bekhterev Psychoneurological research institut erbjuder idag utredning men ej behandling. Psykologer och läkare som arbetar med patientgruppen, saknar resurser. 6

7 RYSSLAND- psykologarbete 1999-2005 Sammarbete mellan BUP i Stockholm och barn-och ungdomspsykiatri i Sankt Peterburg Hierarkisk arbetsmiljö Psykologen är underordnad till läkare. - Diagnostikarbete ligger främst hos läkarna - Psykologen arbetar och erbjuder stöd men det finns inte gemensamma riktlinjer för detta. Bristande stöd från samhället. 7

8 Sverige Barn & ungdomspsykiatri i Stockholm Generalistisk – specialistvård Arbetet är varierande: - Initial bedömning: kartläggning, socialt (familj, skola m.m.), anamnestiska uppgifter Fördjupad bedömning: - Anamestiska uppgifter - utredning Behandling: - psykoedukation, KBT, PDT, Familjeterapi, gruppbehandling. 8

9 Sverige Barn & ungdomspsykiatri i Stockholm Specialistvård (2005) Olika subspecialitets områden Autismspektrum och ADHD BUP:s Riktlinjer (2010, 2012) - Diagnostik - Intervention: Psykoedukation psykosociala interventioner Farmakologisk behandling 9

10 Sverige Barn & ungdomspsykiatri i Stockholm Psykologiska interventioner vid komorbid tillstånd - KBT-baserade interventioner - Socialfärdighetsträning i grupp - Kognitivt stöd Multimodal behandling Nätverk – Samarbete med föräldrarna – Samarbete med socialtjänsten, förskolan/skolan 10

11 Sverige Barn & ungdomspsykiatri i Stockholm Ny forskningsmottagning Child and Adolescent Psychiatry Research center Forskning & kliniskverksamhet förenas. Center of neurodevelopmental disorders at Karolinska institutet (KIND) genomför idag två forsknings- projekt: KONTAKT- social färdighetsträning för barn och ungdomar med hög-fungerande autism KITE- Neurofeedback, barn och ungdomar med ADHD 11

12 Tack för uppmärksamheten! nora.choque-olsson@ki.se nora-choque-olsson@sll.se 12


Ladda ner ppt "Erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Bolivia, Ryssland och Sverige Nora Choque Olsson Leg. psykolog, leg psykoterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser