Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIO-dialog Norrbottens län 2014-10-29 2014-10-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIO-dialog Norrbottens län 2014-10-29 2014-10-29."— Presentationens avskrift:

1 PRIO-dialog Norrbottens län 2014-10-29 2014-10-29

2 Befolkningsstatistik Norrbotten Källa: SCB, befolkningsstatistik 31 dec 2013 2014-10-29

3 Utdelning av stimulansmedel till Norrbottens län 2013  Norrbottens läns landsting: 11 863 940 kr 2014-10-29  Kommunerna Norrbotten: 4 600 262 kr Resultat från 2013 finns på: http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommels enpsykiskohalsa/overenskommelse2013/resultat.933.html http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommels enpsykiskohalsa/overenskommelse2013/resultat.933.html Arjeplog32 458 Arvidsjaur191 127 Boden815 635 Gällivare541 047 Haparanda292 704 Jokkmokk54 055 Kalix488 175 Kiruna678 917 Luleå796 104 Pajala185 570 Piteå436 585 Överkalix37 167 Övertorneå50 718

4 Barn och unga 2014-10-29 Information om SKL:s arbete finns på: http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykisk ohalsa.234.html www.psynk.se

5 Disposition barn och unga  Skolresultat grundskola -Ej nått mål i alla ämnen -Antal icke behöriga till gymnasieskolan  Kostnader grundskola (kostnad/elev)  Lärartäthet grundskola (antal elever/lärare)  Kostnader elevhälsa (kostnad/elev)  Samordnad individuell plan (inrapporterad prestation 2013)  Väntetider barn- och ungdomspsykiatrin -År 2009 -2013 -Nuläge 2014  Utvecklingsstöd barn och unga 2014-10-29

6 Källa: SKL, Öppna jämförelser 2014 Skolresultat grundskola

7 2014-10-29 * Uppgift saknas Källa: SKL, Öppna jämförelser 2014

8 2014-10-29 *Andel icke behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Källa: SKL, öppna jämförelser 2014

9 2014-10-29 *Andel icke behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Källa: SKL, öppna jämförelser 2014

10 Kostnader grundskola 2014-10-29 Källa: SKL, Öppna jämförelser 2014

11 2014-10-29 Lärartäthet grundskola Källa: Skolverket, Jämförelsetal 2013

12 Elevhälsa, kostnader 2014-10-29 Kostnad elevhälsa per elev/år (skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, köpta tjänster) Källa: Skolverket, SIRIS

13 2014-10-29 Kostnad elevhälsa per elev/år (skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, köpta tjänster) Källa: Skolverket, SIRIS

14 Samordnad Individuell Plan 2014-10-29 Källa: SKL, prestationer 2013 Landsting/ kommun Antal SIP som upprättats Antal barn med uppskattat behov av SIP Norrbotten lt8578 Norrbotten kom.114131 Arjeplog05 Arvidsjaur48 Boden207 Gällivare311 Haparanda1525 Jokkmokk11 Kalix2710 Kiruna73 Luleå2234 Pajala14 Piteå615 Älvsbyn08 Överkalix40 Övertorneå40

15 Väntetider, BUP Resultat tillgänglighet barn och unga, Norrbottens läns landsting 2009-2013 Källa: SKL, Väntetider i vården 2014-10-29 ÅrFörsta bedömning inom 30 dagar (min. gräns 90%) Fördjupad behandling inom 30 (+30) dagar (min. gräns 80%) 2013 9081 20129189 20119488 2010100 20099691

16 2014-10-29 Måluppfyllelse – första bedömning (läge 2014)

17 Måluppfyllelse - påbörjad fördjupad utredning/behandling (läge 2014) 2014-10-29

18 Utvecklingsstöd till barn och unga 2014 Hälsofrämjande och förebyggande insatser och modell för insamling av nationella data om skolsköterskornas hälsosamtal. Tidiga insatser, sociala investeringar och styrning och ledning. Utveckling av första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga och att mäta väntetiderna till första linjen. Tillgänglighetsmål i den förstärkta vårdgarantin. Kvalitets- och kunskapsutveckling gällande den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins insatser till barn och unga med stora behov. Utvecklingsarbete kring SIP (samordnade individuella planer). Nationellt projekt om självskadebeteende. 2014-10-29

19 Vuxna 2014-10-29 Information om SKL:s arbete finns på: http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykisk ohalsa.234.html http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

20 Disposition vuxna  Kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvård -Andel psykiatri/primärvård/somatik av nettokostnader hälso-och sjukvård -Kostnadsutveckling 2008-2012 -Årlig förändring av nettokostnader 2008-2012  Inventering kommuner (inrapporterat prestationsmål 2013) -Storlek inventering -Åldersfördelning -Sysselsättning -Försörjning -Boendeform -Boende med barn -Hälsoundersökning -SIP  Minskade tvångsåtgärder  Kvalitetsregister -Registreringar 2013 -Registreringar nuläge 2014  Utvecklingsstöd  Patientregistret, Individer sluten LPT/1 000 invånare 2014-10-29

21 Kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvård 2014-10-29

22  Av kommunernas resurser läggs allt mindre varje år på insatser till vuxna med missbruks- och beroendeproblem. Sedan 2008 har resurserna till missbruks- och beroendevården minskat med 6,4 %. Källa: SKL; Socialstyrelsen, Lägesrapport 2014

23 Källa: KPP, SKL 2014-10-29

24 Inventering, Norrbottens län 2014-10-29 Källa: SKL, Inventering inrapporterad 2013 * Ej godkänd 2013 KommunAntal personer i inventeringen Antal personer/1 000 vuxna i kommunen KvinnorMän Riket44 3065,849%51% Norrbotten 912 4,543%57% Arvidsjaur458,436%64% Arjeplog Boden25911,544%56% Gällivare694,543%55% Haparanda202,550% Jokkmokk Kalix1329,738%62% Kiruna623,448%52% Luleå*2313,842%58% Pajala7314,048%52% Piteå Älvsbyn Överkalix*217,043%57% Övertorneå Storlek inventering

25 Åldersfördelning 2014-10-29 Källa: SKL, Inventering 2013

26 2014-10-29 *Sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Källa: SKL, Inventering 2013 Sysselsättning, andel

27 Försörjning, andel 2014-10-29 *Föräldrapenning, studiemedel, arbetslöshetersättning, försörjning genom anhörig och övrigt Källa: SKL, Inventering 2013

28 2014-10-29 Källa: SKL, Inventering 2013 Boendeform, andel Ordinärt boende Ordinärt boende med praktiskt stöd Särskilda boende- former Stadigvarande hos föräldrar eller annan släkting Bostad där kommunen är kontrakts- innehavare Saknar stadigvarande boende Boende ej känt Riket 39%25%16%5%6%8%1% Norrbotten29%40%23%2%3% 0% Arvidsjaur56%24%18%0%2%0% Boden30%34%19%3%5%9%0% Gällivare45%16%30%3%0%6%0% Haparanda0%75%20%0%5%0% Kalix44%19%29%2%6%1%0% Kiruna32%39%26%2% 0% Luleå0%69%29%0%2%0% Pajala52%27%11%7%0%1%0% Överkalix43% 5% 0%5%0%

29 Boende med barn Källa: SKL, Inventering 2013 Har hemmaboende egna barn Bor tillsammans med andras barn Boende med barn ej känt Riket11%1%4% Norrbotten6%1%2% Arvidsjaur4%0% Boden10%1%2% Gällivare6%0%4% Haparanda15%0% Kalix2%0%2% Kiruna3%0% Luleå5%1%0% Pajala5%0%5% Överkalix0% 5% 2014-10-29

30 Källa: SKL, Inventering 2013 Hälsoundersökning

31 Källa: Inventering, SKL 2014-10-29 Samordnad individuell plan, vuxna *SIP finns och håller på att upprättas är sammanslaget

32 Minskade tvångsåtgärder Genombrottsprogram 2010-2013  Under åren har ett flertal team deltagit från Norrbotten Genombrottsprogram 2014  Inga team delar i 2014 års genombrottsprogram Läs mer: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/psykiskhalsa/svarast- sjuka/tvangsvard/genombrottsprogram_gammadelta http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/psykiskhalsa/svarast- sjuka/tvangsvard/genombrottsprogram_gammadelta Teamen har arbetat mot fyra mål i genombrottsprogrammen:  Minska behovet av tvångsåtgärder  Förbättra patientens upplevelse i samband med tvång  Öka kunskapen hos personalen  Utveckla samverkan 2014-10-29

33 Kvalitetsregister 1 jan -31 okt 2013 Resultat prestationsmål 2013, Norrbottens läns landsting Antal registreringar 1 jan - okt 2013842 Andel registreringar (min. gräns 50% av 1 243 personer)68 % Andel läkemedelsuppföljning Bipolär55 % Andel läkemedelsuppföljning PsykosR66 % Källa: SKL 2014-10-29

34 För att följa prestationsmålet 2014 se: http://prio.psykiatriregister.se/ http://prio.psykiatriregister.se/ Kvalitetsregister 2014

35 Utvecklingsstöd för insatser till personer med omfattande problem 2014  Ökad delaktighet och inflytande.  Bättre vård - mindre tvång (Genombrottsprojekt).  Stöd och utveckling av e-hälsotjänster (information, egenvård och stödtjänster).  Stödja landstingen i registrering av data i relevanta kvalitetsregister, öka kvaliteten i ingående data samt användning av utdata.  Stödja kommunerna i att genomföra inventeringar.  Samordning och spridning av om integrerade arbetsformer samt stödja kommuner och landsting för att införa dessa (I-nod).  Nationella självskadeprojektet.  Stödja införandet av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni.  METIS (Mer Teori i ST-utbildningen ). 2014-10-29

36 Källa: PAR, Socialstyrelsen 2013


Ladda ner ppt "PRIO-dialog Norrbottens län 2014-10-29 2014-10-29."

Liknande presentationer


Google-annonser