Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Opererande specialiteter Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Opererande specialiteter Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Opererande specialiteter Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare

2 DIVISION Opererande specialiteter Litteraturtips Ögonboken – Jan Ygge, Maria Kugelberg – ISBN10:9147099429

3 DIVISION Opererande specialiteter Fall 1 Kvinna född -75 Mor med RA, själv inga besvär, väsentligen frisk Närsynt, använt glasögon sedan barndomen Söker för ett par dagars besvär från vä öga –Mild irritation/lätt värk –Lätt dimsyn –Ljuskänslig Inga besvär från andra ögat

4 DIVISION Opererande specialiteter Fall 1 forts. Visus – Hö 1,25 eg korr – Vä 0,9 eg korr IOP – Hö 14 – Vä 10 Hö öga helt oretat

5 DIVISION Opererande specialiteter Diagnos?

6 DIVISION Opererande specialiteter Konjunktival retning Endast ETT öga påverkad Ofta ingen isolerad ciliär injektion, utan blandinjektion

7 DIVISION Opererande specialiteter Främre kammaren Precipitat – Beläggning av debris på kornealendotelet (korneas insida) – Ofta i den nedre delen av kornea

8 DIVISION Opererande specialiteter Främre kammaren Enskilda celler – Sjok med vita blodkroppar som flyter omkring Ljusväg – Proteinutfällning i kammarvattnet Mikroskopinställningar – Smal spalt (1,0) – Kort spalt (3,0) – Max ljusstyrka – Öka förstorningsgrad (16) – Gärna mörkt i rummet – Tålamod

9 DIVISION Opererande specialiteter Pupillen Ibland synekierad mot linsen Ofta dolt, men framträder vid dilatation Ser ut som oregelbunden pupill Vanligt vid det enskilda ögats första irit eller vid ett par dagars/ngn veckas obehandlad sjd

10 DIVISION Opererande specialiteter Irit Handläggs av ögon primärt Behandling kan initieras på distrikt, men kontakta ögonjouren (dagtid) för påtitt Ej akut diagnos Behandling – Kortisondroppar 1 droppe / 1-2 h initialt (Isopto-maxidex) – Pupillvidgande 2-3 ggr dagligen initialt (Cyclogyl) Tänk på associerad reumatisk sjd – Leder – Tarmar – Hud – Diabetes

11 DIVISION Opererande specialiteter Behöver man vara rädd för att förskriva kortisondroppar? Mycket vanlig medicin på ögon Går ej att överdosera Kända biverkningar – Katarakt - Kommer i tidigare åldrar hos unga patienter med återkommande iriter – Ögontryck – Vissa patienter reagerar med stegrad tryck. Kontrolleras på ögonkliniken – Retar ögat lite lätt – Tårersättning – Herpes keratit - försämring Ingen av biverkningarna är anledning att inte sätta in kortison – om man har undersökt ögat och uteslutit herpes keratit Trycket går att parera med trycksänkade alternativt kortisonpreparat med mindre påverkan på trycket (Vexol)

12 DIVISION Opererande specialiteter Röda ögon Rött ögaIngen värk (ev skav)Ögonlock normalaKladdigtKonjunktivitEj kladdigt Subkonjunktival blödning, Konjunktivit, Främmande kropp i konjunktiva Ögonlock ej normala Ektropion, Entropion, Blefarit, Vagel Värk/ljuskänslighetKornea normal Irit, Episklerit, Sklerit, Främmande kropp i konjunktiva Kornea ej normal Kornealerosion, Främmande kropp i kornea, Keratit, Marginalkeratit, Akut glaukom

13 DIVISION Opererande specialiteter Subkonjunktival blödning Ofarligt Blodförtunnande läkemedel Kontrollera BT Ev tårersättning

14 DIVISION Opererande specialiteter Konjunktivit - Ofta bilateral - Skav men ej värk 1.Allergisk 2.Viral 3.Bakteriell

15 DIVISION Opererande specialiteter Allergisk konjunktivit Säsongsbundet (inte alltid!) Klåda Rinnande ögon Folliklar Ögondroppar: – Antihistaminer – Natriumkromoglikat (Lecrolyn) Antihistamin p o, nasal steroid Om behov av topikala steroider skall patienten behandlas på ögonmottagning.

16 DIVISION Opererande specialiteter Viral konjunktivit Oftast adenovirus Smittsamt Hygien, tårersättning Om ej bättre på några dagar kan man prova topikal antibiotikasalva

17 DIVISION Opererande specialiteter Bakteriell konjunktivit Oftast streptokocker Pus Topikal antibiotikasalva/droppar – Chloromycetin – Chloramfenikol – Fucithalmic Om terapisvikt/atypsikt – Odla – Tänk på klamydia!!!

18 DIVISION Opererande specialiteter Keratit Rött öga Skav/värk, ibland ljuskänslighet Infiltrat på kornea Kontaktlinsbärare!! Bakteriell Herpes simplex

19 DIVISION Opererande specialiteter Bakteriell keratit Infiltrat på cornea Potentiellt synhotande!! Telefonkontakt med ögonjour Sätt inte in antibiotika före odling!!! Behandlas på ögon med topikal bredspektrumantibiotika och linsvila

20 DIVISION Opererande specialiteter Herpeskeratit Dendritika (trädformad) färgtagande epiteldefekt Om typiskt utseende kan man behandla på HC Zovirax ögonsalva x 5 i 1-2 v, därefter x 3 i 1 v Om atypiskt/osäker diagnos/terapisvikt remiss till ögon

21 DIVISION Opererande specialiteter Marginalkeratit Limbusnära inflammation på kornea Rodnad, irritation, ibland värk och ljuskänslighet Differentialdiagnos: Bakteriell keratit! Dessa infiltrat sitter vanligen längre in på kornea. Om infiltrat inom 1 mm från limbus är det inte troligt att keratiten är bakteriell. Behandlas med kortison (Isopto-Maxidex eller Vexol) i nedtrappande dos några veckor + ev antibiotikasalva. Kan göras på HC, kontrollera ögontrycket. Det tar ofta lång tid innan infiltratet försvinner och det lämnar ofta en ärrbildning. Om osäkerhet kontakt/remiss ögon.

22 DIVISION Opererande specialiteter Akut glaukom Mät alltid trycket på ett rött öga! Snabbt tilltagande dimsyn, värk, ev illamående och kräkningar Korneaödem, stasinjektion, medelvid pupill med dålig ljusreaktion Högt ögontryck Telefonkontakt med ögonjour Dilatera INTE!!! Trycksänkande behandling kan vid behov (långa transporter) inledas på HC i samråd med ögonjour, trycksänkande droppar och/eller Diamox 250-500 mg p o. Obs njursvikt

23 DIVISION Opererande specialiteter Fall 2 Man född -50. Närsynt. Igår debut av ljusblixtar i höger öga. Dessa har nu avtagit. Svarta ”flugor” och ”spindelnät” flyter runt i höger ögas synfält. Synskärpan som vanligt, men ”något i vägen som stör” Ögat inte varit rött, inte ont, ingen sekretion.

24 DIVISION Opererande specialiteter Fall 2 Status: Visus Höger 0,9 med egna glas. Störande grumlingar. Vänster 1,0 med egna glas IOP (Ögontryck) Hö: 17 Vä: 18 mmHg Ögat blekt, oretat i främre kammaren

25 DIVISION Opererande specialiteter Fall 2 - Glaskroppsavlossning

26 DIVISION Opererande specialiteter Fall 2 – Vad gör jag på vårdcentral? Fråga om fast gardin Amotioinformation – Finns på VIS Remiss till ögon – behöver INTE akutmärkas. Vi ser patienten inom 2 v- 1 mån Om du är osäker – ring och konsultera ögonjouren!

27 DIVISION Opererande specialiteter Rinnande ögon Har patienten ett avflödeshinder eller överproduktion Överproduktion mkt vanligare – Retning – Allergi – Torra ögon Tårfilm består av flera olika komponenter, bl.a. – Ytterst, ett lipidlager, produceras i meiboms körtlar – Därunder ligger den vattniga delen, produceras i tårkörteln

28 DIVISION Opererande specialiteter Rinnande ögon - Blefarit Dysfunktion i meiboms körtlar (blefarit) -> ökad evaporation ->sekundär överproduktion av vattnig tårkomponent

29 DIVISION Opererande specialiteter Rinnande ögon - Blefarit Behandla med tårersättning – stabiliserar tårfilmen Antibiotika – bakteriell närvaro i körtlarna – Fucithalmic 1x2 i en vecka Kortisonsalva – lindrar inflammationen i ögonlocket – Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2 i en vecka Svårare fall med p.o azitromax eller tetralysal (OBS – fototoxiskt) ÖGONLOCKSTVÄTT enligt rutin i VIS

30 DIVISION Opererande specialiteter Rinnande ögon Titta alltid på hur ögonlocket ser ut för att inte missa en annan orsak EntropionEktropion

31 DIVISION Opererande specialiteter Vagel Inflammation och stopp i utförsgången i en meiboms körtel – cysta Börjar med en akut inflammation som kan göra ont och vara ganska besvärligt Rött och svullet, nära ögonlocksranden Behandlas med ögonlockstvätt inkl värme- behandling och antibiotikasalva (Fucithalmic 1x2 i 1-2 veckor) KONSERVATIV BEHANDLING, ej kirurgi Kirurgi ej indicerat Se patientinformation i vis ”Egenvård vid vagel”

32 DIVISION Opererande specialiteter Vagel - Chalazion Inflammationen lugnar sig såsmåningom, ev spricker cystan – ofarligt Övergår i en kronisk inflammation och inkapsling – Chalazion Oöm, oretad, längre in på ögonlocket Ögonlockstvätt med varma kompresser Prova behandla med kortisonsalva – Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2 i en vecka, salva både i ögat samt på ögonlocket Om synpåverkan, eller kvarstående cysta efter ett år och patienten störs, remiss till ögon för eventuell kortisoninjektion alt operation Operation – svårbedövat, brukar göra ganska ont.

33 DIVISION Opererande specialiteter Främmande kropp Hamrat mot metall, slipat med rondell. Tränger sällan igenom kornea/sklera Metalliska föremål lämnar kvar rostring som också måste tas bort – FK-instrument – Ibland lite svårt att få bort rost- ringen. Behandla med fucithalmic över natt och försök igen dagen efter Glöm inte att evertera Fucithalmic i ca 1 vecka Åter vb

34 DIVISION Opererande specialiteter Kornealerosion Lindrigt trauma Epitelial skada – tar färg Om även stroma – kan ge ärrbildning Behandla med antibiotikasalva Åter vb

35 DIVISION Opererande specialiteter Skador Markerade området intressant för oss – resten stativ – Skadade strukturer – Ärrbildning

36 DIVISION Opererande specialiteter Synnedsättning då….? Långsam synnedsättning hänvisas till optiker Plötslig synnedsättning – Unilateral/Bilateral – Amaurosis fugax  medicinakuten – Homonym hemianopsi  medicinakuten – Krokseende? – Kontakt med ögonjour.

37 DIVISION Opererande specialiteter Vilka patienter ska INTE primärt till ögon? Amaurosis fugax  medicinakuten/HC Homonym hemianopsi  medicinakuten Trauma mot öga OCH skalle  kirurgakuten Dubbelseende – Binokulärt  Neurologisk bedömning primärt – Monokulärt  Optiker primärt Långsam synnedsättning  Optiker

38 DIVISION Opererande specialiteter När är det akut? 1.Bulbperforation – Se hela patienten! Skallskada? Traumalarm? – Skydda ögat! Mät inte trycket! 2.Kemisk skada – Bedöva, skölj, skölj, skölj, skölj, skölj….. 3.När patienten inte skall till ögon Amaurosis fugax/Homonym hemianopsi/kvadrantanopsi

39 DIVISION Opererande specialiteter Keratit Akut glaukom Endoftalmit …telefonkontakt med ögonjour

40 DIVISION Opererande specialiteter …näthinneavlossning då? Opereras ofta dagen efter i Umeå. Påtittas samma dag, men behöver inte bedömas nattetid.

41 DIVISION Opererande specialiteter Tryckmätning Goldmans applanationstonometer – Gold standard Droppa lidokain/fluorescin I-Care

42 DIVISION Opererande specialiteter Mikroskopet På/av Ljusstyrka På/av Ljusstyrka Spaltens bredd Spaltens höjd Blått ljus Spaltens höjd Blått ljus Förstoringsgrad, ibland en ratt Förstoringsgrad, ibland en ratt på sidan Titta upp/ner/hö/vä Skärpa (fram/bak) Titta upp/ner/hö/vä Skärpa (fram/bak)


Ladda ner ppt "DIVISION Opererande specialiteter Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare."

Liknande presentationer


Google-annonser