Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare"— Presentationens avskrift:

1 Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare

2 Litteraturtips Ögonboken Jan Ygge, Maria Kugelberg ISBN10:

3 Fall 1 Kvinna född -75 Mor med RA, själv inga besvär, väsentligen frisk Närsynt, använt glasögon sedan barndomen Söker för ett par dagars besvär från vä öga Mild irritation/lätt värk Lätt dimsyn Ljuskänslig Inga besvär från andra ögat

4 Fall 1 forts. Visus Hö 1,25 eg korr Vä 0,9 eg korr IOP Hö 14 Vä 10
Hö öga helt oretat

5 Diagnos?

6 Konjunktival retning Endast ETT öga påverkad
Ofta ingen isolerad ciliär injektion, utan blandinjektion

7 Främre kammaren Precipitat
Beläggning av debris på kornealendotelet (korneas insida) Ofta i den nedre delen av kornea

8 Främre kammaren Enskilda celler
Sjok med vita blodkroppar som flyter omkring Ljusväg Proteinutfällning i kammarvattnet Mikroskopinställningar Smal spalt (1,0) Kort spalt (3,0) Max ljusstyrka Öka förstorningsgrad (16) Gärna mörkt i rummet Tålamod

9 Pupillen Ibland synekierad mot linsen
Ofta dolt, men framträder vid dilatation Ser ut som oregelbunden pupill Vanligt vid det enskilda ögats första irit eller vid ett par dagars/ngn veckas obehandlad sjd

10 Irit Handläggs av ögon primärt
Behandling kan initieras på distrikt, men kontakta ögonjouren (dagtid) för påtitt Ej akut diagnos Behandling Kortisondroppar 1 droppe / 1-2 h initialt (Isopto-maxidex) Pupillvidgande 2-3 ggr dagligen initialt (Cyclogyl) Tänk på associerad reumatisk sjd Leder Tarmar Hud Diabetes

11 Behöver man vara rädd för att förskriva kortisondroppar?
Mycket vanlig medicin på ögon Går ej att överdosera Kända biverkningar Katarakt - Kommer i tidigare åldrar hos unga patienter med återkommande iriter Ögontryck – Vissa patienter reagerar med stegrad tryck. Kontrolleras på ögonkliniken Retar ögat lite lätt – Tårersättning Herpes keratit - försämring Ingen av biverkningarna är anledning att inte sätta in kortison – om man har undersökt ögat och uteslutit herpes keratit Trycket går att parera med trycksänkade alternativt kortisonpreparat med mindre påverkan på trycket (Vexol)

12 Röda ögon Rött öga Ingen värk (ev skav) Ögonlock normala Kladdigt
Konjunktivit Ej kladdigt Subkonjunktival blödning, Konjunktivit, Främmande kropp i konjunktiva Ögonlock ej normala Ektropion, Entropion, Blefarit, Vagel Värk/ljuskänslighet Kornea normal Irit, Episklerit, Sklerit, Främmande kropp i konjunktiva Kornea ej normal Kornealerosion, Främmande kropp i kornea, Keratit, Marginalkeratit, Akut glaukom

13 Subkonjunktival blödning
Ofarligt Blodförtunnande läkemedel Kontrollera BT Ev tårersättning

14 Konjunktivit Ofta bilateral Skav men ej värk Allergisk Viral
Bakteriell

15 Allergisk konjunktivit
Säsongsbundet (inte alltid!) Klåda Rinnande ögon Folliklar Ögondroppar: Antihistaminer Natriumkromoglikat (Lecrolyn) Antihistamin p o, nasal steroid Om behov av topikala steroider skall patienten behandlas på ögonmottagning.

16 Viral konjunktivit Oftast adenovirus Smittsamt Hygien, tårersättning
Om ej bättre på några dagar kan man prova topikal antibiotikasalva

17 Bakteriell konjunktivit
Oftast streptokocker Pus Topikal antibiotikasalva/droppar Chloromycetin Chloramfenikol Fucithalmic Om terapisvikt/atypsikt Odla Tänk på klamydia!!!

18 Keratit Rött öga Skav/värk, ibland ljuskänslighet Infiltrat på kornea
Kontaktlinsbärare!! Bakteriell Herpes simplex

19 Bakteriell keratit Infiltrat på cornea Potentiellt synhotande!!
Telefonkontakt med ögonjour Sätt inte in antibiotika före odling!!! Behandlas på ögon med topikal bredspektrumantibiotika och linsvila

20 Herpeskeratit Dendritika (trädformad) färgtagande epiteldefekt
Om typiskt utseende kan man behandla på HC Zovirax ögonsalva x 5 i 1-2 v, därefter x 3 i 1 v Om atypiskt/osäker diagnos/terapisvikt remiss till ögon

21 Marginalkeratit Limbusnära inflammation på kornea
Rodnad, irritation, ibland värk och ljuskänslighet Differentialdiagnos: Bakteriell keratit! Dessa infiltrat sitter vanligen längre in på kornea. Om infiltrat inom 1 mm från limbus är det inte troligt att keratiten är bakteriell. Behandlas med kortison (Isopto-Maxidex eller Vexol) i nedtrappande dos några veckor + ev antibiotikasalva. Kan göras på HC, kontrollera ögontrycket. Det tar ofta lång tid innan infiltratet försvinner och det lämnar ofta en ärrbildning. Om osäkerhet kontakt/remiss ögon.

22 Akut glaukom Mät alltid trycket på ett rött öga!
Snabbt tilltagande dimsyn, värk, ev illamående och kräkningar Korneaödem, stasinjektion, medelvid pupill med dålig ljusreaktion Högt ögontryck Telefonkontakt med ögonjour Dilatera INTE!!! Trycksänkande behandling kan vid behov (långa transporter) inledas på HC i samråd med ögonjour, trycksänkande droppar och/eller Diamox mg p o. Obs njursvikt

23 Fall 2 Man född -50. Närsynt. Igår debut av ljusblixtar i höger öga. Dessa har nu avtagit. Svarta ”flugor” och ”spindelnät” flyter runt i höger ögas synfält. Synskärpan som vanligt, men ”något i vägen som stör” Ögat inte varit rött, inte ont, ingen sekretion.

24 Fall 2 Status: Visus Höger 0,9 med egna glas. Störande grumlingar.
Vänster 1,0 med egna glas IOP (Ögontryck) Hö: 17 Vä: 18 mmHg Ögat blekt, oretat i främre kammaren

25 Fall 2 - Glaskroppsavlossning

26 Fall 2 – Vad gör jag på vårdcentral?
Fråga om fast gardin Amotioinformation Finns på VIS Remiss till ögon – behöver INTE akutmärkas. Vi ser patienten inom 2 v- 1 mån Om du är osäker – ring och konsultera ögonjouren!

27 Rinnande ögon Har patienten ett avflödeshinder eller överproduktion
Överproduktion mkt vanligare Retning Allergi Torra ögon Tårfilm består av flera olika komponenter, bl.a. Ytterst, ett lipidlager, produceras i meiboms körtlar Därunder ligger den vattniga delen, produceras i tårkörteln

28 Rinnande ögon - Blefarit
Dysfunktion i meiboms körtlar (blefarit) -> ökad evaporation ->sekundär överproduktion av vattnig tårkomponent

29 Rinnande ögon - Blefarit
Behandla med tårersättning – stabiliserar tårfilmen Antibiotika – bakteriell närvaro i körtlarna Fucithalmic 1x2 i en vecka Kortisonsalva – lindrar inflammationen i ögonlocket Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2 i en vecka Svårare fall med p.o azitromax eller tetralysal (OBS – fototoxiskt) ÖGONLOCKSTVÄTT enligt rutin i VIS

30 Rinnande ögon Titta alltid på hur ögonlocket ser ut för att inte missa en annan orsak Entropion Ektropion

31 Vagel Inflammation och stopp i utförsgången i en meiboms körtel – cysta Börjar med en akut inflammation som kan göra ont och vara ganska besvärligt Rött och svullet, nära ögonlocksranden Behandlas med ögonlockstvätt inkl värme- behandling och antibiotikasalva (Fucithalmic 1x2 i 1-2 veckor) KONSERVATIV BEHANDLING, ej kirurgi Kirurgi ej indicerat Se patientinformation i vis ”Egenvård vid vagel”

32 Vagel - Chalazion Inflammationen lugnar sig såsmåningom, ev spricker cystan – ofarligt Övergår i en kronisk inflammation och inkapsling – Chalazion Oöm, oretad, längre in på ögonlocket Ögonlockstvätt med varma kompresser Prova behandla med kortisonsalva – Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2 i en vecka, salva både i ögat samt på ögonlocket Om synpåverkan, eller kvarstående cysta efter ett år och patienten störs, remiss till ögon för eventuell kortisoninjektion alt operation Operation – svårbedövat, brukar göra ganska ont.

33 Främmande kropp Hamrat mot metall, slipat med rondell.
Tränger sällan igenom kornea/sklera Metalliska föremål lämnar kvar rostring som också måste tas bort FK-instrument Ibland lite svårt att få bort rost- ringen. Behandla med fucithalmic över natt och försök igen dagen efter Glöm inte att evertera Fucithalmic i ca 1 vecka Åter vb

34 Kornealerosion Lindrigt trauma Epitelial skada – tar färg
Om även stroma – kan ge ärrbildning Behandla med antibiotikasalva Åter vb

35 Skador Markerade området intressant för oss – resten stativ
Skadade strukturer Ärrbildning

36 Synnedsättning då….? Långsam synnedsättning hänvisas till optiker
Plötslig synnedsättning Unilateral/Bilateral Amaurosis fugax medicinakuten Homonym hemianopsi medicinakuten Krokseende? Kontakt med ögonjour.

37 Vilka patienter ska INTE primärt till ögon?
Amaurosis fugax  medicinakuten/HC Homonym hemianopsi  medicinakuten Trauma mot öga OCH skalle  kirurgakuten Dubbelseende Binokulärt Neurologisk bedömning primärt Monokulärt  Optiker primärt Långsam synnedsättning  Optiker

38 När är det akut? Bulbperforation
Se hela patienten! Skallskada? Traumalarm? Skydda ögat! Mät inte trycket! Kemisk skada Bedöva, skölj, skölj, skölj, skölj, skölj….. När patienten inte skall till ögon Amaurosis fugax/Homonym hemianopsi/kvadrantanopsi

39 Keratit Akut glaukom Endoftalmit …telefonkontakt med ögonjour

40 …näthinneavlossning då?
Opereras ofta dagen efter i Umeå. Påtittas samma dag, men behöver inte bedömas nattetid.

41 Tryckmätning Goldmans applanationstonometer Gold standard
Droppa lidokain/fluorescin I-Care

42 Mikroskopet Spaltens höjd Blått ljus Förstoringsgrad, ibland en ratt
Förstoringsgrad, ibland en ratt på sidan Förstoringsgrad, ibland en ratt Spaltens bredd Titta upp/ner/hö/vä Skärpa (fram/bak) På/av Ljusstyrka


Ladda ner ppt "Ögon – för Primärvården Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare"

Liknande presentationer


Google-annonser