Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energibesparing i växthus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energibesparing i växthus"— Presentationens avskrift:

1 Energibesparing i växthus
Hortonom Jonas Möller Nielsen

2 LCC - Livscykelkostnad
LCC-ekvationen Nusummefaktorn beror på livslängd och ränta. Nusumman är motsatsen till att slå ut investeringen till en månadskostnad. Tar hänsyn till inflation, livslängd och ränta. Kan jämföra produkter med olika livslängder och där investeringen sker vid olika år.

3 Energieffektivisering i växthus
Fotot visar en pump som levererats med varvtalsreglering från fabrik. Flik 3 - Cirkulationspumpar

4 Cirkulationspumpstopp & varvtalsreglering
minskar elanvändningen, minskat pumpslitage, minskade värmeförluster då pumpen inte arbetar mot stängd shunt (läckage), återbetalningstid 1 år, låg returtemperatur (VR).

5 Energieffektivisering i växthus Flik 4 - Fläktar

6 Här används fläktar i växthus
cirkulationsfläktar för jämnare klimat, kanalfläktar i system med luftburen värme, rökgasfläktar i fastbränslepannor, luftbehandlingsaggregat för t.ex. avfuktning, kylar. Fotot visar en horisontell cirkulationsfläkt i tomatodling.

7 Energieffektivisering i växthus Flik 5-1 - Vattenburen värme

8 Rörisolering minskar värmeförlusterna,
bibehåller framledningstemperaturen, vilket viktigt när man har värmepumpar, jämnare klimat, bättre produktkvalitet. Fotot visar huvudcirkulationspump med isolerade matningsrör.

9 Bordvärme välj vattentåliga rörskålar,
Fotot visar isolerade matningsrör till bordvärme. välj vattentåliga rörskålar, osäker - isolera ett rör i taget, kvaliteten på produkterna närmast väggen kan öka p.g.a. minskad värmeavgivning.

10 Matningsrör som värmerör
Den kalla luften är tung, vilket man kan se på plastfolien som trycks in i växthuset. Visar på behovet av täta och kraftiga kallrasfickor! skall EJ isoleras då de hjälper till att hålla temperaturen vintertid, ger stora värmeförluster under sommarhalvåret då värmen används för fuktstyrning, dålig lösning som bör undvikas,

11 Rör längs innervägg matningsrör skall isoleras,
värmerören skall tas bort.

12

13 Energieffektivisering i växthus Flik 5-2 - Luftburen värme

14 Varför isolera? minskad energianvändning (stor värmeavgivande area),
Fotot visar isolerad kanal i tomatodling. Kanalen lämnar här varmlutpannan. minskad energianvändning (stor värmeavgivande area), jämnare klimat, jämnare produktkvalitet, minskat buller ⇒ bättre arbetsmiljö.

15 Besparingen är stor med isolerade kanaler på grund av deras stora omslutande area. Exemplet är räknat på 20 mm isolertjocklek. Exempel - 20 mm isolertjocklek

16

17

18 Energieffektivisering i växthus Flik 6 - Klimatskal
Fotot visar normal växthusdörr i aluminium.

19 Diagram som visar skillnaden i värmeförluster från standard växthusport kontra bättre industriport (foto). Dörr eller port

20 Shuntgrupp isolering bakom, isolera rören,
Bakom shuntgrupper behövs inget transparent materiel. Det skuggar så mycket ändå och här förloras mycket värme. isolering bakom, isolera rören, isolera (shunt-) ventiler och pumphus, släpper ej in mycket ljus, höga temperaturer från rör, pumpar och shuntar.

21 Norrvägg isoleras med vit insida,
Fotot visar isolerad norrvägg (väggpanel 50 mm isolering) på försöksväxthus i Årslev i Danmark. isoleras med vit insida, 50 mm väggpanel har ett U-värde = 0,5, enkelglas har ett U-värde = 7, lätt att hålla rent, enklare vävinstallation, reflekterar tillbaks ljuset.

22 Sockel ljus behövs ej under kulturen,
Fotot visar isolerad sockel (väggpanel 50 mm isolering), 1 m hög. ljus behövs ej under kulturen, kallrasfickor högre upp minskar risken för skador på fickorna, på 4 m ståndsida utgör en 1 m hög sockel 25 % av väggarean.

23 Grund Fotot visar en grundisolering med Isodrän. minskar värmeförlusterna genom konvektion och drag (vid dränerad grundläggning), ett måste vid odling i jord eller på mark.

24

25

26 Energieffektivisering i växthus Flik 7 - Väv

27 Höger: tejpad väv där krokarna sitter.
Vänster: kroken har börjat slita sönder väven, t.ex. vid blåst. Hög tid att tejpa. Höger: tejpad väv där krokarna sitter. Tejpning

28 Väven är för gammal och har börjat gå sönder
Väven är för gammal och har börjat gå sönder. Borde varit bytt för flera år sedan. Gammal väv

29 Kallrasfickor Dräneringen i kallrasfickan har inte fungerat, så den har fyllts med kondensvatten från taket och till sist brustit. Ser man en kallrasficka med vatten, stick upp en kniv så att vattnet rinner ut.

30 Fastsättning En vävhållare i vävens framkant har lossnat så att väven drar snett.

31 Vanlig klammer som råstar. Klammern måste vara rostfri!
Rostig klammer

32 Väven skaver mot det rostiga värmeröret, vilket gör att den mycket snart går sönder.
Skav mot rör

33 En skyddande vajer skyddar väven från att skava mot skenan
En skyddande vajer skyddar väven från att skava mot skenan. Snygg lösning. Väv skyddad med hjälp av vajer

34 Väven är för snålt tilltagen vid gaveln
Väven är för snålt tilltagen vid gaveln. När väven krymper drar den ihop sig och vi får en glipa mellan väv och gavelvägg som följd. Väven tätar ej mot gavel - krympskada

35 Väven är för kort och har krympt med läckage som följd.
Väv tätar ej mot golvet - krympskada

36 Energieffektivisering i växthus Flik 8 - Vindskydd

37 Energiförluster Vindens inverkan
Vindens andel av energiförlusterna i ett växthus är avsevärda. Energiförluster Vindens inverkan

38 Vindskydd 50 % luftegenomsläpplighet, nät eller växter,
Fotot på bilden är ett för glest nät för maximal effekt. Bäst är en täthet på 50 %. 50 % luftegenomsläpplighet, nät eller växter, minskar risken för stormskador (minskad försäkringspremie?) växter kräver klippning och kan fungera som värd för skadeorganismer.

39 Datorstyrning

40 Dynamisk styrning

41 Minskat behov av växtskyddsmedel Minskad retardering
Dynamisk styrning Minskad energianvändning Härdigare plantor

42 Cascada AB Jonas Möller Nielsen Georgs väg 1 Rolfstorp @jonasmn


Ladda ner ppt "Energibesparing i växthus"

Liknande presentationer


Google-annonser