Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall."— Presentationens avskrift:

1 1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall

2 2 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Implementering av H ProgSäk i Safety 1st Safety 1st: AerotechTelubs handbok i systemsäkerhet Syfte:förbättra/underlätta systemsäkerhetsarbetet map programvara problem/svårigheter att överbrygga tillämpbarhet i AerotechTelubs verksamhet

3 3 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Översikt: Kompletteringar i Safety 1st -Inkluderas programvara i systemsäkerhetsanalysen? -Programvaras kritikalitet -Säkerhetskrav map. programvara -Analysmetoder för programvara -Checklista vid säkerhetsanalys av programvara -Verifiering -Underhåll av programvara -DO178, IEC61508, DS 00-55,…

4 4 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Överblick: Mall för kravuppfyllnad enl. H ProgSäk H ProgSäk kap. OmrådeKravHMLUppfylltVerifiering om uppfyllt Motiv om ej uppfyllt Åtgärder om ej uppfyllt 4.1Personal- kvalifika- tioner Personalen skall bestå av programvaruutvecklare med god kännedom om etablerad utvecklings- teknik (metoder, verktyg, programmeringsspråk), tillämpliga standarder och systemets applikations- område. Detta gäller särskilt system- och programvaruarkitekter samt konstruktörer. XXX ------ 4.2Styr- processer Grundkrav för projektplanering enligt kap 5. skall vara uppfyllda. Dessa är: … XXX 4.3Produk- tions- process Systemsäkerhetsanalys skall utföras på produktionsprocessen, för att identifiera de risker processen kan medföra. X 4.4Produk- tionsmiljö Rapport över kända, rättade kompilatorproblem skall införskaffas. XX 4.5ProduktÅteranvända komponenter avsedda för icke-kritiska delar skall isoleras från kritiska delar. XXX

5 5 2015-01-11 Reg nr Division-Sign H ProgSäk kap. OmrådeGransknikngsunderlagChecklistaKommentarer 3.3.3.1Ändringar av färdigt system Ändringsspecifikation samt dokumentation över kritiska programvarudelar, tester samt säkerhetsanalyser. Är specificerade ändringar precisa, otvetydiga, motsägelsefria och fullständiga? ------ 3.4.4Teknisk specifikation Vilka krav går ej att verifiera? Vilka kan förenklas eller elimineras? ------ 4.3.3Systemsäker- hetsanalys av programvara Dokumentation av utförda systemsäker- hetsanalyser, system- arkitektur och system- gränsytor samt härledda program- varukrav. Har säkerhetsanalys av aktuella programvaru- krav utförts och dokumenterats? ------ Överblick: Checklista vid säk.analys av programvara (H ProgSäk)

6 6 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Systemsäkerhetsarbete pilotfall Syfte:utvärdera metodik i H ProgSäk genom tillämpning i ett pilotprojekt. System ”X”:Medelhög kritikalitet Kravverifiering enl. ”mall för kravuppfyllnad enligt H ProgSäk”

7 7 2015-01-11 Reg nr Division-Sign OmrådeAntal krav (Medelrisk) Tillämpliga system X Uppfyllda system X 1) Möjliga att uppfylla 2) Personal­ kvalifikationer 9807 Styrprocesser20196 Produktions­ process 6553248 Produktions­ miljö 3115513 Produkt17912329122 Dokumentations­ lista 21180 Summa32023642227 Resultat kravverifiering system ”X” 1)Delvis uppfyllda krav är i tabellen behandlade som ej uppfyllda. 2)Krav som eventuellt går att uppfylla är i tabellen behandlade som icke möjliga att uppfylla.

8 8 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Erfarenhetsåtermatning: -H ProgSäk mycket omfattande -Bättre samarbete med systemutvecklare -H ProgSäk i AerotechTelubs verksamhet -120 h -Fortsatt utveckling av Safety 1st


Ladda ner ppt "1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall."

Liknande presentationer


Google-annonser