Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall."— Presentationens avskrift:

1 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall

2 Reg nr Division-Sign Implementering av H ProgSäk i Safety 1st Safety 1st: AerotechTelubs handbok i systemsäkerhet Syfte:förbättra/underlätta systemsäkerhetsarbetet map programvara problem/svårigheter att överbrygga tillämpbarhet i AerotechTelubs verksamhet

3 Reg nr Division-Sign Översikt: Kompletteringar i Safety 1st -Inkluderas programvara i systemsäkerhetsanalysen? -Programvaras kritikalitet -Säkerhetskrav map. programvara -Analysmetoder för programvara -Checklista vid säkerhetsanalys av programvara -Verifiering -Underhåll av programvara -DO178, IEC61508, DS 00-55,…

4 Reg nr Division-Sign Överblick: Mall för kravuppfyllnad enl. H ProgSäk H ProgSäk kap. OmrådeKravHMLUppfylltVerifiering om uppfyllt Motiv om ej uppfyllt Åtgärder om ej uppfyllt 4.1Personal- kvalifika- tioner Personalen skall bestå av programvaruutvecklare med god kännedom om etablerad utvecklings- teknik (metoder, verktyg, programmeringsspråk), tillämpliga standarder och systemets applikations- område. Detta gäller särskilt system- och programvaruarkitekter samt konstruktörer. XXX Styr- processer Grundkrav för projektplanering enligt kap 5. skall vara uppfyllda. Dessa är: … XXX 4.3Produk- tions- process Systemsäkerhetsanalys skall utföras på produktionsprocessen, för att identifiera de risker processen kan medföra. X 4.4Produk- tionsmiljö Rapport över kända, rättade kompilatorproblem skall införskaffas. XX 4.5ProduktÅteranvända komponenter avsedda för icke-kritiska delar skall isoleras från kritiska delar. XXX

5 Reg nr Division-Sign H ProgSäk kap. OmrådeGransknikngsunderlagChecklistaKommentarer Ändringar av färdigt system Ändringsspecifikation samt dokumentation över kritiska programvarudelar, tester samt säkerhetsanalyser. Är specificerade ändringar precisa, otvetydiga, motsägelsefria och fullständiga? Teknisk specifikation Vilka krav går ej att verifiera? Vilka kan förenklas eller elimineras? Systemsäker- hetsanalys av programvara Dokumentation av utförda systemsäker- hetsanalyser, system- arkitektur och system- gränsytor samt härledda program- varukrav. Har säkerhetsanalys av aktuella programvaru- krav utförts och dokumenterats? Överblick: Checklista vid säk.analys av programvara (H ProgSäk)

6 Reg nr Division-Sign Systemsäkerhetsarbete pilotfall Syfte:utvärdera metodik i H ProgSäk genom tillämpning i ett pilotprojekt. System ”X”:Medelhög kritikalitet Kravverifiering enl. ”mall för kravuppfyllnad enligt H ProgSäk”

7 Reg nr Division-Sign OmrådeAntal krav (Medelrisk) Tillämpliga system X Uppfyllda system X 1) Möjliga att uppfylla 2) Personal­ kvalifikationer 9807 Styrprocesser20196 Produktions­ process Produktions­ miljö Produkt Dokumentations­ lista Summa Resultat kravverifiering system ”X” 1)Delvis uppfyllda krav är i tabellen behandlade som ej uppfyllda. 2)Krav som eventuellt går att uppfylla är i tabellen behandlade som icke möjliga att uppfylla.

8 Reg nr Division-Sign Erfarenhetsåtermatning: -H ProgSäk mycket omfattande -Bättre samarbete med systemutvecklare -H ProgSäk i AerotechTelubs verksamhet -120 h -Fortsatt utveckling av Safety 1st


Ladda ner ppt "1 2015-01-11 Reg nr Division-Sign Teknikprov: Implementering av H ProgSäk -Implementering i Safety 1st -Systemsäkerhetsarbete pilotfall."

Liknande presentationer


Google-annonser