Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hysterektomi & urininkontinens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hysterektomi & urininkontinens"— Presentationens avskrift:

1 Hysterektomi & urininkontinens
Anders Kjaeldgaard, Karolinska -Enkla registerdata Daniel Altman, Danderyd Epidemiologiska data Jan-Henrik Stjerndahl, Sahlgrenska -Jämförande registerstudie

2 Gynop-registerdata Frågeställning: Hur påverkar borttagande av livmodern kvinnans kontinens? Analys: Först måste vi selektera fram ett material där uterusexstirpation är enda op.åtgärd och kända faktorer som disponerar för inkontinens elimineras Uteri storlek Prolaps Samtidig annan operation (ffa adnexop.)

3 Urvalskriterier Alla ingrepp på uterus 2006-2008 (14.500)
Endast hysterektomi (total exstirp.) (10.500) Ej samtidig adnexoperation (6.000) Ej (samtidig) prolapsoperation (4.000) Ej malignitet (3.000) ”Normalstor” uterus (<6v) (1.500) 1-årsenkät ifylld (1.000) Båda preop och postop inkont.frågor ifyllda (700)

4 Hysterektomi & postop. inkontinens
Urinläckage efter total uterusextirpation n % Kontinent 538 76,9 Inkontinent 162 23,1 Total 700 100,0 Efter borttagande av en ”normalstor” uterus är (men inte nödvändigtvis blir!) 1 utav 4 inkontinent Hur var det egentligen med kontinensen innan op?

5 Hysterektomi & preop. inkontinens
Urinläckage innan op n % Kontinent 538 76,9 Inkontinent 162 23,1 Total 700 100,0 1 utav 4 hysterektomerade läcker > 1 gång i månaden redan innan op! Är det samma kvinnor som också efteråt är inkontinenta?

6 Hysterektomieffekt (normalstora uterus) på inkontinens
Postop Preop Kontinent Inkontinent n 485 51 % 90,5% 9,5% 53 111 32,3% 67,7% Total 538 162 Hysterektomi (total uterusexstirpation) ”botar” lika många preop. inkontinenta som postop. blir inkontinenta

7 Konklusion av registerdata
Den samlade effekten av hysterektomi på urininkontinens efter 1 år är + 0 Dock utvecklar 10 % urinläckage postop Men 1/3 inkontinenta blir av med läckaget Långtidseffekten kan dock ej bedömas utifrån registerdata Teoretiskt kan man dock enkelt göra en uppföljningsstudie om x antal år


Ladda ner ppt "Hysterektomi & urininkontinens"

Liknande presentationer


Google-annonser