Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsutveckling fastighet. 2 En del av de personer inom lantmäteriet som arbetar förfullt med kvalitetshöjning!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsutveckling fastighet. 2 En del av de personer inom lantmäteriet som arbetar förfullt med kvalitetshöjning!!"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsutveckling fastighet

2 2 En del av de personer inom lantmäteriet som arbetar förfullt med kvalitetshöjning!!

3 3 PROFS - Fastigheter

4 4 Grannfastighet med liknande identitet

5 5 PROFS - Geometri

6 6 Visionen Du kan i alla lägen lita på fastighetsregistret Kvalitetsutveckling fastighet

7 7 1. Öka förståelsen för betydelsen av kvalitetshöjning 2. Säkerställ en långsiktig stabil finansiering 3. Utveckla regelverk och metoder 4. Prioritera rätt 5. Sök aktiv samverkan 6. Formulera tydliga kvalitetsmål 7. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjning 8. Kvalitetssäkra ajourhållningen 9. Planera stegvis Strategier

8 8 Innehåll Aktualitet Fullständighet Korrekthet Kvalitetsmärkning och metadata Strategiska mål

9 9 Organisation ForumF-divisionenI-divisionen StrateginivåStrategigruppDivisionschef Roger Ekman Divisionschef Anders Lundquist BudgetnivåStyrgruppKvalitetsansvarig Lennart Sundström Kvalitetsansvarig Knut Mattsson BeslutsnivåKvalitetsledningsgruppKvalitetsledare Anika Henriksson Kvalitetsledare Märta Syrén Operativ nivåArbetsgrupperGruppledare Rättigheter – Lena Karlsson Fastigheter – Åsa Stöckel Geometri – Gunnar Blixt

10 10 Hur ska vi prioritera? Vilket ska in i 3-årsplan 2011-2013 FullständighetBeskrivning av åtgärd Vita kartanUtreda utbredning av fastigheter inom Vita kartans område Registrering av ej registrerade samfälligheter Systematisk utredning av samfälligheter Komplettera rättigheter i kartan samt komplettera register och karta med ännu ej registrerade avtalsservitut Systematisk servitutsutredning (alla, även de som inte är registrerade) Registrering av ej registrerade gaSystematisk ga-utredning Komplettera register och karta med ej registrerade land- och vattenområden Systematisk utredning ÅtgärdskompletteringAlla beslut är redovisade med åtgärd, datum och aktbeteckning

11 11 Korrekthet Komplettera och rätta arealer Beskrivning av åtgärd Komplettera med areal som saknas, samt jämföra och rätta kartans och textdelens arealer Lägesnoggrannhet inom fastställda kvalitetsnivåer Mätning, bearbetning och justering av gränser Alla rättigheter är korrekt redovisade Rensa dubbletter, felaktigt upprättade ledningsrätter, felaktigheter i berörkretsar m.m Rätta den logisk konsistensenKontroller för att förbättra och bibehålla den logiska konsistensen Rättning av 17/24Rättning och komplettering av avtalsservitut i fastighetsregistret Rättning av 24/17Rättning och komplettering av avtalsservitut i inskrivningsregistret Hur ska vi prioritera? Vilket ska in i 3-årsplan 2011-2013

12 12 Kvalitetsmärkning och metadata Beskrivning av åtgärd Registrets kvalitet är känd och beskriven Ta fram förslag för kvalitetsnivåer för lägesnoggrannhet, olika informationsslag och geografiska områden Metadata finns för alla objektMetodstudie hur och efter vilken standard metadata ska beskrivas Hur ska vi prioritera? Vilket ska in i 3-årsplan 2011-2013

13 13 PROFS - Rättigheter

14 14 Hur jobbar vi ihop med kvalitetsförbättringar? En gemensam kvalitetssyn och gemensam spec Tydliga kvalitetsdeklarationer vid nyttjandet En gemensam bild över vilka brister som finns för kommunen Rutiner för att ta hand om kvalitetsförbättringar Tydlig ansvarsfördelning och samverkansmöjligheter

15 15 Ett sätt att jobba 1.Beskriv nuvarande kvalitet i FR/DRK för kommunen 2.Beskriv användningsbehov, använd kommunens översiktsplan som underlag 3.Prioritera först ”akuta” brister för olika användning Därefter: Utgå från tillgängliga resurser och behov, vilka intressenter vill medverka mm och – Gör en plan där vi fördelar resurser på föreslagna åtgärder och gör en lista över områden med åtgärdsbehov - Låt de kommunvisa planerna föras samman till en nationell prioritering


Ladda ner ppt "Kvalitetsutveckling fastighet. 2 En del av de personer inom lantmäteriet som arbetar förfullt med kvalitetshöjning!!"

Liknande presentationer


Google-annonser