Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orienteraren värnar allemansrätten Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orienteraren värnar allemansrätten Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Orienteraren värnar allemansrätten Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Oktober 2012

2 Därför springer vi aldrig över tomter över växande gröda eller i kantzoner Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

3 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Därför springer vi heller aldrig i frizoner för vilt känsliga växtlokaler

4 Vi passerar betande djur med försiktighet Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

5 Vi klättrar ej på stängsel eller murar. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

6 Vi stänger grindar och vi skräpar aldrig ner. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

7 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång 10 goda råd för orienteraren Följ anvisningarna på tävlingskartan På tävlingskartan är förbjudna områden markerade. Följ alltid den väg som arrangören markerat med snitsel, till exempel mellan parkering och tävlingscentrum eller till startplatsen. Tomt är hemfridszon Boende har rätt att känna sig ostörda i sina hem. Vid orientering får man inte gå eller springa över tomtmark. Åkrar och kantzoner Åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad gröda får inte beträdas. Även kantzonen mellan odlad mark och dike/staket/stenmur eller dylikt får normalt ej användas. Betande tamdjur Var försiktig när du passerar hagar med betande tamdjur. De kan i vissa situationer vara lättskrämda. Givetvis ska stängsel inte skadas. Frizoner för vilt Huvudsyftet med frizoner är att skapa uppsamlingsplatser i tävlingsområdet för det vilda under den tid tävlingen pågår. Respektera frizonerna och undvik även i övrigt att störa djur som kan dyka upp i tävlingsområdet.

8 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Skogsplantering Om det är risk för att skada mark eller växtlighet är det inte tillåtet att ta sig fram där. SOFT rekommenderar att kontroller inte placeras inom nyplanterade områden och att man lägger löpstråk så att antalet löpare begränsas där. Känsliga växtplatser Banläggaren undviker att lägga stråk och kontroller i känslig vegetation, men mindre sådana områden kan ändå finnas i den tillåtna terrängen. Lär mera om känsliga områden på Skogsstyrelsens hemsida (Nyckelbiotoper – unika skogsområden). Stängsel och murar Se upp med stängsel, stenmurar och diken. I tävlingsreglerna fastslås att det är förbjudet att klättra på stängsel och murar, eftersom de ofta inte tål den belastning som uppstår vid klättring. Ett fåtal personer gör oftast ingen eller mycket ringa skada, men blir det många som passerar tar staketet förr eller senare allvarlig skada. Grindar Grindar får öppnas för passage men måste ovillkorligen stängas därefter, så att boskap inte kommer lös eller annan olägenhet uppstår. Nedskräpning En orienterare lämnar aldrig något skräp efter sig!


Ladda ner ppt "Orienteraren värnar allemansrätten Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser