Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©1 ISO 10006 – Vägledning för kvalitetsledning i projekt Projekt = ”unik process.. med samordnade och styrda aktiviteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©1 ISO 10006 – Vägledning för kvalitetsledning i projekt Projekt = ”unik process.. med samordnade och styrda aktiviteter."— Presentationens avskrift:

1 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©1 ISO 10006 – Vägledning för kvalitetsledning i projekt Projekt = ”unik process.. med samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum med mål som uppfyller specifika krav och begränsningar i tid, resurser ” Stora likheter med ISO 9001. Kan ej certifieras. Innehåller (förslag till) krav som skall uppfyllas för effektiv projektledning inom områdena Ledningens ansvar Hantering av resurser Produktframtagning Mätning, analys och förbättring

2 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©2 SS-ISO/IEC 27001 Certifierbar kravstandard Ställer krav på ledningssystem för att hantera risker och hot vid informationshantering i en organisation SS-ISO/IEC 17799 – Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (i framtiden 27002) Ger praktisk vägledning Kommer att följas av ISO/IEC 27003 – Implementation Guide 27004 – Measurement 27005 – Risk Management Ledningssystem för informationssäkerhet

3 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©3 ISO 22 000 Certifierbar Samma upplägg som i ISO 9001/14001 Baserad på -krav på god tillverkningssed (GMP/GHP) -krav på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) -krav på ett ledningssystem Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

4 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©4 Ledningssystem för kompetensförsörjning Kompetens- analys Kompetens- planerig GenomförandeUtvärdering SS 624070

5 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©5 FR 2000 Struktur för integrerat ledningssystem för kvalitet miljö kompetensförsörjning hälsa, säkerhet Bygger på ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 Uppbyggnad efter ordervägen i företaget Avsett för småföretag Har ursprungligen utarbetats av Företagarna

6 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©6 Utmärkelsen Svensk Kvalitet - USK Utmärkelse för TQM –Total Quality Management Administreras av SIQ, Swedish Institute for Quality Verksamhetskriterier enligt USKs kriterier Extern värdering enligt USKs kriterier Upprätta förbättringsplaner Genomföra förbättringsplaner

7 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©7 Förbättringar med ”Six Sigma” Ett mått: Max ett fel på 3. 4 miljoner 3,4 ppm utanför -6s -5s -4s -3s -2s –s u +s +2s +3s +4s +5s +6s Undre gräns Övre gräns En metod: Ett systematiskt arbetssätt för att åstadkomma radikala för- bättringar genom reducerad variation med kundnytta och ökad effektivitet som främsta drivkrafter. Fokus: kroniska problem variationer processer kunder resultat

8 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©8 Hörnstenar i ”Six Sigma” Resultatorienterat ledarskap Infrastruktur, kompetens Metodisk problemlösning 6o Definiera Mäta Analysera För- bättra Styra

9 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©9Lean Viktiga Principer (Toyota´s Production System): 1.Långsiktigt tänkande (i st. f. kortsiktiga ekonomiska mål) 2.Skapa tydliga processflöden, visualisera 3.Efterfrågan styra produktionen, ej överproduktion 4.Jämna ut arbetsbelastning 5.Rätt från början, stoppa processerna för att lösa problem 6.Standardisera arbetena, ger förbättringar och delaktighet 7.Visualisera – dölj inte problemen 8.Använd utprövad teknik 9.Ledare som förstår arbetet och som är föregångare 10.Medarbetare som följer företagets filosofi 11.Utveckla partners och leverantörer som delar av organisationen 12.Se med egna ögon för att förstå problemen 13.Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt 14.En lärande organisation genom ständig utvärdering och förbättring

10 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©10 ”5 S” och ”7+1 slöserier” 1.Sortera 2.Strukturera 3.Städa 4.Standardisera 5.Självdisciplin Slöseri Väntan Rörelse Överarbete Outnyttjad skaparkraft Transporter Omarbete Lager Överproduktion

11 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©11 Både Six Sigma och Lean Six SigmaLean I projektI organisationen Av specialisterMed alla EkonomiKvalitetssäkring Minska variationEffektiva processer Statistisk analysEnkla verktyg

12 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©12 Balanserade styrkort Verksamhetsstyrning med flera perspektiv t.ex Finansiellt fokus Kundfokus Humanfokus Processfokus Förnyelse & utvecklingsfokus

13 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©13 Vi har höga ambitioner i våra instruktioner ! Men följer vi dem ? Levande ledningssystem

14 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©14 Inaktiv (undviker) Reaktiv (parerar) Proaktiv (skapar & förebygger) Beteenden - funktionsnivåer -

15 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©15 Hittills har allt varit ok. Vi ska göra som det står i instruktionen. Det gäller att tänka ut vad som kan bli fel Olika inställningar till kvalitet

16 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©16 Utvecklingsråd Högsta ledningen är involverad Integrering, undvik dubbelarbete, ej parallella system Proaktiva attityder i organisationen Förbättringsarbete genom målstyrning Följ upp och kommunicera resultat Avvikelserapportering med orsaksanalyser och åtgärdsprogram Relevant dokumentation Revisioner: ett förbättringsverktyg, ej "polis”


Ladda ner ppt "EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©1 ISO 10006 – Vägledning för kvalitetsledning i projekt Projekt = ”unik process.. med samordnade och styrda aktiviteter."

Liknande presentationer


Google-annonser