Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Glödlampan har funnits i 130 år  Avvecklas successivt med början i år  Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Glödlampan har funnits i 130 år  Avvecklas successivt med början i år  Varför?"— Presentationens avskrift:

1  Glödlampan har funnits i 130 år  Avvecklas successivt med början i år  Varför?

2

3

4  Användning av el till belysning EU ◦ 112 TWh/år ◦ 45 Miljarder ton CO 2 -utsläpp ◦ Spridning av 2,9 ton Hg, förbränning av kol för elproduktion + ej insamlade lågenergilampor ◦ 15,2 Miljarder Euro  Besparing med direktivet ◦ 40 TWh/år i EU ◦ 2 TWh/år i Sverige = 10% av hushållsel

5  Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav på produkter för att de skall få säljas. Ingår i CE märkningen  Genomförs i förordningar som gäller i hela EU  Två produktområden aktuella för belysningsbranschen ◦ Hembelysning (glödlampor, halogenlampor och lågenergilampor) ◦ Offentlig belysning (lysrör, HID lampor och driftdon)  Successiv avveckling av ineffektiva produkter  Ökad marknadskontroll  Produkter som är ”satta på marknaden” får säljas  Fler belysningsprodukter kommer att regleras 2009

6 Exempel:  Klass A De flesta lågenergilampor  Klass B Vissa lågenergilampor (Tillåts ej efter 1/9 2009) samt halogenlampor som spar 50%  Klass C Halogenlampor som spar 30%  Klass D  Klass E Vanliga (bra) glödlampor. (Undantagen för klara lampor gäller lampor i klass E)  F Vanliga (mindre bra) glödlampor. (Tillåts ej efter 1/9 2009)

7 Rundstrålande lampor för hushållsbruk skall uppfylla de krav på ekodesign som anges i bilaga II. Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande faser: Första fasen: den 1 september 2009 Andra fasen: den 1 september 2010 Tredje fasen: den 1 september 2011 Fjärde fasen: den 1 september 2012 Femte fasen: den 1 september 2013 Sjätte fasen: den 1 september 2016

8  Den maximala märkeffekten (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) anges i tabell 1.  Undantagen från dessa krav förtecknas i tabell 2 och korrektionsfaktorer för maximal märkeffekt anges i tabell 3. Tabell 1 Maximal märkeffekt (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) (W) Tillämpningsdatu m Klara lamporMatta lampor Faserna 1–50,8 * (0,88√Ф+0,049Ф) (C) 0,24√Ф+0,0103Ф (A + korrektionsfaktor för vissa) Fas 60,6 * (0,88√Ф+0,049Ф) (B) 0,24√Ф+0,0103Ф (A + korrektionsfaktor för vissa)

9 Undantagets omfattningMaximal märkeffekt (W) Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm i fas 1 (~<80 Watt) Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф (E) Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm i fas 2 (~<65 Watt) Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф) (E) Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm i fas 3 (~<45 Watt) Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф) (E) Klara lampor med G9- eller R7s-sockel i fas 6Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф) (C) Tabell 2

10 Matta rundstrålande lampor DatumKravKommentar 1/9 2009Minst energiklass AInga matta glödlampor eller matta halogenlampor kommer att klara kraven Energiklass A, de bästa lågenergilamporna Exempel på korrektionsfaktorer Tabell 3 matt lampa med färgåtergivningsindex ≥ 90 och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф) Pmax/0,85 matt lampa med ett andra yttre skyddshölje och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф Pmax/0,95

11 Klara rundstrålande lampor DatumKrav klara glödlampor Innebär utfasning av 1/9 2009Minst energiklass C > ~80 Watt 1/9 2010Minst energiklass C > ~65 Watt 1/9 2011Minst energiklass C > ~45 Watt 1/9 2012Minst energiklass C > ~7 Watt 1/9 2013Ökade krav på prestanda 2014Översyn och eventuell revidering 1/9 2016Minst energiklass B för klara lampor > 60 lumen Energiklass B, halogenlampor med 50% lägre energiförbrukning jämfört med glödlampor Energiklass C, halogenlampor med 30% lägre energiförbrukning jämfört med glödlampor

12  Omfattar rundstrålande lampor 60 - 12 000 lumen  Gäller ej färgade- eller speciallampor samt lampor under 60 Volt med E14, E27, B22 eller B15 sockel  Ersättare: lågenergilampor energiklass A, klara halogenlampor med skruv- och bajonettsockel energiklass B (-50%) och energiklass C (-30%)  Krav på kvalitet på lågenergilampor (livslängd, ljusnedgång, starttid, Ra-index etc.)  Krav på information på förpackning 2010,bl.a.Hg- innehåll

13 Text på förpackning från 2010 Lampans ljusflöde dubbelt så stort som den nominella effekten Livslängd i timmar Antal tändcykler före tidiga bortfall Färgtemperatur (även uttryckt som ett värde i Kelvin). Upptändningstid till 60 % av hela ljusflödet (kan anges som ”fullt ljusflöde utan fördröjning” om tiden understiger 1 sekund). Varning om lampan inte är dimbar eller kan dimmas bara med vissa dimrar. Om lampan är utformad för användning under annat än standardförhållanden Lampans mått i millimeter (längd och diameter) Om jämförelse med en glödlampa görs på förpackningen ska det göras med en watts noggrannhet enligt tabell Kvicksilverinnehåll i mg med en decimal Hänvisning till hemsida med instruktioner om lampan går sönder

14 Funktionskrav lågenergilampor LivslängdMinst 6 000 timmar LjusflödesbibehållningVid 2 000 timmar > 85% Tändcykler innan lampan går sönder Ljuskälland startid< 2,0 s Upptändningstid till 60 % ljusflöde < 60 s, < 120 s för amalgam Frekvens för tidigt bortfall< 2,0 % vid 200 timmar UV strålning Effektfaktor> 0,5 om P < 25 W > 0,9 om P > 25 W Färgåtergivning> 80

15  LED lampor omfattas men kraven är begränsade till energieffektivitet. ◦ Klara LED lampor följer energikraven för klara lampor (energiklass A, B, C och från 2016 energiklass A and B) ◦ Matta LED lampor skall ha energiklass A  LED lampornas livslängd ej definierad

16 Klara halogenlamporMatta lågenergilampor LED lampor klara och matta >100W Exempel på lampor

17  Halogenlampa med halogenbrännare för nätspänning  30 % energibesparing jämfört med vanlig glödlampa (Energiklass C) ◦ 28 W motsvarar 40 W ◦ 42 W motsvarar 60 W ◦ 55 W motsvarar 75 W ◦ 70 W motsvarar 100 W ◦ 105 W motsvarar 150 W ◦ 140 W motsvarar 200 W  Livslängd 2000 timmar

18  Halogenlampa med IRC-teknik  50 % energibesparing jämfört med vanlig glödlampa (Energiklass B) ◦ 30 W motsvarar 60 W ◦ 20 W motsvarar 40 W  Livslängd 3000 timmar

19  Omfattas av förordningen  > 75 W – klass C september 2009  Får vara klass C även 2016

20  Omfattas av förordningen upp till 12 000 lm  > 12000 lm omfattas ej  Får vara klass C även 2016

21  Den vanligaste glödlampan 60 W ersätts med en  12 W lågenergilampa  1000 timmar 48 kWh  62 kr per år  19,4 kg CO 2 per år, 154 kg CO 2 på 8 år.  Genomsnittsbil till Berlin 149 kg CO 2

22  Förordningen för övrig belysning omfattar utfasningen av bl.a. enkelfärgslysrör, kvicksilverlampor och E/M-don  Förordningen innehåller också krav på produktdokumentation. Bl.a. ska ljuskällors Hg-innehåll anges.  När en produkt blir förbjuden innebär det att inga fler produkter får sättas på EU’s inre marknad men produkter som redan finns på marknaden får säljas

23 DatumUtfasning/KravKommentar Mars 2010 Enkelfärgslysrör T8 - Lysrör T5 och T8 med Ra < 80 - (CFL-NI 2-pin) - EEI (Energy Efficiency Index) minst B2 för exis- terande lysrörsdon - EEI minst A3 för don till nya lysrör - Standby power maximum 1W för reaktorer CFL-NI 2-pin faller för effektivitetskrav som ej var förutsedda. (Sannolikt att det blir en förändring.) Mars 2012 - Enkelfärgslysrör T10 och T12 - Ineffektiva högtrycksnatriumlampor - Ineffektiva metallhalogenlampor med sockel E27, E40 och PGZ12 - EEI krav för HID reaktorer samt krav på märkning - Standby power maximum 0,5W lysrörsreakatorer - HF-don i armaturer < IP 4X De specifika produkt- kraven återfinns i för-ordningen E/M-don undantagna för svåra miljöer. Därav IP- klassen

24 Datum Utfasning/KravKommentar Mars 2015 - Kvicksilverlampor - Retrofit högtrycksnatriumlamor (SON-H) Mars 2017 Ineffektiva metallhalogenlampor < 405 W med sockel E27, E40 oc PGZ12 - Don för PL-S 2p - Lysrörsreaktorer A1, B1, B2, A3. (Endast A1 BAT, A2 BAToch A2 tillåts.) Kraven på metall- halogenlampor från steg 2 skärpta


Ladda ner ppt " Glödlampan har funnits i 130 år  Avvecklas successivt med början i år  Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser