Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Intäktsstruktur. 2 Kostnadsstruktur 3 Förändring av eget kapital.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Intäktsstruktur. 2 Kostnadsstruktur 3 Förändring av eget kapital."— Presentationens avskrift:

1 1 Intäktsstruktur

2 2 Kostnadsstruktur

3 3 Förändring av eget kapital

4 4 Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

5 5 Nettoinvesteringar

6 6 Självfinansieringsgrad, investeringar

7 7 Finansnetto

8 8 Låneskuld

9 9 Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen

10 10 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen

11 11 Årsarbetare, månadsanställda, timanställda samt fyllnads-/övertid

12 12 Sjukfrånvaro Ålder 201020112012 < = 29 år3,183,053,66 30 - 49 år4,915,095,72 > = 50 år5,765,695,82 Kön Kvinnor5,725,896,11 Män3,573,093,95 Totalt5,225,235,61 Total sjukfrånvaro (samtliga anställda) i procent av total arbetstid, fördelat på män/kvinnor samt ålder

13 13 Måluppfyllelse Årsredovisning 2012 InriktningsmålResultatmål UppfylltEj uppfylltEj bedömtUppfylltEj uppfylltEj bedömt Gemensamma2305110 Kommunstyrelsen010011 Bildningsnämnden230660 Plan- och miljönämnden100200 Socialnämnden210612 Tekniska nämnden210531 Vatten- och avfalls nämnden200520 Andel årsredovisning 201255%45%0%51%42%7% Totalt antal mål2057 Andel årsredovisning 201155%30%15%44%30%26% Andel delårsrapport 201260%40%0%47%44%9%


Ladda ner ppt "1 Intäktsstruktur. 2 Kostnadsstruktur 3 Förändring av eget kapital."

Liknande presentationer


Google-annonser