Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Receptskrivningens ABC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Receptskrivningens ABC"— Presentationens avskrift:

1 Receptskrivningens ABC
Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

2 Information om läkemedel
Produktmonografi SPC oktober 2011

3 Parallellimporterade läkemedel
Originalläkemedel det första läkemedel med viss aktiv substans som godkänts av LV Generiska läkemedel ”kopior” från andra företag när patentet gått ut Parallellimporterade läkemedel godkänt läkemedel tillverkas av företag A köps upp billigare i ett annat land av företag B, packas om i svensk förpackning och säljs till ett lägre pris än det som företag A erbjuder i Sverige oktober 2011

4 Generikautbyte (fr 1/10-02)
Apotekspersonalen byter läkemedel ingående i läkemedelsförmånen mot billigaste likvärdiga läkemedel (www.lakemedelsverket.se) som finns på lager på det lokala apoteket. Man kan skriva ”får ej bytas” om det är så man tycker. Samma aktiva substans, styrka och beredningsform i motsvarande förpackningsstorlek oktober 2011

5 Teckenförklaring i FASS
Samtliga förpackningar är subventionerade. Vissa förpackningar är subventionerade. Villkor under "Förpackningar, priser och förmån" Ej förmånsberättigade. oktober 2011

6 Max. två läkemedel/blankett Läkemedel för max 90 dagar på ett uttag
Om teknisk sprit – endast det och endast ett uttag Spärra ev. tomt läkemedelsutrymme med snedstreck. Ev. ändringar bestyrks med signum. oktober 2011

7 Läkemedel för högst 90 dagar i taget!
Nytt läkemedelsuttag först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet. Önskas större mängd eller tätare intervall pat. betalar hela kostnaden själv för den mängd som överstiger ett uttag på receptet. oktober 2011

8 Läkemedel för högst 90 dagar i taget! - undantag
Längre tids (dock högst ett år) utlandsvistelse pat. kan få hämta ut läkemedel för den tid han/hon ska vistas utomlands om utlandsvistelsen och dess längd kan styrkas oktober 2011

9 oktober 2011

10 Ex: Lättöppnad förpackning Doseringsanvisningens språk
Patientens namn & personnummer Ex: Lättöppnad förpackning Doseringsanvisningens språk Ev. förkortad giltighetstid (till första exp.) Läkemedlets namn enligt FASS® inkl. företagsnamn för generika Läkemedelsform i klartext som i FASS® Mängd eller behandlingstid Läkemedlets styrka med siffror och enhet oktober 2011

11 Ort, datum och namnteckning
Startförpackning Dosering, användning, ändamål ”för eget bruk” ”för egen praktik” ”Obs” om ord.  rek. högsta dos Maximal dygnsdos om ”vid behov” Antal ggr förskrivningen får expedieras Uppgifter om förskrivaren. Förskrivarkod på alla rec. fr.1/10-10. Om ej legitimerad, ex AT-läkare, skall befattning anges. Endast recept till patienter vid tjänstestället under tiden för förordnandet. Signum för ev. förmån Minsta exp.intervall Arbetsplatskod för förmån Ort, datum och namnteckning oktober 2011

12 oktober 2011

13 oktober 2011

14

15 Telefonrecept Arbetsplatskoden behövs
Narkotika II, III: endast pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depot-plåster eller suppositorier. Högst 5 avdelade doser/tillfälle. (restriktionen gäller ej kodein,tramadol, etylmorfin) Narkotika IV och V: minsta förpackning, max 30 avdelade doser. Endast en expedition. Giltigt endast en månad. Arbetsplatskoden behövs oktober 2011

16 Receptblankett för särskilda läkemedel!
Narkotika inklusive kodein Tramadol Anabola steroider Erytropoietin Darbepoetin användas. Androgener Somatropin, GH oktober 2011

17 endast en exp = inte itereras: narkotika II, III Numrerade blanketter
patientens adress endast en exp = inte itereras: narkotika II, III Förskrivarkod oktober 2011

18 Narkotika I-V I (hallucinogener) får ej ingå i läkemedel II och III
Varor upptagna i läkemedelsverkets narkotikaförteckningar I-V I (hallucinogener) får ej ingå i läkemedel II och III Läkemedelsboken 2009/2010 oktober 2011

19

20 Narkotika IV och V Läkemedelsboken 2009/2010 oktober 2011

21

22

23

24 e-recept@sll.se e-recept: www.etjänsterläkemedel.se
Alla varor i apotekets varuregister kan förskrivas elektroniskt. Även extempore och licensläkemedel. På e-recept går det ej att ordinera läkemedel på behandlingstid. Kvittenser vid felaktigheter, ex fel förskrivarkod Om du behöver makulera ett recept ta kontakt direkt med Apoteket kundcentrum Diskussion om lösning avseende makulering av felaktiga e-recept efter pågår. oktober 2011

25 Tandvårds & Läkemedelsförmånsverket
TLV är en statlig myndighet. Bedömer nya läkemedel, men går även igenom befintligt sortiment bestämmer vilka läkemedel som ska få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet.” läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

26 ”Förmånstrappan”

27 Landstingssubvention i SLL
P-piller till ungdomar < 23 år gamla bosatta i Stockholms län Egenavgiften för 12 månader är 60 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-stav, p-ring, p-plåster och hormonspiral. Egenavgiften för 3 månaders förskrivning är 30 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-spruta, p-ring, p-plåster. Läkemedel som utgått ur läkemedelsförmånen enligt beslut av TLV Kan prövas av HSN-förvaltningen på individ- eller gruppnivå. Exempel på individuell prövning som ibland kan subventioneras: p.o. teofyllin för underhållsbehandling av patienter med svår astma/KOL oktober 2011

28 Hjälpmedelskort Förbrukningsartiklar för att tillföra läkemedel eller för egenkontroll av medicinering Injektionssprutor, kanyler (Diabeteshjälpmedel sköts numera av SSK) Teststickor, PEF-mätare… Förbrukningsartiklar för stomiopererade oktober 2011

29 oktober 2011

30 Smittskyddslagen (SmL)
Allmänfarlig sjukdom Läkaren bedömer att lm  risk för smittspridning: ”kostnadsfritt enligt SmL” Läkemedelsboken: oktober 2011

31 Licenspreparat Recept på vanligt sätt
Skriftlig motivering på särskild blankett Lämnas till apotek, som ansöker hos LV Hämtas på vilket apotek som helst hos den apoteksaktör som fått licensen beviljad oktober 2011

32 Viktigt att komma ihåg när Du skriver recept!
”Obs” om rek. högsta dos överskridits Maximal dygnsdos om ”vid behov” Vissa läkemedel får endast expedieras en gång (inte itereras): narkotika II, III Sprit Behov ur smittskyddssynpunkt: ”kostnadsfritt enligt smittskyddslagen” oktober 2011

33 Vid förskrivning, glöm inte:
Graviditet, Amning Läkemedel / naturläkemdel Överkänslighet Missbruk Interagerande läkemedel

34


Ladda ner ppt "Receptskrivningens ABC"

Liknande presentationer


Google-annonser