Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna."— Presentationens avskrift:

1 Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

2 Information om läkemedel   Produktmonografi SPC Produktmonografi SPC    oktober 20112

3 3 Originalläkemedel det första läkemedel med viss aktiv substans som godkänts av LV Generiska läkemedel ”kopior” från andra företag när patentet gått ut Parallellimporterade läkemedel godkänt läkemedel tillverkas av företag A köps upp billigare i ett annat land av företag B, packas om i svensk förpackning och säljs till ett lägre pris än det som företag A erbjuder i Sverige

4 oktober G enerikautbyte (fr 1/10-02)  Apotekspersonalen byter läkemedel ingående i läkemedelsförmånen mot billigaste likvärdiga läkemedel (www.lakemedelsverket.se) som finns på lager på det lokala apoteket.  Man kan skriva ”får ej bytas” om det är så man tycker.  Samma aktiva substans, styrka och beredningsform i motsvarande förpackningsstorlek

5 oktober Teckenförklaring i FASS Samtliga förpackningar är subventionerade. Vissa förpackningar är subventionerade. Villkor under "Förpackningar, priser och förmån" Ej förmånsberättigade.

6 oktober  Max. två läkemedel/blankett  Läkemedel för max 90 dagar på ett uttag  Om teknisk sprit – endast det och endast ett uttag  Spärra ev. tomt läkemedelsutrymme med snedstreck.  Ev. ändringar bestyrks med signum.

7 oktober Läkemedel för högst 90 dagar i taget!  Nytt läkemedelsuttag  först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget avses räcka till,  beräknat efter doseringen på receptet.  Önskas större mängd eller tätare intervall  pat. betalar hela kostnaden själv för den mängd som överstiger ett uttag på receptet.

8 oktober Läkemedel för högst 90 dagar i taget! - undantag  Längre tids (dock högst ett år) utlandsvistelse  pat. kan få hämta ut läkemedel för den tid han/hon ska vistas utomlands om utlandsvistelsen och dess längd kan styrkas

9 oktober 20119

10 10 Patientens namn & personnummer Ex: Lättöppnad förpackning Doseringsanvisningens språk Läkemedlets namn enligt FASS® inkl. företagsnamn för generika Läkemedelsform i klartext som i FASS® Läkemedlets styrka med siffror och enhet Mängd eller behandlingstid Ev. förkortad giltighets tid (till första exp.)

11 11 Dosering, användning, ändamål ”för eget bruk” ”för egen praktik” ”Obs” om ord.  rek. högsta dos Maximal dygnsdos om ”vid behov” Antal ggr förskrivningen får expedieras Minsta exp.intervall Signum för ev. förmån Uppgifter om förskrivaren. Förskrivarkod på alla rec. fr.1/ Om ej legitimerad, ex AT- läkare, skall befattning anges. Endast recept till patienter vid tjänstestället under tiden för förordnandet. Arbetsplatskod för förmån Ort, datum och namnteckning Startförpackning oktober 2011

12 12

13 oktober

14

15 oktober T elefonrecept  Narkotika II, III: endast pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depot- plåster eller suppositorier. Högst 5 avdelade doser/tillfälle. (restriktionen gäller ej kodein,tramadol, etylmorfin)  Narkotika IV och V: minsta förpackning, max 30 avdelade doser.  Endast en expedition.  Giltigt endast en månad.  Arbetsplatskoden behövs

16 oktober R eceptblankett för särskilda läkemedel!  Narkotika inklusive kodein  Tramadol  Anabola steroider  Erytropoietin  Darbepoetin användas.  Androgener  Somatropin, GH

17 oktober Numrerade blanketter patientensadress Förskrivarkod endast en exp = inte itereras: narkotika II, III

18 oktober N arkotika I-V  Varor upptagna i läkemedelsverkets narkotikaförteckningar I-V  I (hallucinogener) får ej ingå i läkemedel  II och III Läkemedelsboken 2009/2010

19

20 oktober  IV och V Läkemedelsboken 2009/2010 N arkotika

21

22

23

24 oktober e-recept: -Alla varor i apotekets varuregister kan förskrivas elektroniskt. Även extempore och licensläkemedel. -På e-recept går det ej att ordinera läkemedel på behandlingstid. -Kvittenser vid felaktigheter, ex fel förskrivarkod -Om du behöver makulera ett recept ta kontakt direkt med Apoteket kundcentrum

25 Tandvårds & Läkemedelsförmånsverket  TLV är en statlig myndighet.  Bedömer nya läkemedel, men går även igenom befintligt sortiment  bestämmer vilka läkemedel som ska få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet.” läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

26 ”Förmånstrappan”

27 oktober Landstingssubvention i SLL  P-piller till ungdomar < 23 år gamla bosatta i Stockholms län  Egenavgiften för 12 månader är 60 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-stav, p-ring, p-plåster och hormonspiral.  Egenavgiften för 3 månaders förskrivning är 30 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-spruta, p-ring, p-plåster.  Läkemedel som utgått ur läkemedelsförmånen enligt beslut av TLV  Kan prövas av HSN-förvaltningen på individ- eller gruppnivå.

28 oktober H jälpmedelskort  Förbrukningsartiklar för att tillföra läkemedel eller för egenkontroll av medicinering  Injektionssprutor, kanyler (Diabeteshjälpmedel sköts numera av SSK) Teststickor, PEF-mätare…  Förbrukningsartiklar för stomiopererade

29 oktober

30 oktober S mittskyddslagen (SmL)  Allmänfarlig sjukdom  Läkaren bedömer att lm  risk för smittspridning:  ”kostnadsfritt enligt SmL” Läkemedelsboken:

31 oktober L icenspreparat  Recept på vanligt sätt  Skriftlig motivering på särskild blankett  Lämnas till apotek, som ansöker hos LV  Hämtas på vilket apotek som helst hos den apoteksaktör som fått licensen beviljad

32 oktober Viktigt att komma ihåg när Du skriver recept!  ”Obs” om rek. högsta dos överskridits  Maximal dygnsdos om ”vid behov”  Vissa läkemedel får endast expedieras en gång (inte itereras):  narkotika II, III  Sprit  Behov ur smittskyddssynpunkt: ”kostnadsfritt enligt smittskyddslagen”

33 Vid förskrivning, glöm inte:  Graviditet, Amning  Läkemedel / naturläkemdel  Överkänslighet  Missbruk  Interagerande läkemedel

34 Medicinskt Kunskapscentrum


Ladda ner ppt "Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna."

Liknande presentationer


Google-annonser