Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skelning och samsyn Peter Jakobsson IKE/Avd för oftalmologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skelning och samsyn Peter Jakobsson IKE/Avd för oftalmologi"— Presentationens avskrift:

1 Skelning och samsyn Peter Jakobsson IKE/Avd för oftalmologi

2 Samsyn

3

4 Binokularitet Av copyrightskäl kommer denna bild på papper
Skelning och samsyn Binokularitet Av copyrightskäl kommer denna bild på papper Frisby JP. Seeing – Illusion, brain and mind.Oxford University Press Fig 51 sid 68 Okorsade fibrer något fylogenetsikt nytt (däggdjur) Mer primitiva djur helt korsade fibrer Peter Jakobsson

5 Förutsättningar för binokulärt enkelseende
Två näthinnebilder Kravet uppfylls ej vid: monokulära optiska hinder: Cataract, missbildningar (colobom), tumörer (retinoblastom) Retinal korrespondens Ställningsfel - skelning, pareser Aniseikoni - olikstora bilder Avsaknad ger dubbelseende = diplopi Om förutsättningarna uppfyllda  fusion

6 Sensorisk anpassning till skelning
Suppression

7 Amblyopi (grek. amblyos=slö, oskarp)
Definition: Synnedsättning, som beror på bristande stimulans eller hämning av celler i synbarken Ålder: Kan bara ske då synsystemet befinner sig i plastisk fas <6-8 år ej >10år

8 Kritiska perioden Sammanfattning: Mycket känslig period: före 6 mån
Känslig period: 6 mån - 2 år Påverkbar period: år Mindre påverkbar period: år

9 Amblyopi - orsaker 1. Ljusdeprivation
T ex cataract - ensidig eller dubbelsidig Behandling: avlägsnande av optiskt hinder - operation när det gäller cataract före 2 mån

10 Amblyopi - orsaker 2. Formdeprivation Ametropi = refraktionsfel
Astigmatism: >1D Hyperopi > 3D Myopi Möjligen vid gravmyopi 7-8D Anisometropi >1D skillnad Behandling: korrektion med glas eller kontaktlinser

11 Amblyopi - orsaker 3. Binokulär deprivation
Om kraven för binokulärt enkelseende ej är uppfyllda Skelning, aniseikoni, ensidiga förändringar

12 Behandling – binokulär deprivation
Ocklusion Lapp för det icke skelande ögat vanligast och mest effektiv orsakar själv amblyopi måste växlas mellan ögonen vanligen 2-6 timmar per dag

13 Behandling – binokulär deprivation
Skelning och samsyn Behandling – binokulär deprivation Rüserfilter - olika täthet För det dominanta ögat visus >0,5 Atropindroppar i det dominanta ögat 0,5% 1 gång/dag MOTAS Monitored Occlusion Treatment for Amblyopia Study. England MJ Moseley and AR Fielder Peter Jakobsson

14 Skelning = strabism Prevalens: Drygt 3% av befolkningen
Fori - latent skelning Tropi - manifest skelning Intermittent Konstant Prefix: Eso = inåt Exo= utåt

15 Esotropi (80% av skelningarna)
 1. Ackommodativ okorrigerad hyperopi- ackommodation - konvergens (reflexmässig koppling) 30% av esotropierna ärftlighet vanlig debut: 2-3 år oftast ensidig (ej alternerande) stor risk för amblyopi Hyperopi och ofta anisometropi

16 Ackommodativ esotropi orsak:
Hyperopi–ackommodation-konvergens

17 Ackommodativ esotropi behandling:
Glasögon (snabb refraktionering) rättställning ej rättställning amblyopibehandling op så snart som möjligt om pat använder sina glas op efter vinkeln i glas prognosen god vid behandling – ofta samsyn

18 Skelningsoperation

19 2. Infantil esotropi 70% av esotropierna ärftlighet vanlig
inga refraktionsfel debut: <6 mån stor vinkel >25° alternerande växlar fixation liten amblyopirisk

20 Congenital esotropi behandling:
operation 1-2 års ålder om vinkeln kan mätas tillfredställande mycket av kosmetiska skäl kan dock få en viss grov samsyn prognos: om obehandlad försvinner sällan

21 Intermittent exotropi
liten risk för amblyopi behandling: om symtom korrigera ev. myopi ortoptisk behandling konvergensträning vid konvergensinsufficiens Ev. prisma vid liten vinkel hos äldre patienter med dålig fusion Ev. operation: speciellt vid försämrad samsyn eller amblyopi recidiv ganska vanliga - därför helst operation i tonåren

22 Intermittent exotropi

23 Konstant Exotropi ganska ovanlig, ofta sekundär
större risk för amblyopi dålig samsyn behandling: operation efter amblyopibehandling hos vuxna ofta en kosmetisk indikation för operation ofta samsyn efter operation recidiv relativt vanliga

24 Fori Esofori Exofori Behandling: glas
okorrigerad hyperopi- ackommodation - konvergens (reflexmässig koppling) övergår ibland i esotropi sällan amblyopi symtom: Mest besvär på nära håll dubbelseende trötthet vid läsning Behandling: glas Exofori mycket vanlig: c:a 80% av befolkningen sällan symtom

25 Kom ihåg Små barn undersökning i genomfallande ljus på BB
anamnes på skelning - remiss ögon, speciellt om ärftlighet tydlig skelning (ofta congenital) - remiss ögon

26 Kom ihåg 4-årskontrollen Vuxna prövning av synskärpa viktigast
ange visus och ärftlighet i remissen barnet får inte slinka igenom här Vuxna subjektiva eller kosmetiska besvär av skelning - remiss till ögon


Ladda ner ppt "Skelning och samsyn Peter Jakobsson IKE/Avd för oftalmologi"

Liknande presentationer


Google-annonser