Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Generella aktiviteter Aktiviteter som genomförts för att nå målet Organisationsöversyn har givit mer renodlade skolformsuppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Generella aktiviteter Aktiviteter som genomförts för att nå målet Organisationsöversyn har givit mer renodlade skolformsuppdrag."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Generella aktiviteter Aktiviteter som genomförts för att nå målet Organisationsöversyn har givit mer renodlade skolformsuppdrag Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete är i fokus Plan för studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Aktiviteter som pågår för att nå målet IT-satsning i syfte att höja kompetensen hos pedagogisk personal i alla skolformer Deltar i bl.a. rektorsutbildning och ledarekryteringsprogram Deltar i nationella kompetenshöjande satsningar på pedagogisk personal, t ex Matematiklyftet, Lärarlyftet; NT-utveckling Lokalöversyn utifrån förväntade elevökningar och ökning av barn i förskola Deltar i SKL:s matematiksatsning med fokus på ledningsstrukturers vikt för resultat

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 1. Antal erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum Aktiviteter som genomförts för att nå målet Garantiavdelning har inrättats Tallbackens förskola har invigts med en ytterligare avdelning Aktiviteter som pågår för att nå målet Kontinuerlig bevakning av köläge i BU-nämnden Gemensam placering av barn kommunala-fristående förskolor i kommunen

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2. Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum Aktiviteter som genomförts för att nå målet Garantiavdelning har inrättats Tallbackens förskola har invigts med en ytterligare avdelning Aktiviteter som pågår för att nå målet Kontinuerlig bevakning av köläge i BU-nämnden Gemensam placering av barn kommunala-fristående förskolor i kommunen

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 3. Andel behöriga lärare i grundskolan Aktiviteter som genomförts för att nå målet Nyttjande av förskole- och lärarlyftet för att höja kompetensnivån Lärarlegitimation Utbildning av speciallärare inom matematik, språk, utvecklingsstörning Aktiviteter som pågår för att nå målet Organisationsöversyn, undervisning utifrån varje lärares behörighet Fortsatt nyttjande av förskole- och lärarlyftet för att höja kompetensnivån Utveckling av kontakter med lärarutbildningar Aktivt deltagande i lärarutbildningars arbetsmarknadsdagar

5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 4. Andel behöriga elever till ngt av gymnasieskolans nationella program Aktiviteter som genomförts för att nå målet Terminsvis insamling och analys av resultat och omdömen från samtliga enheter Genomgång av IT-system som stöd för lärarnas administrativa arbete Aktiviteter som pågår för att nå målet Utvecklingsarbeten i karriärtjänster (förstelärare) Matematiksatsning PISA 2015 (SKL) med fokus på att höja elevernas meritvärden i årskurs 9 Statens matematiksatsning, handledare och fortbildning för pedagoger Deltagande Skolverkets NT-satsning Uppmärksammande av lärares kollegiala lärande

6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 5. Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år Aktiviteter som genomförts för att nå målet Fokus på resultat och måluppfyllelse i systematiskt kvalitetsarbete Nyttjande av lärarlyftet för att höja kompetensnivån Bibehållen lärartäthet Utveckling av undervisning genom karriärtjänster Aktiviteter som pågår för att nå målet Utbildning av speciallärare inom matematik och språk Plugin projekt, ungdomscoach Samlokalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning i syfte att fler utbildningsmöjligheter kan erbjudas eller behållas

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 6. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet Aktiviteter som genomförts för att nå målet Bibehållen lärartäthet Alla elever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet oavsett program Aktiviteter som pågår för att nå målet Alla elever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet oavsett program Studie- och yrkesvägledning i syfte att stimulera till att eleverna väljer detta

8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning BU-nämndens prognos måluppfyllelse 2013/2014 Styrtal 20132014 UTFALL 1Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum61%ej publ (90%) 2Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på 15 dgr ej publ (10 dgr) önskat placeringsdatum. 3Andel behöriga lärare i grundskolan92%ej publ (95%) 4Andel behöriga elever till ngt av gymnasieskolans nationella program88,4%ej publ (88%) 5Andelen elever med fullföljt gymnasieprogram inom 3 år 78,3%ej publ (90%) 6Andel elever med grundläggande högskolebehörighet92,3 %ej publ (95%) Klarar inte måletPå väg mot måletKlarar målet

9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsnämndens samtliga styrtal måluppfyllelse/prognos 2013-2014 Styrtal 20132014 prognos FörskolaUTFALL 1. Föräldrarnas nöjdhet med förskolan95%ej mätning 2014 2. Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum61%(90%) 3. Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum.15 dagar(10 dagar) 4. Andel pedagogisk utbildad personal i förskolan77%(80%) Grundskola 5. Elevers nöjdhet i åk 589%83 %. 6. Elevers nöjdhet i åk 876%82% 7. Föräldrars nöjdhet med fritidshemmet åk188%ej publ. 8. Andel behöriga lärare i grundskolan92%ej publ. (95%) 9a. Andel som uppnått kravnivå för nationella prov i åk 3 i Matematik72%ej publ. 9b. Andel som uppnått kravnivå för nationella prov i åk 3 i Svenska/SVA68%ej publl.

10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse/prognos 2013-2014 Styrtal 20132014 prognos GrundskolaUTFALL 10a. Andel som uppnått kravnivå för nationella prov i åk 6 i Matematik 92 %ej publ 10b. Andel som uppnått kravnivå för nationella prov i åk 6 i Engelska92 % ej publ 10c. Andel som uppnått kravnivå för nationella prov i åk 6 i Svenska/SVA 94,%ej publ 11a. Andel som uppnått minst betyg E i nationella prov åk 9 i Matematik89%ej publ 11b. Andel som uppnått minst betyg E i nationella prov åk 9 i Engelska94%ej publ 11c. Andel som uppnått minst betyg E i nationella prov åk 9 i Svenska93 %ej publ 11d. Andel som uppnått minst betyg E i nationella prov åk 9 i Svenska som andraspråksaknas 12. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen i åk 9.79,9%ej publ 13. Genomsnittligt meritvärde grundskola åk 9204,9ej publ (207) 14a. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram84,9 %ej publ 14b. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram85,9 %ej publ 14c. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program86,4%ej publ 14d. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram88,4 %ej publ (88%) 15. Andelen elever med stor frånvaro, mer än 20%2,3%ej rpt

11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse/prognos 2013-2014 Styrtal 20132014 prognos Gymnasieskola UTFALL 16. Elevers nöjdhet med gymnasieskolan i åk 284%80,4 17. Medborgarnas nöjdhet med gymnasieskolanej genomfördej genomförd 18. Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk examen 67,6 ej publ (80%) 19. Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år (nat. prog.)78,3%ej publ (90%) 20. Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 4 år (alla program)82,7%ej publ (90%) 21. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet92,3 %ej publ (95%) 22. Andelen elever i arbete inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning32,7 %ej publ (35%) 23. Andel elever högskolestudier inom tre år (endast högskoleförberedande program)43,3%ej publ (45%) 24. Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan 14,1ej publ (15,0) 25. Andelen elever med stor frånvaro, mer än 20%11,5%ej rpt (9%)

12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse/prognos 2013-2014 Styrtal 20132014 prognos Vuxenutbildning 26. Andel lärare med pedagogisk examen inom vuxenutbildningen92%ej publ (96%) 27. Andel kursdeltagare på gymnasievuxutbildning som slutfört kurs74%ej publ (80%) 28. Andel kursdeltagare på SFI-utbildning som slutfört kurs34%ej publ Kulturskola 29. Elevers nöjdhet med kulturskolan åk 591 %*på 30. Elevers nöjdhet med kulturskolan åk 891 %*pågår 31. Elevers nöjdhet med kulturskolan åk 2 gymnasiet91 %*pågår 32. Andel som erbjuds plats på sitt 1:a handsval vid kursstartingen mätning *sammantaget värde styrtal 29, 30, 31


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Generella aktiviteter Aktiviteter som genomförts för att nå målet Organisationsöversyn har givit mer renodlade skolformsuppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser