Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Refluxbesvär halsbränna, sura uppstötningar, GERD (gastro esophageal reflux disease) ej dyspepsi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Refluxbesvär halsbränna, sura uppstötningar, GERD (gastro esophageal reflux disease) ej dyspepsi."— Presentationens avskrift:

1 Refluxbesvär halsbränna, sura uppstötningar, GERD (gastro esophageal reflux disease) ej dyspepsi

2 Återkommande symptom som beror på att saltsyra/maginnehåll kommer upp i esofagus. Halsbränna/ bröstbränna Sura uppstötningar/ regurgitation (Epigastriesmärtor) Dagtid: vid måltid,framåtböjning, lyft Nattetid: i liggande (nattlig astma) Sek reflux: som delsymptom vid tex ulcus/ funktionell dyspepsi (pga störd ventrikelmotorik)

3 dd dyspepsi sek reflux (ulcus), koronarinsuff, malignitet (esof ca), Candida esofagit. Orsak: ”defekt ventil” ofta hiatusbråck + sänkt vilotryck i nedre esofagus ”sfinkter”

4 Metoder:- Gastroskopi - inget fynd, endoskopineg sjukdom - esofagit: allt från mild till grav med komplikationer som blödning som kan leda till striktur och sväljsvårigheter (los angeles skalan A-D, Savary Miller 1-4) - Barrets esofagus (metaplasi, cylinderep >4 cm från Kardia) förhöjd risk drabbas av esof ca, ej helt klarlagt hur mkt ökad risk, saknas studier för om ppi alt op påverkar risk hos pat med Barrets. (1-30%) - (24 timmars pH- mätning) - (esofagusmanometri)

5 Glidbråck i hiatus Nästan alla med reflux har hiatusbråck (glidbråck alt kombinerade bråck). Alla med hiatusbråck har dock ej reflux. Ej tillräckligt för diagnos i sig.

6 Behandling Livsstilsråd (ej evidens): vid Lätta/ Måttliga besvär Undvik kaffe, choklad, fet, stark, mat. Ej äta innan sänggående. Sluta rök. Minska alkohol. Viktminskning. Höjd huvudända på sängen. PPi (90% svarar bra på, bättre effekt än antacida/alginater) Refluxsjukdom med måttlig eller ingen esofagit Irntemittent PPi beh (Omeprazol 10- 20 mg x1), kurer om 4-8v eller vb. Om ej esofagit är intermittent och vb beh likvädig. Refluxsjukdom med signifikant esofagit Kont beh. Överväg förhöjd dos, (Omeprazol 20 mg x2). Kirurgi

7 Kirurgi öppen (lap) pH-mätning, esofagusmanometri innan Sk FUNDOPLKATION (fundoplicatio) (Nissen 360 grader, Toupet 270 grader) fundusdelen konstrueras till en krage som viks upp och sys fast kring distala esofagus (+ crusplastik försnäva hiatusöppning) Komplikationer: blödning, esof/ventrikel perf, skada n.vagus Dysfagi (oftast övergående) Sämre rap/kräkförmåga Initial mättnadskänsla, stopp vid födointag, viktnedgång. Övergående. Vårdtid 3-5 dgr, sjukskrivn 1-4 v Små portioner/ tätare

8 Operationer har minskat från 18-12/ 100 000 inv mellan 1998 och 2005. Dock mer vanligt i Stockholm än övriga Sverige. Enl SBU är läkemedel lika bra som kirurgi (måttlig evidens). Även för unga. Läkemedelsbehandlingen betraktas som säker.

9 Alarmsymptom Dysphagi Odynophagi Blödning Viktnedgång Ålder >40 år (50 år)


Ladda ner ppt "Refluxbesvär halsbränna, sura uppstötningar, GERD (gastro esophageal reflux disease) ej dyspepsi."

Liknande presentationer


Google-annonser