Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÖGA ELPRISER EnergiPuls 23 februari 2011 Niclas Damsgaard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÖGA ELPRISER EnergiPuls 23 februari 2011 Niclas Damsgaard."— Presentationens avskrift:

1 HÖGA ELPRISER EnergiPuls 23 februari 2011 Niclas Damsgaard

2 COPYRIGHT@PÖYRY Kortsiktigt bestäms priset av utbud och efterfrågan 2011-02-23 EnergiPuls2  Priset på NordPool bestäms av jämvikten mellan utbud och efterfrågan (i respektive budområde) – Priset är marknadsbestämt  Producenterna lägger i grunden bud utifrån den kortsiktiga marginalkostnaden för att producera – För vattenkraften bestäms kostnaden av det förväntade priset i framtiden, dvs. en alternativkostnad – Det finns dock krav på att sätta pris utifrån sin marginalkostnad  Vid knapphetssituationer kan dock priset snabbt stiga kraftigt – Liten priskänslighet i utbudet när man närmar sig kapacitetstaket – Begränsad priskänslighet i efterfrågan vid högre prisnivåer – Stora prisvariationer till följd av relativt små volymvariationer

3 COPYRIGHT@PÖYRY Små volymförändringar kan ge stora priseffekter 2011-02-23 EnergiPuls3 1900 MW 1500 MW

4 COPYRIGHT@PÖYRY Vid extrema pristoppar sker nästan alltid nedreglering… 2011-02-23 EnergiPuls4

5 COPYRIGHT@PÖYRY Vid extrema pristoppar sker nästan alltid nedreglering… Den verkliga efterfrågeflexibiliteten är inte representerad på spot 2011-02-23 EnergiPuls5

6 COPYRIGHT@PÖYRY Effektproblematiken är en del av de höga priserna. Men energi är också en del av förklaringen. 2011-02-23 EnergiPuls6

7 COPYRIGHT@PÖYRY Sverige måste importera (nästan) för fullt fram till vårfloden. Tyska priser sätter golvet för priser och vattenvärdet bestäms av tyska peakpriser. 2011-02-23 EnergiPuls7

8 COPYRIGHT@PÖYRY Vad kan vi förvänta oss framöver? Om kapaciteten inte är tillräcklig måste priset långsiktigt gå upp till en nivå så att det lönar sig att investera  Det långsiktiga elpriset bestäms av den ”långsiktiga marginalkostnaden”, dvs den fulla kostnaden för att expandera elsystemet  För konventionell termisk produktion (CCGT) hamnar den kostnaden kring 80 euro/MWh (ca 80 öre/kWh)  Kärnkraft är sannolikt billigare (ca 50 öre/kWh) 05.07.2010 PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE8

9 COPYRIGHT@PÖYRY Scenarier - Översikt 9 Även om det är en stor spridning mellan scenarier vad gäller efterfrågan och produktion, får Norden ett överskott i alla utom ett scenario. Det indikerar att det är troligt att vi går mot en situation med överskott.

10 COPYRIGHT@PÖYRY Enökad volym förnybar produktion sänker elpriset i norden. Nya kablar har bara en begränsad effekt Introduktionen av förnybar elproduktion sänker elpriset. En fråga är vem som betalar för den dyrare förnybara produktionen? Förstärkta kabelförbindelser har endast en begränsad effekt på elpriset i Norden. Förstärkt överföringskapacitet möjliggör också en effektivare utnyttjande av produktionen. 10

11 COPYRIGHT@PÖYRY Tydligt samband mellan kraftbalans och prisdifferens mot kontinenten. Nya kablar har bara en begränsad effekt Ju starkare kraftbalans desto större är gapet mellan nordiska priser och förväntade priser på kontinenten. 10 TWh starkare kraftbalans motsvarar en prisreduktion på ca 4 €/MWh. 11

12 COPYRIGHT@PÖYRY Skilda prismönster mellan norden och kontinenten kvarstår 12

13 COPYRIGHT@PÖYRY Vid extrema pristoppar sker nästan alltid nedreglering… 2011-02-23 EnergiPuls13

14 COPYRIGHT@PÖYRY Vid extrema pristoppar sker nästan alltid nedreglering… 2011-02-23 EnergiPuls14


Ladda ner ppt "HÖGA ELPRISER EnergiPuls 23 februari 2011 Niclas Damsgaard."

Liknande presentationer


Google-annonser