Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En osäker ekonomisk politik Oppositionens budgetmotioner 2012 28 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En osäker ekonomisk politik Oppositionens budgetmotioner 2012 28 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 En osäker ekonomisk politik Oppositionens budgetmotioner 2012 28 oktober 2011

2 Agenda Socialdemokraterna Miljöpartiet

3 En osäker ekonomisk politik i en osäker omvärld Fördjupar nedgången: tung skattebörda på företag och hushåll som arbetar Försvårar återhämtningen: nedmontering av arbetslinjen Försvagar skyddsvallarna: betydande utgiftsökningar och utgiftsrisker Socialdemokraternas ekonomiska politik ligger fast sedan valet med negativa konsekvenser för svensk ekonomi

4 Fördjupar nedgången: tung skattebörda för hushåll och företag Offentligfinansiell nettokostnad, miljarder kronor. Källa: Socialdemokraternas budgetmotion för 2012

5 Restaurangmomsen slår hårt mot unga: exempel - restaurang med 20 anställda, varav hälften under 26 år Genomsnittslön exkl. sociala avgifter: 240 000 kronor per år för de unga Genomsnittslön inkl. sociala avgifter: 277 176 kronor per år för de unga Lönesumma: 2 400 000 kronor per år för de tio ungdomarna Fördubblade socialavgifter för personer under 26 år  restaurangens personalkostnader ökar omedelbart med ca 380 000 kronor  Det motsvarar drygt en heltidsanställd ungdom Höjd restaurangmoms  minskad efterfrågan med ca 4 procent på sikt, vilket motsvarar ca 920 000 kr per år  När omsättningen minskar med 920 000 kr per år måste restaurangen minska antalet anställda med 1 person. Det handlar alltså om två färre heltidsanställda unga på denna restaurang, som en följd av Socialdemokraternas politik

6 Bidragslinjen Enligt Socialdemokraternas budgetmotion, utgifter 2012 FörslagMdkr Andel av S utgiftsförslag, % A-kassa, arbetsmarknad, sjukförsäkring, övriga bidrag 9,9* 43,0 Infrastruktur2,0 8,7 Utbildning3,2 13,9 Övrigt7,9 34,3 Totalt23,0**100 Totalt utgifter enl. S19,5 * Inkl. trainee- och plusjobbsförslag som redovisas som skattekrediteringar ** Inkl. skattekrediteringar 3,5 mdkr

7 Stor skillnad i ekonomiskt utfall… Skillnad mellan regeringens och socialdemokraternas politik, kronor per år Skillnaden mellan att arbeta och att inte arbeta minskar med nästan 6 000 kronor/år Kort deltid Heltid Lång deltid Arbetslös/ soc-bidrag Sjuk/ förtidsp Pensionär Studerande

8 Ökad osäkerhet 1: ytterligare skattehöjningar med samarbetspartierna Vänsterpartiet: ca 50 mdkr i höjda skatter 2014  Höjda inkomstskatter 16 mdkr  Slopad ROT 7 mdkr  Höjd fastighetsskatt 1 mdkr  Höjd bolagsskatt drygt 8 mdkr  Förmögenhets-, arvs- och gåvoskatter 8 mdkr Miljöpartiet: ca 30 mdkr i höjda skatter 2014  Höjda miljöskatter drygt 20 mdkr Dessutom Socialdemokraternas egna skatteutredning

9 Ökad osäkerhet 2: betydande underfinansieringar OBS: alla kostnader, intäkter och underfinansieringar syftar på 2012, utom för lastbilsskatten (där underfinansieringen uppgår till 1 miljard 2012, 4 miljarder 2013-2015 och 2 miljarder därefter) och för boendet för flyktingmottagande som väntas uppstå 2013. Därmed är underfinansieringen för 2012 ca 5-6 miljarder (spannet beror på neddragningen av det generella statsbidraget till kommunsektorn, där underfinansieringen är oklar, men i spannet 0 – 1 miljard kronor).

10 Ökad osäkerhet 3: vidlyftiga utgiftslöften sedan tidigare Kommentar utbyggd tunnelbana: medel avsätts först från år 2013

11 Välfärdschocken Indragningar från kommunerna Ingen kompensation till kommunerna för fördubblade socialavgifter för unga. Indragningar på nytt sätt till följd av ändringar i a- kassa och sjukförsäkring Krav på rätt till heltid utan att kompensera kommunerna Sämre makroutveckling ger lägre inkomster. Sammantaget försämring motsvarande ca 6 miljarder kr.

12 Sammantaget föreslås ett antal åtgärder som minskar sysselsättningen rejält…

13 …och försämrar de offentliga finanserna Dynamiska effekter på offentligfinansiellt sparande, kort och lång sikt, miljarder kronor Kort siktLång sikt, mdkr mdkrintervallskattning Höjd inkomstskatt för höginkomsttagare-0,4-1,9-1,8 Sänkt skatt pensionärer0,20,0 Höjda socialavgifter unga-4,6-1,9-1,4 Sänkta socialavgifter för små företagare0,60,2 Tillfällig skattekredit för arbetslösa med försörjningsstöd0,0 ROT/RUT: lägre max belopp-1,6-2,3-2,2 Höjd alkoholskatt-0,20,0 Vägslitageavgift-0,40,0 Arbetsmarknadspolitik0,01,90,9 Arbetslöshetsförsäkring-2,2-11,6-7,4 Sjukförsäkringen-1,8-7,7-6,3 Kommuner generella o riktade bidrag0,0 Barnomsorg på obekväm arbetstid0,0 0,2 Transfereringar till hushåll (studiemedel, föräldrar försäkringen m.m.)0,20,0 Investeringsstöd bostäder0,30,0 Infrastrukturinvesteringar0,70,0 Totalt mdkr-9,1-23,4-18,0 Nej t sänkt restaurangmoms-1,1-1,9-0,9 Totalt mdkr-10,2-25,3-18,9

14 Agenda Socialdemokraterna Miljöpartiet

15 Sammanfattning Höjda skatter  Totalt 22 miljarder 2012 och 29 miljarder 2014  20 miljarder i höjda miljöskatter 2014 Höjda utgifter  22 miljarder 2012 och 31 miljarder 2014 Negativa effekter på BNP och sysselsättning

16 Ett antal åtgärder som minskar sysselsättningen… FörslagKort siktPå sikt Skatteförslag: Höjd inkomstskatt för höginkomsttagare -700-3000 Sänkt skatt pensionärer 400 Höjda socialavgifter unga -14 000-4400 Sänkta socialavgifter för små företagare 50001600 Slopad arbetsgivaravgifter för unga arbetslösa 10000 ROT: lägre max belopp och ökad subvention för energieffektivisering -3400-5000 Miljöskatter -3700 Nej till sänkt restaurangmoms -3000-3500 Summa skarpa skatteförslag -18400-14300 Utgiftsförslag: Arbetsmarknads- och utbildningssatsningar 900 Arbetslöshetsförsäkring -2500-10000 Sjukförsäkringen -5000-20000 Slopat sjuklöneansvar för småföretagera 5000 Kommuner generella bidrag 1 765 SKOL-ROT 400 Barnomsorg på obekväm arbetstid 100500 Infrastrukturinvesteringar 1 000 Summa skarpa utgiftsförslag -3735-28600 Total effekt skarpa förslag -22135-42900


Ladda ner ppt "En osäker ekonomisk politik Oppositionens budgetmotioner 2012 28 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser