Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm

2

3 Betydelsen för partikelhalterna av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan Christer Johansson SLB Miljöförvaltningen, Stockholm ITM Stockholms universitet

4 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Outline Varför dubbdäcksförbud PM10 halter senaste åren Dubbandelen Trafikmängden Meteorologin Partikelslitage Halterna Andra effekter

5 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Slutsatser 1/2 Lägre dubbdäcksandel Både i innerstaden och infartslederna Fr ca 65% tll 35%-40% på Hornsgatan Mindre mängd trafik Hornsgatan ca 25% Små ökningar på mindre gator Mindre generering av PM10 –För jan – maj 2010 jfrt med 2009 Ca 30-40% Ca 50% mindre inklusive trafikminskningen

6 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Slutsatser 2/2 PM10 normen klaras ej på Hornsgatan Fler dygn än 35 över 50 ug/m3 Årsmedelvärdet klarades Lägre halter av PM10 2010 Vägbanefuktigheten minskade suspensionen Högsta halterna lägre 2010 som 2009 –Motverkande faktorer Stabilare, lägre vindhastigheter Mer sand och salt,

7 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Varför dubbdäcksförbud? Gränsvärden överskrids Bidrag från dubbdäck till PM10 Hälsopåverkan av partiklar Andra aspekter Vägbaneslitaget stort – hårt stenmaterial Ökade bullernivåer Varför bara Hornsgatan? Avgifter ej möjligt Förbud i hela innerstaden ej möjligt Möjligt ändra vägföreskrifterna

8 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Dubbförbud från 1:a Jan 2010 +Förkortad säsong med 2 veckor (15 april i st f 30 april) Mätstation

9 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Rapporter Kan laddas ner under Rapporter på www.slb.nu/lvf Där finns också senaste partikelhalterna i realtid. Mer detaljerad analys inkluderande hela Stockholm under preparering.

10 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm PM10 årsmedelvärden Normen klaras

11 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm PM10 – antal dygn >50 µg/m 3 Normen överskrids – även 2010

12 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Den lokala trafiken avgörande för de högsta halterna Värre 2009 jämfört med 2010 Från årsrapporterna för 2009/2010 (www.slb.nu/lvf)www.slb.nu/lvf 100 värsta dygnen 2010 100 värsta dygnen 2009 PM10 Hornsgatan

13 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Vad har hänt som har påverkat PM10 halterna? Dubbandelen Trafikmängden Meteorologin Sandning & saltning

14 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Dubbandelen har minskat Infartsleder Vintern 2009/2010 ~65 %

15 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Dubbandel 2010: 35% - 40% dubbdäck jämfört med 65%-70% tidigare Hornsg 2003-2007 Sveavägen 2010 Hornsgatan 2010

16 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Minskad trafik på Hornsgatan Södra länken Trängselskatteförsök Permanent trängselskatt Dubbdäcksförbud

17 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Minskad trafik - Minskad trafik under perioden med dubbförbud; - Ca 7000 med dubbdäck 2010 jämfört med 17000 tidigare - Jämn fördelning över andra gator av vissa av de som försvann fr Hornsg.

18 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Sandning & saltning (Södermalm) ca 2 x mer 2009/2010 jfrt med 2008/2009 Men Hornsgatan sandas ej normalt

19 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Meteorologin onormal 2010

20 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Mycket tydlig koppling till fuktighet

21 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Komplexa samband FaktorPåverkan på utsläppPåverkan på halten Trafiken minskadeMinskade utsläppMinskar Dubbandel minskadeMinskad generering av slitagepartiklar ger mindre utsläpp Minskar Meteorologi: Stabilt och låga vindhastigheter Ingen större effektÖkar (p g a sämre ventilation) Meteorologi: Kallt, fuktiga, snöiga och isiga vägbanor Minskad suspensionMinskar Sandning/saltningViss mängd PM10 i sand + ökat slitage främst då dubbdäck används Ökar

22 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Bidrag till PM10 Januari-maj 2006-2010

23 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Vägbanans fuktighet avgörande för PM10 bidraget

24 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm PM10/NOx Hornsgatan 2007 - 2010 Tydliga indikationer: Trots lång period med fuktig vägbana & mer sand än normalt så blev haltbidragen på våren mindre än normalt

25 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Dubbdäckens PM10 generering väl kartlagd i en rad studier 30 km/h 50 km/h 70 km/h Dubbdäck Odubbat vinterd. Sommardäck Laboratorium Tunnlar Gaturum Sthlm Fordonshastighet (km/h) Masskoncentrationskvot Maj; dubb/odubbade September; dubb/sommar Mobila mätningar OSLO Kemisk sammansättning

26 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Minskad PM10 generering 2010 Minskad dubbandel från ca 65% till 40% –Ca 30% till 40% minskad bildning av PM10 Januari-maj 2010 jfrt med 2009 +Minskad trafikmängd –Totalt ca 50% - 60% minskad PM10 bildning Januari - maj 2010 jfrt m 2009

27 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Fortsatt utvärdering och uppföljning Vintern 2010/2011 Inkludera hela regionen Kvantifiera haltpåverkan (modellberäkningar; NORTRIP) Andra aspekter Drift o underhåll Olycksstatistik Kommunikationsinsatsen

28 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Andra effekter Minskat buller (4-5 decibel - halvering) Minskat vägslitage Minskad bränsleförbrukning Minskad nedsmutsning/miljöpåverkan

29 Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm Dra in klorna!


Ladda ner ppt "Christer Johansson, SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser