Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolstruktur 2020 Planering 2014-2020. BAKGRUND/ UPPDRAG Syfte: Lägga förslag på principer för en långsiktig förskole- och skolstruktur i Piteå kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolstruktur 2020 Planering 2014-2020. BAKGRUND/ UPPDRAG Syfte: Lägga förslag på principer för en långsiktig förskole- och skolstruktur i Piteå kommun."— Presentationens avskrift:

1 Skolstruktur 2020 Planering 2014-2020

2 BAKGRUND/ UPPDRAG Syfte: Lägga förslag på principer för en långsiktig förskole- och skolstruktur i Piteå kommun. Skäl till översyn: Demografisk utveckling/elevminskning, kompetensförsörjning stora behov av reinvesteringar i skolorna. Utredningsdirektiv: Beskriva - dagens struktur inklusive jämförelser, ekonomiska effekter om inget ändras före 2020, kommundelarnas förutsättningar idag och år 2020.

3 Kompletterande direktiv dec 2012: Utreda ”när en enhet (skola eller förskola) är rimlig att på kvalité i utbildning samt ekonomiska, sociala och ekologiska grunder utreda för strukturella förändringar”. Samverkan med översiktsplanearbetet, centralt med noder.

4 Målbild Västra, ht 2015 Roknäs förskola 6 grupper Lillpite ”skola” 2 förskolegrupper Förskola Tjorven 1 grupp Förskola Båtsman 1 grupp Böle Svensbyskola Åk f-3, ca 90 elever Svensbyn Lillpite Sjulnäs Sjulnäs skola åk 4-9, 317 elever Böle skola Åk f-3, ca 90 elever Fristående förskola 1 grupp Åk f-6, 37 elever Sikfors

5 Västra ht 2014 Roknäs förskola, 5 grupper Ombyggnad för ytterligare en grupp Sjulnäs skola 4-9, 230 elever Ombyggnad / renovering av mellanstadiet

6 Västra vt 2015 Roknäs förskola, 5 grupper Ombyggnad för ytterligare en grupp klar i början av vt 2015 Sjulnäs skola 4-9, 230 elever Ombyggnad / renovering av mellanstadiet och kök

7 Västra ht 2015 Lillpite förskola 1 förskolegrupp 2 förskolegrupper Ombyggnad för en förskolegrupp Lillpite ”skola” åk f-6, 65 elever 1 förskolegrupp Svensbyskola Åk f-3, ca 90 elever Böle skola Åk f-3, ca 90 elever Sjulnäs skola åk 4-9, 317 elever Åk 4-6 27 elever Åk f-3, 38 elever ? Åk 4-6 42 elever Förskola Pyret 1 förskolegrupp

8 Målbild Västra, ht 2015 Roknäs förskola 6 grupper Lillpite ”skola” 2 förskolegrupp Förskola Tjorven 1 grupp Förskola Båtsman 1 grupp Böle Svensbyskolan Åk f-3, ca 90 elever Svensbyn Lillpite Sjulnäs Sjulnäs skola åk 4-9, 317 elever Böle skola Åk f-3, ca 90 elever Fristående förskola 1 grupp Åk f-6, 37 elever Sikfors

9 Målbild Östra, Pitholm ht 2016 Klubbgärdets skola Åk f-3, 73 elever 2 förskolegrupper Klubbgärdets förskola 3 grupper Pitholmsskolan, åk 4-9, 536 elever Pitholms förskola 4 grupper Munkberga förskola 2 grupper Munksundsskolan, åk f-3, 111(140) elever, Munksunds förskola, 4 grupper (fd. Munksundsgården och Löparstigen) Pitholm Klubbgärdet Munksund Strömnäs skola ÅK f-3, 141(160) elever Pilens förskola 4 grupper Skogsbackens förskola 2 grupper Strömnäs

10 Östra, Pitholm ht 2014 Pitholmsskolan ÅK 4-9, 459 elever Strömnäs skola Hela skolan stängd för ombyggnation Klubbgärdets skola ÅK f-5 132 elever Hus Freja, Strömbacka Munksunds skola, åk f-3, ca 120 elever Delar stängd för ombyggnation. ÅK 4-5 64 elever ÅK f - 3 160 elever ÅK 4-5, 65 elever

11 Östra, Pitholm 2015-2016 Pitholmsskolan, åk 4-9, 459/481 elever Tillbyggnad för åk 4-6 Strömnäs skola Stängd för ombyggnad under 2015/2016 Klubbgärdets skola ÅK f-5, 132 elever Hus Freja, Strömbacka Munksunds skola, åk f-3, ca 120 elever Färdigställande av förskoledel under VT 2015. VT 2015 påbörjas rivning av matsal, kök, mm Tillbyggnad av kök, matsal, mm. samt renovering av klassrumsbyggnad 20 15/2016. ÅK 4 och 5 64 elever ÅK f -3, 160 elever ÅK 4-5 65 elever

12 Östra, Pitholm ht 2016 Klubbgärdets skola Åk f-3, 73 elever 2 förskolegrupper Klubbgärdets förskola 3 grupper Pitholmsskolan, åk 4-9, 536 elever Pitholms förskola 4 grupper Munkberga förskola 2 grupper Munksunds skola, åk f-3, 111 elever, 4 förskolegrupper (fd. Munksundsgården och Löparstigen) Pitholm Klubbgärdet Munksund Strömnäs skola (etapp 1) ÅK f-3, ca 140 elever Pilens förskola 4 grupper Skogsbackens förskola 2 grupper Cypressen Förskola 2 grupper avveckling Strömnäs Löparstigen Munsundsgården

13 Målbild Östra, Piteå-c Ostronstigens förskola, 4 grupper Kullenskolan ÅK f-3, 57 elever Björklunda förskola 4 grupper Myrans förskola 4 grupper Kullens förskola 3 grupper Öjebyn Långskataskolan, åk f-3, 99 elever Norrmalmskolan, åk f-6, 363 elever Särskolan f-6 Backeskolan, åk f-3, 96 elever Christinaskolan Åk 7-9, ca 260 elever Åk 7-9, 174 elever (Solander) Tallåsens förskola 5 grupper Rönnens förskola (Ankaret, Solen) 3-4 grupper Solbacka förskola 5 grupper Gripens förskola 2 grupper Trädgårdens förskola 3 grupper Piteå Centrala Björklundaskolan ÅK f-3, 147 elever Solanderskolan Åk 4-6, 151 elever Åk 7-9, 174 elever Fagottens förskola 2 grupper ? Solens och Ankarets förskola

14 Piteå c, ht 2015 Norrmalmskolan, Ombyggnad av gamla matsalen för särskolan

15 Piteå c 2016 Norrmalmskolan, Rönnskolan Ombyggnad av gamla matsalen för särskolan slutförs Norrmalmskolan, Renovering av träningsskolans gamla lokaler Träningsskolans elever Norrmalmskolan, Renovering i etapper Christinaskolan, ersättningslokal Elever

16 Piteå c 2017 Norrmalmskolan, Renovering i etapper Christinaskolan, ersättningslokal Elever Björklundaskolan Utifrån beslut om Solander 7-9 Renovering alt. rivning

17 Piteå c 2018 Kullenskolan Renovering Solanderskolan Ak 7-9 ? Christinaskolan, Utifrån beslut om Solanderskolan 7-9 Renovering / tillbyggnad av matsal samt mindre anpassningar av undervisningslokaler Norrmalmskolan Särskola Ombyggnad av röda byggnaden till förskola Särskolan

18 Östra, Piteå c, ht 2018 Ostronstigens förskola, 4 grupper Kullenskolan ÅK f-3, 57 elever Björklunda förskola 4 grupper Myrans förskola 4 grupper Kullens förskola 3 grupper Öjebyn Långskataskolan, åk f-3, 99 elever Norrmalmskolan, åk f-6, 363 elever Särskolan f-6 Backeskolan, åk f-3, 96 elever Christinaskolan Åk 7-9, ca 260 elever Åk 7-9, 174 elever (Solander) Tallåsens förskola 5 grupper Rönnens förskola (Ankaret, Solen) 3-4 grupper Solbacka förskola 5 grupper Gripens förskola 2 grupper Trädgårdens förskola 3 grupper Piteå Centrala Björklundaskolan ÅK f-3, 147 elever Solanderskolan Åk 4-6, 151 elever Åk 7-9, 174 elever Fagottens förskola 2 grupper ? Solens och Ankarets förskola

19 Målbild Södra, ht 2014 Blåsmarks skola ÅK f-3, 65 elever 1 förskolegrupp Bergsviksskolan Åk f-6, 254 elever 7 förskolegrupper Norrbyskolan Åk f-6, 197 elever Jävre skola Åk f-6, 65 elever 2 förskolegrupper Norrby förskola 3 grupper Ängens förskola 3 grupper Bergsvikens förskola 3 grupper Hortlaxskolan Åk 7-9, ca 325 elever Hortlax Bergsviken Jävre Blåsmark Tolvmanskolan Åk f-3, 48 elever

20 Södra ht 2014 Blåsmarks skola ÅK f-3, 66 elever 1 förskolegrupp Bergsviksskolan Åk f-6, 254 elever ÅK 4-6 28 elever ÅK f och 3 27 elever Hemmingsmarks skola läggs ned ÅK 4-6 28 elever

21 Målbild Norra, ht 2014 Nybyns förskola 1 (större) grupp Alterdalen Porsnässkolan Åk 4-9, 322 elever Backgårdsskolan Åk f-3, 131 elever Helgenäs Förskola 2-3 grupper Norrfjärdens förskola 5 grupper Norrfjärden Sjulsmark skola Åk f-6, 65 elever 2-3 förskolegrupper Sjulsmark Rosviksskolan Åk f-6 194 elever Fristående förskola, 2 grupper Rosviks förskola 4 grupper Rosvik

22 Norra ht 2014 Porsnässkolan Sjulsmark skola Åk f-6, 65 2-3 förskolegrupper Backgårdsskolan, åk f-3, 131 elever Åk 4-9, 322 elever ÅK 4-6 19 elever ÅK f-3 31 elever Alterdalens skola läggs ned ÅK 4, 38 elever

23 Norra ht 2014 Nybyns förskola 1 (större) grupp Alterdalen Porsnässkolan Åk 4-9, 322 elever Backgårdsskolan Åk f-3, 131 elever Helgenäs förskola 2-3 grupper Norrfjärdens förskola 5 grupper Norrfjärden Sjulsmarks skola Åk f-6 65 elever 2-3 förskolegrupper Sjulsmark Rosviksskolan Åk f-6 194 elever Fristående förskola, 2 grupper Rosviks förskola 4 grupper Rosvik

24 Driftkostnader

25 Investeringar 2014-2019


Ladda ner ppt "Skolstruktur 2020 Planering 2014-2020. BAKGRUND/ UPPDRAG Syfte: Lägga förslag på principer för en långsiktig förskole- och skolstruktur i Piteå kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser