Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Elmwall, Energikontoret Östra Götaland 17 september 2014, Energieffektivisering Lantbruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Elmwall, Energikontoret Östra Götaland 17 september 2014, Energieffektivisering Lantbruk."— Presentationens avskrift:

1 Maria Elmwall, Energikontoret Östra Götaland 17 september 2014, Energieffektivisering Lantbruk

2 “Östgötamodellen” - Det goda exemplet 3 växtodlingsgårdar startade omställning 2010  Jordbruk kan producera och samtidigt minimera insatsen av fossil energi Projektet ”Fossilfria Lantbruk: -Utveckla modell för omställning utifrån gårdarnas erfarenheter -Ge Sveriges lantbruk och branschorganisationer verktyg och kännedom om metoder för omställning Resultatet: Handbok, simuleringsverktyg och utbildningsserie

3 Traktorer och maskiner, ca 95 % är bytt till fossilfritt 57 000 liter diesel ersatt med RME Bensin i mindre maskiner ersatt med etanol  Motsvarar en besparing på 97 ton CO2

4 Drivmedel Idag: RME (RapsMetylEster)ca 9kr/liter Diesel Lantbrukca 8,9kr/liter Efter 2015: RME (RapsMetylEster)ca 9kr/liter Diesel Lantbruk ca 10,1kr/liter

5 Spannmålstorkning, 100 % är bytt till fossilfritt 25 000 liter eldningsolja ersatt med fasta biobränslen (flis och pellets) El från förnybara källor  Motsvarar en besparing på 65 ton CO2

6 Torkbränsle Flis: ca 20öre/kWh Pellets: ca 45öre/kWh ”torkolja” idag ca 65öre/kWh ”torkolja” 2015ca 75öre/kWh Elkraft Nordisk elmix:ca 31öre/kWh Förnyelsebar el:ca 31öre/kWh

7 Koldioxid

8 Växtnäring, ca 50 % reducering av klimat- effekten från handelsgödsel Handelsgödsel ersatt med organisk gödsel Använda BAT (Best Available Technique) N-gödning  Motsvarar en besparing på 244 ton CO2

9 In- och uttransporter, ca 87 % är bytt till fossilfritt Transporter på fossilfritt bränsle ökar efterfrågan på lantbrukets produkter! Biogas Etanol RME Det kostar inte mer!  Motsvarar en besparing på ca 17 ton CO2

10 Fossilfritt skapar produkter med intressanta mervärden

11 Resultat Ca 400 lantbrukare och lantbrukets intressenter har utbildats 97 % på något sätt stimulerade att börja/fortsätta ställa om sitt lantbruk Alla rapporter på www.fossilfrialantbruk.se www.fossilfrialantbruk.se

12 ”Biobränslen och grön el ökar efterfrågan på tjänster från de gröna näringarna”


Ladda ner ppt "Maria Elmwall, Energikontoret Östra Götaland 17 september 2014, Energieffektivisering Lantbruk."

Liknande presentationer


Google-annonser