Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Arkitekternas uppdrag  Förutsättningslöst undersöka alternativ för ombyggnad av Stadion: –Anpassad för idrottsverksamhet på elitnivå med publikkapacitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Arkitekternas uppdrag  Förutsättningslöst undersöka alternativ för ombyggnad av Stadion: –Anpassad för idrottsverksamhet på elitnivå med publikkapacitet."— Presentationens avskrift:

1 1 Arkitekternas uppdrag  Förutsättningslöst undersöka alternativ för ombyggnad av Stadion: –Anpassad för idrottsverksamhet på elitnivå med publikkapacitet ca 20 000 personer –Största möjliga hänsyn till Stadions historiska och antikvariska kvaliteter  Resultat: –Tre alternativ för kombinerad fotbolls- och friidrottsarena –Tre alternativ för renodlad fotbollsarena

2 2 Huvudalternativ 1: Kombinerad fotbolls- och friidrottsarena  Löparbanor enligt IAAFs krav  Anpassning UEFA krav för en arena kategori 3  Publikkapaciteten utökas till ca 20 000  Ny byggnad över Drottning Sophias väg –Lounge, välkomstyta, VIP-område, pressutrymmen etc –Sophialäktaren blir ny huvudläktare  Uppskattad investering: ca 200 miljoner kronor

3 3 Dagens arenaNedre raderna på Sophia- och Lidingöläktarna byggs om med brantare lutning Arkaden rivs, norra läktaren byggs till med en eller två läktarterrasser Plannivån höjs 1,2 meter Arkaden rivs, norra läktaren byggs till med en eller två läktarterrasser Plannivån höjs 1,2 meter Norra läktaren byggs om med en läktarterrass Sophialäktaren byggs till Cirka 200 miljoner kronor Cirka 205 miljoner kronor Huvudalternativ 1: Kombinerad fotbolls- och friidrottsarena 1230

4 4 Kombinerad fotbolls- och friidrottsarena Alternativ 1

5 5 Två rader försvinner på Sophialäktaren Motsvarande ombyggnad på Lidingöläktaren, tre nya rader försvinner

6 6 Kombinerad fotbolls- och friidrottsarena Alternativ 2

7 7 Kombinerad fotbolls- och friidrottsarena Alternativ 3

8 8 Huvudalternativ 2: Renodlad fotbollsarena  Löparbanor byggs bort  Anpassning UEFA krav för en arena kategori 3  Publikkapaciteten utökas till ca 20 000  Ny byggnad över Drottning Sophias väg –Lounge, välkomstyta, VIP-område, pressutrymmen etc –Sophialäktaren blir ny huvudläktare  Uppskattad investering: ca 210 – 290 miljoner kronor

9 9 Dagens arenaNedre läktarna byggs om En ny läktare byggs närmare spelplanen i norr Under och bakom den nya läktaren tillkommer en exploateringsbar yta Nedre läktarna byggs om Norra läktaren kompletteras med en övre läktarsektion Cirka 210 miljoner kronorCirka 220 miljoner kronor Renodlad fotbollsarena Alternativ 1 1A1B0

10 10 Renodlad fotbollsarena Alternativ 1A och 1B A B

11 11 Renodlad fotbollsarena Alternativ 1A och 1B Fyra nya rader på Sophialäktaren Motsvarande utbyggnad på Lidingöläktaren, tre nya rader tillkommer

12 12 Renodlad fotbollsarena Alternativ 1A

13 13 Plannivån sänks en meter Nedre läktarna byggs om En ny läktare byggs närmare spelplanen i norr Under och bakom den nya läktaren tillkommer en exploateringsbar yta Plannivån sänks en meter Nedre läktarna byggs om Tillbyggnad av norra läktaren med en läktarterrass Cirka 230 miljoner kronorCirka 235 miljoner Renodlad fotbollsarena Alternativ 2 2A2B0

14 14 Renodlad fotbollsarena Alternativ 2A och 2B

15 15 Renodlad fotbollsarena Alternativ 2A och 2B A B

16 16 Plannivån sänks fyra meter Nedre läktarna byggs ut mot muren i söder En ny läktare byggs närmare spelplanen i norr Under och bakom den nya läktaren tillkommer en exploateringsbar yta Cirka 290 miljoner kronor Renodlad fotbollsarena Alternativ 3 3 0

17 17 Renodlad fotbollsarena Alternativ 3


Ladda ner ppt "1 Arkitekternas uppdrag  Förutsättningslöst undersöka alternativ för ombyggnad av Stadion: –Anpassad för idrottsverksamhet på elitnivå med publikkapacitet."

Liknande presentationer


Google-annonser