Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiredovisning SIR 2009 Göran Karlström 2010-02-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiredovisning SIR 2009 Göran Karlström 2010-02-16."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiredovisning SIR 2009 Göran Karlström 2010-02-16

2 7a. Årsredovisning för 2009 2

3 3 7a. Personalkostnader 2009  Personalkostnader 2009 –Thomas Nolin helår 30 % –Caroline Mårdh jan 30% feb - dec 50 % –Göran Karlström 10 % jan + sept – dec, 50 % feb-aug –Christina Agvald-Öhman 1 månad heltid under året  TN, GK, CAÖ har ersatts med lön som på ordinarie tjänst  CM särskild lönesättning enligt styrelsens riktlinje

4 7a. Vilka var inte med 2009? 4 Region Stockholm/Gotland (1 st)  Stockholm Karolinska Solna BRIVA Region Sydöstra (0 st) Region Västsvenska (1 st)  Göteborg SU-Östra INFIVA Region Södra (2 st)  Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona  Universitetssjukhuset i Lund NIVA Region Norrland (5 st)  Kalix sjukhus  Piteå älvdals sjukhus  Lycksele lasarett  Norrlands Universitetssjukhus TIVA  Norrlands Universitetssjukhus NIVA Region Uppsala/Örebro (2 st)  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA 11 st

5 5 7a. Ekonomi 2009  Föreningen Ingående balans 2009-01-01 0 Kr Kostnader 2009-01-01—12-310 Kr Utgående balans 2009-12-310 Kr Skatt 2008-01-01—12-310 Kr  Landstinget i Värmland Ingående balans 2009-01-01 1 202 834 Kr Inkomster 2009-01-01—12-31 1 205 158 Kr Utgifter personal 2009-01-01—12-31 296 843 Kr Utgifter IT 2009-01-01—12-31 224 579 Kr Utgifter övrigt 2009-01-01—12-31 24 757 Kr Utgående balans 2009-12-31 1 861 812 Kr Vinst 2009 656 654 Kr

6 6 7a. Ekonomi 2009 forts –SFAI Verksamheter AB - 22 SIR 2005-01-01 Aggregerad vinst ca 465 139,39 Kr 2005-06-30 Aggregerad vinst 970 144,18 Kr 2005-12-31 Aggregerad vinst ca 711 439,18 Kr 2006-06-30 Aggregerad vinst1 262 468,30 Kr 2006-12-31 Aggregerad vinst ca1 391 295,00 Kr 2007-06-30 Aggregerad vinst1 773 140,24 Kr 2007-12-31 Aggregerad vinst ca1 809 778,36 Kr 2008-06-30 Aggregerad vinst 1 837 014,14 Kr 2008-12-31 Aggregerad vinst ca 187 162,14 Kr 2009-06-30 Aggregerad vinst1 845 516,94 Kr 2009-12-31 Aggregerad vinst ca1 855 666,94 Kr

7 7a. Ekonomi 2009 forts –Innebär årligt resultat i aktiebolaget 2005 vinst med 246 299,79 Kr 2006 vinst med 679 856,00 Kr 2007 vinst med 418 483,36 Kr 2008 förlust med 1 622 616,22 Kr 2009 vinst med 1 668 507,80 Kr 7

8 8 7a. Ekonomi 2009 forts  Ekonomi forts –Skatt 2005: 25 534,00 Kr 2006: 169 908,00 Kr 2007: 123 588,00 Kr 2008: 13 541,00 Kr 2009: 4 765,00 Kr

9 7a. Ekonomi 2009 forts  Kommentar utfall 2009 –Sen fakturering under 2008 har gjort att årsavgifter 2008 inkommit jan 2009 och därmed inte synts 2008-12-31. Därav förlust 2008 och motsvarande vinst 2009.  Sammanfattning: –SFAI Verksamheter AB i balans 2009 – kapital för investering och eventuellt ökad löpande drift. –LiV-ekonomin visar överskott - resurskapital. –Försiktig strategi i personalfrågor. 9

10 7a. Revisionsförfarande –SFAI Verksamheter AB Auktoriserad revisor LRF Konsult Kalmar Lekmannarevisor SIR, vald av årsmötet –Föreningen Lekmannarevisor SIR, vald av årsmötet –Landstinget i Värmland Landstingsrevision Bokslutskontroller i landstinget Internrevision under året Lekmannarevisor SIR, vald av årsmötet 10


Ladda ner ppt "Ekonomiredovisning SIR 2009 Göran Karlström 2010-02-16."

Liknande presentationer


Google-annonser