Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFK Österåker P Omstrukturering av P02 gruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFK Österåker P Omstrukturering av P02 gruppen"— Presentationens avskrift:

1 IFK Österåker P02 - 2012 Omstrukturering av P02 gruppen
Syfte med dagens möte: Informera föräldragruppen om upplägget för 2012. Målsättning: Säkerställa att så många som möjligt tycker att det är kul och utvecklande och fortsätter spela fotboll så länge som möjligt. Säkerställa en hög och jämn kvalité i hela P02-gruppen. Ta vara på hela ledarunderlagets kompetens och erfarenhet. Varje spelare ska få spela på sin nivå, med möjlighet till rotation utifrån sin kontinuerliga utveckling. Förutsättning: Stockholm fotbollsetablissemang (klubbar, STFF, ST-Eriks cupen) har genomgått en stor utredning hur ST-Erikscupen ska se ut i framtiden. Det nya upplägget innebär bla nivåindelade serier (lätt, medel, svår) samt minskat resultatfokus (upp till P11). IFK Österåkers styrelse har gett klartecken för denna föreslagna modell.

2 IFK Österåker P Gemensam organisationen som ses över efter varje säsong. Gemensamma träningstider för hela P02 (1 st 11-manna 2ggr/v). (Underlättar nivåindelning, temporär flytt av spelare mellan grupper och en tränarrotation för att säkerställa kvaliteten) Nivåindela och samordna träningen i den mån det går och behövs. Stationsträning eftersträvas! Gemensam hemsida introduceras. Närvarokraven höjs och anmälningsutskick införs. Cuper bekostas av de spelare som deltar.

3 IFK Österåker P02 Arbetsprocessen Ledarträff P02, 11/10
Inventera ledarintresset Besluta om modell Ledarträff P02, 1/11 Justera modellen, slutföra ledarinventering etc Förbereda föräldrarmötet Föräldrarmöte 10/11 Informera om upplägget Inventera spelarintresset, på mötena och efter (Tagesson, Caselius, Malmqvist) Information Slutgiltig organisationen inkl. ledare och spelare presenteras på nya hemsidan Start på säsongen med nytt upplägg, 9/1-2012

4 IFK Österåker P02 – 2012 (modell enligt policy för P12)
P02 - Vit P02 - Blå Jämn grupp ca 20 killar bestående av en bas från P02:3 samt ca ½ P02:1. Sanktan: P02M, P02L, Rotera killar som ligger på gränsen mellan lätt och medel, samt till P02S. Jämn grupp ca 20 killar, bestående av en bas från P02:4 samt ca ½ P02:1. Sanktan: P02M, P02L, Rotera killar som ligger på gränsen mellan lätt och medel, samt till P02S. P02 - Svart Bestående av de ca 12 killar som har kommit längst i utvecklingen. Ca 50% från P02:3 och ca 50% från övriga två lag. Sanktan: P01S, P02S.

5 IFK Österåker P02 - 2012 P02 Svart P02 Vit P02 Blå
Årskullsansvarig/lagledare – Thomas Tagesson Säkerställer att det finns en fungerande organisation i alla grupper, samt att samordning sker löpande. Årskullstränare/tränare – Stefan Cårebo Säkerställer träningskvaliteten i alla grupper, samt att samordning sker löpande. Ass. Tränare – Jonny Malmqvist Gemensam materiellare – Lasse Hedberg Gemensam kassör, Ann-Louise Gustafsson Föräldrar representant P02 Vit P02 Blå Mv.träning: Andre Zerold Stefan Licznerski - Lagledare Rickard Nilsson - Lagansvarig HP Lindsjö - Lagansvarig Patrik Jansson – Tränare Bo Nell – Tränare Torbjörn Wallin – Tränare Föräldrar representant Urban Lindegran - Lagledare Mikael Gimteg – Lagansvarig Jonas Caselius - Lagansvarig Mattias Pålsson Tränare Walter Sorino- Tränare Föräldrar representant

6 IFK Österåker P02 – 2012; närvaro
Förtydliga och höj närvarokraven 100% närvaro gäller! Giltig frånvaro är: - Sjukdom - Skolarbete Samt enligt överenskommelse med tränare: - Semester - Träning i annan idrott Under fotbollssäsong (1/4-15/10) ska fotbollen prioriteras. Dvs man missar inga matcher pga annan idrottsaktivitet. Vinteridrottare bör närvara på ca 33% (ca varannan vecka..) av aktiviteterna under vintersäsong Deltagande i matcher kräver en kontinuerlig närvaro samt deltagande i minst en träning innan match. Anmäningsutskick införs!

7 IFK Österåker P02 – Grundupplägg/grupp
Fotbollsäsong ca 1/4 – 15/10 Träningar: 2ggr/vecka Extra träning i klubbens regi kommer ordnas. Beroende på resurser och plan/hall tider kan det bli så att antalet spelare måste begränsas. ST- Erikscupen; Ca 1 match/vecka Cuper: 2 st, varav en sommarcup Övrig tid: Ute: 1-2 ggr/vecka gemensamma träningar eftersträvas. Inne: beroende på tilldelning Cuper: 2 st för dem som tränar kontinuerligt. 2012 – inne! Vi har fått 2 timmar efter varandra nästan varje helg. Nivåindelad träning för hela P02 kommer att genomföras. Övrigt: Alla övriga aktiviteter beror på resp. grupps ledares motivation och möjligheter.

8 IFK Österåker P02 – Föräldrar rollen
Föräldrar har ett stort inflytande över sina barn. De kan påverka barnens förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater. Föräldrarnas stöd behövs, och är en förutsättning, för att lagen skall klara de ekonomiska bitarna som krävs, men de behöver då också insikt om föreningens mål, delmål och policy. Detta vill vi att du som förälder ställer dig bakom: - Bemanna och utföra de arbetsuppgifter som är uppsatta för respektive lag. - Anmäler när ditt barn inte kan vara med på ngn aktivitet. - Ser till att ditt barn kommer i tid samt att han alltid har rätt utrustning med. Lär barnen rätt hygien efter träning och match. Lär också barnet rätt kosthållning. - Låt ledarna vara själva med spelarna under match, ställ er t.ex. på andra sidan planen. - Låt föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet. "Coacha" inte ditt barn under träning eller match - det är tränarens uppgift, men det går bra att heja. - Se domarens beslut som vägledande och kritisera inte hans/hennes beslut. Vi gnäller heller inte på egna spelare eller motståndare vid match/träning. - Vi hejar och stöder vårt lag, såväl i medgång som i motgång. Fråga om matchen var spännande och rolig, inte bara om resultatet. Uppmuntra alla spelare i matchen, inte bara ditt eget barn. - Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll – inte du. - Frågor, kritik eller krav på förändring tas upp med ledare på annan tid än när laget har match eller träning.

9 IFK Österåker P02 – Ledar rollen
Före match kontakta motståndare, vid matchtillfället hälsa på motståndare och domare, samt efter matchen tacka dessa för matchen. Under matchen inte protestera mot vare sig domare eller motståndare. Hjälpa domaren under matchen, diskutera det som behövs efter matchen. Under matcher/träningar uppmuntra och dirigera spelarna på ett positivt/konstruktivt sätt. Bära IFK Österåker:s träningsoverall vid alla tillfällen då man representerar föreningen. Följa IFK Österåker FK policy för ungdomsverksamheten. Verka för både utvecklingsverksamheten och breddverksamheten. Utbilda spelarna i fotbollens grunder och inte sätta matchresultat och tabellplaceringar främst! Låta spelarna i de yngre lagen prova olika platser för att ge dem en allsidig fotbollsutbildning. Komma ihåg att ungdomars utveckling i vissa åldrar kan skilja många år, vilket innebär att en sent utvecklad spelare på lång sikt kan ha väl så goda förutsättningar att lyckas som en tidigt utvecklad spelare. Inte aktivt rekrytera spelare från andra klubbar. Om där emot en spelare vill byta klubb eller om ny spelare vill börja spela i klubben ska vi givetvis försöka tillgodose det på bästa möjliga sätt. Utbilda dig för att kunna utbilda spelarna. Är man inte ansvarig ledare för en viss aktivitet är man “förälder”.

10 IFK Österåker P02 – Spelare
Du ska vara en bra kompis, Vi gnäller inte på varandra vare sig på träning eller match. Se till att det råder en god kamrat anda. Mobbning/psykning tolereras ej! Du ska lyssna på dina tränare och ledare. Du ska vara rätt utrustad till match och träning. Du ska komma i tid till träning och match. Du ska lämna återbud då du ej kan medverka på träning eller match. Du skall alltid försöka att göra ditt bästa såväl på träning som på match. Du ska använda ett vårdat språk och respektera kompisar, motståndare och domare. - Du ska uppträda på ett positivt sätt med stort hjärta för fotbollen och klubben.

11 IFK Österåker P02 Frågor / oklarheter på generell basis
Övriga synpunkter/ideer/feedback; skriv ner på post-it lappar – 10 min Synpunkterna redovisas och svaren delges via hemsidan. Anmälan för att delta under 2012 görs senast 18/11. Antingen via lista (på mötet) eller via mail till Tagesson, Malmqvist, Caselius Spelarfördelning presenteras på den nya hemsida i slutet på November.


Ladda ner ppt "IFK Österåker P Omstrukturering av P02 gruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser